Ochrana zdraví a bezpečnost práce v Rumunsku


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 3-4, s. 166.
Kategorie: Zprávy

Základní odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost práce spočívá na ministerstvu práce, rodiny a sociálního zabezpečení (Ministry of Labour, Family and Social Protection). Toto ministerstvo formuluje národní politiku, připravuje návrhy zákonů a dozírá na jejich dodržování. Od 1. 1. 2007 se Rumunsko připojilo k evropským zákonům, základní význam má zákon č. 319/2006, o bezpečnosti a ochraně práce, který převádí evropskou rámcovou směrnici o ochraně práce č. 89/391/EWG do rumunských zákonných předpisů. Citované ministerstvo připravuje též odborné vědecké výzkumné programy, které zabezpečuje i finančně. Uveřejňuje též přijetí evropských norem za normy rumunské. Evropské komisi sděluje národní orgány zabývající se certifikacemi v různých odvětvích.

Ministerstvo zdravotnictví je odpovědné za vytváření předpisů pro ochranu zdraví a práce v podnicích a pro celou oblast pracovního lékařství. Po odborné stránce má k dispozici Ústav veřejného zdravotnictví v Bukurešti, který se zabývá mimo jiné otázkami prevence, výzkumem rizikových faktorů v pracovním prostředí a vede národní registr nemocí z povolání.

Státním ústavem zabývajícím se výzkumem a vývojem ochrany zdraví a bezpečnosti práce je ústav nesoucí toto označení a pojmenovaný podle Alexandra Darabonta. Má 90 pracovníků, z toho 37 vědeckých sil. K dispozici má specializované laboratoře pro studium hluku a otřesů, pro ergonomii, posuzování různých rizik, pro strojní zařízení, přístroje s nízkým napětím a osobní ochranu. Slouží i jako certifikační úřad pro stroje a osobní ochranné prostředky. Finančně je zabezpečen ze 60 % výzkumnými a vývojovými aktivitami, ze 40 % zkušebnictvím a certifikačními posudky. Tento ústav (INCDPM) je řízen ministerstvem práce. Veřejnost se seznamuje s jeho činností a doporučením na internetu, na stránkách časopisu (Risc si securitate in Junda) a ve vzdělávacích kurzech.

Kontrolní aktivity provádí Inspekce práce. Její inspektoři pracují na 42 okresních úřadech, celkový počet inspektorů je 1900. V roce 2008 bylo provedeno 99 698 inspekcí.

Od roku 2004 je pro zaměstnavatele povinné úrazové pojištění. Vedení zajišťuje tripartitní orgán (zástupci státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců) s předsedou z CN PAS. K jejich úkolům patří mimo jiné rehabilitace, zpětné začleňování, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Záležitosti normování jsou organizovány Rumanian Standards Association (ASRO), privátním útvarem opírajícím se o 368 národních grémií a o nadnárodní odborné instituce jako CEN (Evropská komise pro normalizaci), ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a další. Vedení řídí zástupce INCDPM. K dispozici má řadu sekretariátů komisí ASRO. Zabývají se např. strojním zařízením, osobními ochrannými prostředky, osvětlením, protihlukovými opatřeními a mnoha dalšími.

Literatura: IORGA, I. Arbeitsschutz und Normung in Rumänien. KANBrief, 2010, 17, č. 2, s. 18–20.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Článek Rejstříky

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se