VĚCNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 4, s. 174-176.

A

alergická alveolitida exogenní 152

alergie 88, 142

alveolitida exogenní alergická 152

antioxidancia 38

apalický syndrom 15

argumentace v pracovním lékařství 135

armáda 102, 137

artróza 155

atopie 88

azbest 79

B

bagasóza 152

barokomora 27

barotrauma 21, 52

benzen 105

benzo(a)pyren 105

biologický expoziční test na olovo 82

borrelióza Lymeská 147

bronchitida chronická 110

buňky kmenové – etické problémy 167

C

cestovní medicína 88

D

defekty kožní chronické 46

dekomprese 52, 60

dekompresní meteorismus 52

dekompresní nemoc 52

demence – péče o staré lidi 168

diabetická noha 35

dokumentace zdravotnická 161

drtivé poranění 9

E

ekzém kontaktní 142

etické argumenty 135

EUROSHNET 165

Evropská směrnice pro sociální odpovědnost 168

exogenní alergická alveolitida 152

expozice azbestu 79

expozice chemickým látkám 105

expozice olovu 82

expozice prachu 110

F

fluoridy v moči 93

fluoróza kostní 93

foramen ovale perzistentní 60

frekvence srdeční 21

funkční vyšetřování kloubů 155

fyziologie práce 120

G

geneticky upravené potraviny 167

genotoxické látky 105

H

hliník – výroba 93

HPNS syndrom 52

hybnost kloubů 155

hygienické šetření 161

hyperbarická medicína 3, 27

hyperbarická oxygenoterapie 5, 9, 15, 27, 38, 46

hyperbarický kyslík 35

hyperbaroxie 38

hypoxie 5, 9, 15, 27, 38, 46

hypoxie mozku 15

CH

chemické látky – expozice 105

CHOPN 110

choroby parazitární 88

chronická bronchitida 110

chronická obstrukční plicní nemoc 110

chronické kožní defekty 46

I

inertní plyny – intoxikace 52

instabilita vazomotorická 38

intoxikace inertními plyny 52

intoxikace kyslíkem 52

intoxikace oxidem uhelnatým 52

intoxikace oxidem uhličitým 52

ionizovaný vápník v séru 93

ischémie 9

K

KAN – Německá komise pro bezpečnost práce a normalizaci 169

karcinogenní polycyklické uhlovodíky 105

karcinom plic 79

Klinika pracovního lékařství v Plzni 118

kloubní hybnost 155

kloubní nemoci z povolání 155

kmenové buňky – etické problémy 167

koksovny 105

kolektivní rozhodování 75

komora přetlaková 27

kontaktní ekzém 142

konzervační látky 142

konzervační přísady 142

kostní fluoróza 93

kouření cigaret 168

kožní defekty chronické 46

kyslík hyperbarický 35

kyslíková toxicita 52

L

látky genotoxické 105

látky konzervační 142

legislativa 120

listerióza 167

lymeská borrelióza 147

M

malárie 137

medicína hyperbarická 3, 27

medicína potápění 27,

metaiodobenzylquanidin (MIBG) 5

meteorismus dekompresní 52

mise vojenská 102, 137

mobilizace olova 115

mozková hypoxie 15

N

nemoc dekompresní 52

nemoci přenosné a parazitární 102

nemoci z povolání 102, 105, 110, 120, 137, 147, 152, 155, 161

neuroblastom 5

neuroborelióza 147

Německá komise pro bezpečnost práci a normalizaci (KAN) 169

noha diabetická 35

O

olovo 82, 115

olovo – mobilizace 115

osteomyelitida 46

otrava kyslíkem 52

otrava oxidem uhelnatým 52

otrava oxidem uhličitým 52

ovzduší – sběr vzorků 166

oxygenoterapie hyperbarická 5, 9, 15, 27, 38, 46

oxymetrie transkutánní 43

P

parazitární choroby 88, 102

perzistentní foramen ovale 60

péče o cestovatele 88

péče zdravotní 21

Plasmodium 137

plicní karcinom 79

plicní rakovina 79

plíce sladovnická 152

plyny inertní – intoxikace 52

podchlazení 52

pohyby kloubů 155

pokyny pro autory 69

polycyklické uhlovodíky karcinogenní 105

poranění drtivé 9

poranění vodními živočichy 52

Portugalsko – pracovní lékařství 170

posuzování nemocí z povolání 120, 161

potápěčská medicína 27

potápění 21, 52, 57, 60

potápění přístrojové 57

potraviny geneticky upravené 167

pracovní lékařství 3, 75

pracovní lékařství v Portugalsku 170

prach – expozice 110

prohlídky potápěčů zdravotní 57

přenosné a parazitární nemoci 102

přetlaková komora 27

přísady konzervační 142

přístrojové potápění 57

R

rozhodování v pracovním lékařství 75

S

sérologické vyšetření na malárii 137

sjednocení posudkových postojů 120

sladovnická plíce 152

služby – normy a bezpečnost práce 166

sociální odpovědnost – Evropská směrnice 168

srdeční frekvence 21

Sudeckův syndrom 38

syndrom apalický 15

syndrom HPNS 52

syndrom Sudeckův 38

Š

šetření hygienické 161

Švédský ústav sociálního lékařství 169

T

transkutánní oxymetrie 43

traumatologie 9

U

uhlovodíky karcinogenní polycyklické 105

utopení 52

uznávání nemocí z povolání 151

V

vazomotorická instabilita 38

vápník ionizovaný v séru 93

vlasy – obsah olova 82, 115

vojáci 102, 137

vojenská mise 102, 137

vyšetřování kloubů 155

výjezdy do zahraničí 88

výroba hliníku 93

výroba koksu 105

výstava prof. Buchancové 119

Z

zdravotnická dokumentace 161

zdravotní péče 21

zdravotní prohlídky potápěčů 57

zkratky užívané orgány EU 170


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se