Ochrana zdraví a bezpečnost práce v Rumunsku


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 3-4, s. 166.
Kategorie: Zprávy

Základní odpovědnost za ochranu zdraví a bezpečnost práce spočívá na ministerstvu práce, rodiny a sociálního zabezpečení (Ministry of Labour, Family and Social Protection). Toto ministerstvo formuluje národní politiku, připravuje návrhy zákonů a dozírá na jejich dodržování. Od 1. 1. 2007 se Rumunsko připojilo k evropským zákonům, základní význam má zákon č. 319/2006, o bezpečnosti a ochraně práce, který převádí evropskou rámcovou směrnici o ochraně práce č. 89/391/EWG do rumunských zákonných předpisů. Citované ministerstvo připravuje též odborné vědecké výzkumné programy, které zabezpečuje i finančně. Uveřejňuje též přijetí evropských norem za normy rumunské. Evropské komisi sděluje národní orgány zabývající se certifikacemi v různých odvětvích.

Ministerstvo zdravotnictví je odpovědné za vytváření předpisů pro ochranu zdraví a práce v podnicích a pro celou oblast pracovního lékařství. Po odborné stránce má k dispozici Ústav veřejného zdravotnictví v Bukurešti, který se zabývá mimo jiné otázkami prevence, výzkumem rizikových faktorů v pracovním prostředí a vede národní registr nemocí z povolání.

Státním ústavem zabývajícím se výzkumem a vývojem ochrany zdraví a bezpečnosti práce je ústav nesoucí toto označení a pojmenovaný podle Alexandra Darabonta. Má 90 pracovníků, z toho 37 vědeckých sil. K dispozici má specializované laboratoře pro studium hluku a otřesů, pro ergonomii, posuzování různých rizik, pro strojní zařízení, přístroje s nízkým napětím a osobní ochranu. Slouží i jako certifikační úřad pro stroje a osobní ochranné prostředky. Finančně je zabezpečen ze 60 % výzkumnými a vývojovými aktivitami, ze 40 % zkušebnictvím a certifikačními posudky. Tento ústav (INCDPM) je řízen ministerstvem práce. Veřejnost se seznamuje s jeho činností a doporučením na internetu, na stránkách časopisu (Risc si securitate in Junda) a ve vzdělávacích kurzech.

Kontrolní aktivity provádí Inspekce práce. Její inspektoři pracují na 42 okresních úřadech, celkový počet inspektorů je 1900. V roce 2008 bylo provedeno 99 698 inspekcí.

Od roku 2004 je pro zaměstnavatele povinné úrazové pojištění. Vedení zajišťuje tripartitní orgán (zástupci státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců) s předsedou z CN PAS. K jejich úkolům patří mimo jiné rehabilitace, zpětné začleňování, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Záležitosti normování jsou organizovány Rumanian Standards Association (ASRO), privátním útvarem opírajícím se o 368 národních grémií a o nadnárodní odborné instituce jako CEN (Evropská komise pro normalizaci), ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a další. Vedení řídí zástupce INCDPM. K dispozici má řadu sekretariátů komisí ASRO. Zabývají se např. strojním zařízením, osobními ochrannými prostředky, osvětlením, protihlukovými opatřeními a mnoha dalšími.

Literatura: IORGA, I. Arbeitsschutz und Normung in Rumänien. KANBrief, 2010, 17, č. 2, s. 18–20.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství
Článek Rejstříky

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3-4

2011 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se