Rejstříky


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 3-4, s. 175-179.

JMENNÝ REJSTŘÍK

(seřazeno podle tematických oddílů)

ÚVODNÍKY

Hrnčíř, E.: Proč od nás neodcházejí pracovní lékaři?...... 3

Hrnčíř, E.: Závodní lékař, lékař závodní preventivní péče a pracoavní lékařství...... 51

Hrnčíř, E.: Lékařské posudky a spolupráce pacientů při vyšetření...... 109

PŮVODNÍ PRÁCE

Avdičová, M. viz Švihrová, V....... 13

Bajusová, I., Kolarčik, P., Inhatko, M., Legáth, Ľ.: Vplyv fajčenia na mieru vylučovania biomarkerov expozície benzénu...... 123

Boušová, K. viz Chaloupka, J....... 72

Bubeníčková, J. viz Chaloupka, J....... 72

Buchancová, J., Švihrová, V., Gáliková, E., Osina, O.: Štúdia výskytu kalcifikátov v pľúcach pri silikóze...... 6

Buchancová, J. viz Hrušková, M....... 55

Buchancová, J. viz Švihrová, V....... 13

Buchancová, J. viz Zelník, Š....... 87

Bužgová, T. viz Zálešáková, J....... 113

Ešše, M. viz Malíková, L....... 79

Gáliková, E. viz Buchancová, J....... 6

Hrušková, M., Buchancová, J., Kunhart, Z., Hudečková, H., Kulina, P.: Mapovanie hluku a vibrácií u zamestnancov údržby mesta a golfového parku...... 55

Hudák, A. viz Ivan, J....... 63

Hudečková, H. viz Hrušková, M....... 55

Hudečková, H. viz Švihrová, V....... 13

Hudečková, H. viz Zelník, Š....... 87

Chaloupka, J., Boušová, K., Bubeníčková, J., Rinnová, H.: Závodní preventivní péče o pracující v riziku cytostatik ve Fakultní nemocnici Hradec Králové...... 72

Ihnatko, M. viz Bajusová, I....... 123

Ivan, J., Hudák, A., Szeghyová, Z., Verbová, E., Majoroš, J.: Stanovenie 1-hydroxypyrénu v moči pracovníkov koksárenského závodu...... 63

Ivanová, K. viz Nakládalová, M....... 18

Kolarčik, P. viz Bajusová, I....... 123

Kulina, P. viz Hrušková, M....... 55

Kunhart, Z. viz Hrušková, M....... 55

Legáth, Ľ. viz Bajusová, I....... 123

Legáth Ľ. viz Švihrová, V....... 13

Majoroš, J. viz Ivan, J....... 63

Malíková, L., Ešše, M., Poušek, L., Rais, R.: Pilotní studie pracovního zatížení ošetřovatelského personálu při manipulaci s pacientem...... 79

Marečková, J. viz Nakládalová, M....... 18

Nakládalová, M., Vévoda, J., Ivanová, K., Marečková, J.: Pracovní spokojenost všeobecných sester na lůžkových odděleních nemocnic...... 18

Osina, O. viz Buchancová, J....... 6

Palúch, A. viz Švihrová, V....... 13

Poušek, L. viz Malíková, L....... 79

Rais, R. viz Malíková, L....... 79

Rinnová, H. viz Chaloupka, J....... 72

Szeghyová, Z. viz Ivan, J....... 63

Šebová, I.: Profesionální onemocnění v malé slévárně olova...... 119

Švihrová, V., Buchancová, J., Palúch, A., Turská, A., Hudečková, H., Avdičová, M., Legáth, Ľ.: Analýza nákladov na ekonomicky aktívnych pacientov hospitalizovaných s diagnózou profesionálnej a neprofesionálnej kliešťovej encefalitídy na Slovensku...... 13

Švihrová, V. viz Buchancová, J....... 6

Turská, A. viz Švihrová, V....... 13

Verbová, E. viz Ivan, J....... 63

Vévoda, J. viz Nakládalová, M....... 18

Zálešáková, J., Bužgová, R: Psychická zátěž u sester pečujících o onkologicky nemocné...... 113

Zelník, Š., Buchancová, J., Hudečková, H.: Varixy dolných končatín vo vzťahu k dispozičným faktorom a faktorom fyzického pracovno-popracovného zaťaženia...... 87

SOUBORNÉ REFERÁTY

Hrnčíř, K. viz Šplíchalová, A....... 131

Charamza, J. viz Nakládalová, M....... 95

Kožená, L. viz Lipšová, V....... 24

Lipšová, V., Kožená L.: Podnik podporující zdraví – poznatky z průběhu soutěže 2005–2010...... 24

Machartová., V. Omezení pro vertebropaty...... 144

Máslová, V. viz Nakládalová, M....... 95

Nakládalová, M., Máslová, V., Smolková, P., Charamza, J.: Profesionální úžinové léze loketního nervu v oblasti lokte – anatomické, fyziologické principy, patogeneze...... 95

Smolková, P. viz Nakládalová, M....... 95

Šplíchalová, A., Hrnčíř, K: Systém kategorizace prací ve vztahu k ochraně zdraví při práci...... 131

Topolovská, Z., Varga, M.: Pracovní lékařství ve Slovenské a České republice – srovnání......137

Varga, M. viz Topolovská, Z....... 137

KAZUISTIKY

Bajerová, S. viz Kadeřábková, O....... 147

Bártová, H. viz Machartová, V....... 152

Boušová, K., Kučera, I.: Akutní otrava kyanidy při výkonu povolání...... 29

Čechová, H. viz Kadeřábková, O....... 147

Chudáček, Z. viz Kadeřábková, O....... 147

Kadeřábková, O., Machartová, V., Bajerová, S., Čechová, H., Chudáček, Z., Senft, V.: Neobvyklý rentgenový nález u svářeče – kazuistika...... 147

Kučera, I. viz Boušová, K....... 29

Machartová, V., Bártová, H.: Profesionální hudebníci a nemoci z povolání – kazuistika...... 152

Machartová, V. viz Kadeřábková, O....... 147

Senft, V. viz Kadeřábková, O.......147

DOPORUČENÍ

Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody...... 154

DOPISY REDAKCI

Hajduková, Z.: Reakce na stanovisko výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie k Doporučenému postupu při diagnostice profesionálního astmatu...... 38

Hrnčíř, E.: Komentář k diskusi o posuzování bronchiálního astmatu...... 39

Petrů, V.: Dopis České společnosti alergologie a klinické imunologie redakci časopisu Pracovní lékařství ...... 38

ZPRÁVY

Buchancová, J.: Poďakovanie...... 40

Hájek, M. viz Zub, D....... 160

Hrnčíř, E.: Mezinárodní vědecká konference Elektromagnetická pole a veřejné zdraví, Brusel 2011...... 164

Nauš, A.: Aerosoly na plážích Baltského moře...... 102

Nauš, A.: Autoimunní diabetes u dospělých...... 169

Nauš, A.: Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na Maltě...... 102

Nauš, A.: Campylobacter...... 103

Nauš, A.: Další vydávání Newsletter e-mailem...... 167

Nauš, A.: Důležitost prevence v boji s rakovinou děložního čípku...... 105

Nauš, A.: Hodnocení mezinárodních snah v oblasti ochrany zdraví a práce iniciovaných severskými institucemi......41

Nauš, A.: Horečka dengue po pobytu v tropech...... 104

Nauš, A.: Indie odmítla geneticky upravený lilek......167

Nauš, A.: Ionizované kapaliny jako zdroje uložené energie...... 105

Nauš, A.: Nanomateriály – jejich vlastnosti a třídění...... 168

Nauš, A.: Nové publikace KAN 104Nauš, A.: Nový prezident KAN...... 166

Nauš, A.: Nozokomiální infekce a Clostridium difficile......41

Nauš, A.: Nozokomiální problém výskytu Staphylococcus aureus rezistentního na methicilin...... 170

Nauš, A.: Ochrana zdraví a bezpečnost práce v Rumunsku...... 166

Nauš, A.: Podpora boje s rakovinou...... 41

Nauš, A.: Prevence varicelly v lodní dopravě...... 103

Nauš, A.: Problém s umělým zvyšováním kapacity nervového systému...... 166

Nauš, A.: Profesionální astma v průmyslu zpracovávajícím mořské plody a ryby...... 167

Nauš, A.: Rozšířený výskyt Staphylococcus aureus...... 169

Nauš, A.: Výroční zpráva Londýnské školy hygieny a tropického lékařství za roky 2009–2010...... 106

Nauš, A.: Využití řas k produkci biopaliva v solárních panelech...... 167

Nauš, A.: Význam Clostridium perfringens...... 40

Nauš, A.: Změna v získávání materiálů KAN...... 41

Nauš, A.: Změny názvů ústavů v rámci Německého zákonného úrazového pojištění...... 42

Nauš, A.: Zřízení ústavu ochrany zdraví a bezpečnosti práce v Maroku...... 104

Nauš, A.: Zvýšený výskyt listerií...... 103

Zub, D., Hájek, M.: XIX. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 2011...... 160

OSOBNÍ ZPRÁVY

Machartová, V.: In memoriam prof. MUDr. František Hůzl, DrSc....... 23

KOMERČNÍ ČLÁNKY

Hošková, P., Fiala, O.: Čínská studie (Campbell T. C., Thomas M.)...... 172

Jarolímek, P.: Představujeme Laboratoř bezpečnosti práce ČSZE...... 43

POKYNY PRO AUTORY

Pokyny pro autory 46

VĚCNÝ REJSTŘÍK

A

aberace chromozomové 72

absence nemocí z povolání 55

aerosoly 102

aparát muskuloskeletální 79, 152

aparát pohybový 79, 152

aromatické uhlovodíky polycyklické 63

artróza karpometakarpálních kloubů 152

astma bronchiale 38, 39, 167

autoimunní diabetes mellitus (LADA) 169

B

Baltské moře 102

benzen 123

bezpečnost práce a ochrana zdraví na Maltě 102

BMI 87

biologické monitorování 63

biomarker 63

biopalivo 167

bolestné 137

broncholitiáza 6

bronchiální astma 38, 39, 167

C

Campylobacter 103

CAPL (cytogenetická analýza periferních lymfocytů) 72

Clostridium difficile 41

Clostridium perfringens 40

cytogenetická analýza periferních

lymfocytů (CAPL) 72

cytostatika 72

Č

Česká společnost hyperbarické

a letecké medicíny 160

Český svaz zaměstnavatelů v energetice 43

Československo – rozdělení 137

D

dekompresní nehoda potápěčská 154

dengue – horečka 104

depozita v plicích 147

diabetes mellitus autoimunní (LADA) 169

dolní končetiny – varixy 87

doly rudné – horníci 6

doporučený postup u potápěčské

dekompresní nehody 154

doprava lodní 103

E

EACR (Evropská společnost pro

výzkum rakoviny) 41

ekonomicky aktivní pacient 13

Elektromagnetická pole a veřejné zdraví

– konference, Brusel 2011 164

encefalitida klíšťová 13

Evropská síť pro podporu zdraví

na pracovišti (ENWHP) 24

Evropská společnost pro výzkum rakoviny 41

F

faktory rizikové 144

FAS (Švédská rada pro výzkum pracovního

věku a sociálních podmínek) 41, 167

fenol 123

finanční dopad profesionálních onemocnění 137

fluktuace 18

fyzické zatížení – hodnocení 79

G

geneticky upravený lilek 167

H

Herzbergova teorie 18

Hg (rtuť) 147

hladina hluku 55

hladina vibrací 55

hluk 55

hodnocení fyzického zatížení 79

horečka dengue 104

horníci rudných dolů 6

Hůzl František – in memoriam 23

1-hydroxypyren 63

hyperbarická a letecká medicína 160

CH

chromozomové aberace 72

I

Indie 167

infekce nozokomiální 41

infekční nemoc 34

K

kalcifikáty plicní 6

KAN (Německá komise pro bezpečnost práce

a normalizaci) 41, 104, 166

karpální tunel 119

kategorie rizikových prací 55, 131

kategorizace prací 55, 131

klíšťová encefalitida 13

klouby karpometakarpální – artróza 152

koksárenský závod 63

XIX. kongres České společnosti hyperbarické

a letecké medicíny 160

kouření 123

kovová rtuť 147

kreatinin 63

kritéria kvality 24

kyanidy – otrava 29

kyanovodík 29

kyselina trans,trans-mukonová 123

L

Laboratoř bezpečnosti práce ČSZE 43

laserová léčba nitrožilní 87

léčebné náklady 13

legislativa nemocí z povolání 137

lékař pracovní 3

lékař závodní 51

lékař závodní preventivní péče 51

lékařské posudky 109

lilek geneticky upravený 167

listerióza 103

litoptýza 6

lodní doprava 103

lokální svalová zátěž 119

loket 95

Londýnská škola hygieny a tropického lékařství 106

lůžka – typy 79

lůžkové oddělení 18

M

malárie 34

Malta 102

manipulace s pacientem 79

Maroko 104

Mezinárodní vědecká konference Elektromagnetická

pole a veřejné zdraví, Brusel 2011 164

minéři 6

mořské plody 167

motivace 18

muskuloskeletální aparát 79, 152

N

náklady na léčbu 13

nanomateriály 168

nehoda dekompresní potápěčská 154

Německá komise pro bezpečnost práce

a normalizaci (KAN) 41, 104, 166

nemoc infekční 34

nemoc z povolání 13, 34

nemoci z hluku 55

nemoci z povolání 55, 95, 131, 137

nemoci z povolání – vývoj počtu 137

nemocnice 18

nerv loketní 95

nerv ulnární 95

nervový systém 166

nitrožilní laserová léčba 87

nozokomiální infekce 41

O

očkování 13, 104

očkování proti lidským papilomavirům 94

oddělení lůžkové 18

oddělení onkologické 113

odměna 3

odškodnění za bolest 137

odškodnění za ztížení společenského uplatnění 137

ochrana zdraví a bezpečnost práce

v Rumunsku 166

ochrana zdraví při práci 131, 166

olovo 119

olovo – zvýšená expozice 119

omezení pro vertebropaty 145

onkologické oddělení 113

ošetřovatelský personál 79

otrava kyanidy 29

otravy průmyslové – prevence 29

P

pacient ekonomicky aktivní 13

panely solární 167

personál ošetřovatelský 79

plicní depozita 147

plicní kalcifikáty 6

plicní silikóza 6

plody mořské 167

Podnik podporující zdraví – soutěž 24

podpora zdraví na pracovišti 24

pohybový aparát 79, 152

pokyny pro autory 46

polycyklické aromatické uhlovodíky 63

posudky lékařské 109

potápěčská dekompresní nehoda 154

pracoviště – podpora zdraví 24

pracovnělékařská péče 144

pracovní lékař 3

pracovní lékařství 51, 137, 144

pracovní spokojenost 18

prevence primární 131

prevence průmyslových otrav 29

prevence rakoviny děložního čípku 105

primární prevence 131

profesionální onemocnění – finanční dopady 137

profesionální otrava kyanidy 29

průmyslové otravy – prevence 29

psychická zátěž 113

R

rakovina děložního čípku – prevence 105

rehabilitace 152

rentgenový snímek 6

rizikové faktory 144

rizikové práce – kategorie 55, 131

rozdělení Československa 137

rtuť kovová 147

rtuť v krvi 147

rtuť v moči 147

rudné doly – horníci 6

Rumunsko – ochrana zdraví

a bezpečnost práce 166

ryby 167

Ř

řasy 167

S

sestra všeobecná 18, 113

seznam nemocí z povolání 137

silikóza plic 6

slévárna olova 119

Slovensko 13

snímek rentgenový 6

solární panely 167

soutěž Podnik podporující zdraví 24

spokojenost při práci 18

spolupráce pacientů při vyšetření 109

srovnání České a Slovenské republiky 137

Staphylococcus aureus 169, 170

stres 113

stroje produkující vibrace 55

svalová zátěž lokální 119

svářeč 147

Sympozium pracovního lékařství,

Luhačovice 2010 40

syndrom karpálního tunelu 119

syndrom úžinový 95

systém nervový 166

Š

Švédská rada pro výzkum pracovního věku

a sociálních podmínek (FAS) 41, 167

T

teorie Herzbergova 18

tunel karpální 119

typy lůžek 79

U

uhlovodíky aromatické polycyklické 63

ulnární nerv 95

úžinový syndrom 95

V

varicella 103

varixy dolních končetin 87

vertebropatie 144, 152

vibrace 55

všeobecná sestra 18, 113

vývoj nemocí z povolání 137

Z

zátěž fyzická 113

zátěž – lokální svalová 119

zatížení fyzické – hodnocení 79

závod koksárenský 63

závodní lékař 51

závodní preventivní péče 51, 72

zdraví na pracovišti – podpora 24

zdravotnictví 72

změny názvů Německých ústavů 42

ztížení společenského uplatnění 137

zvýšená expozice olovu 119

zvyšování kapacity nervového systému 166


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se