III. pokračování seznamu zkratek užívaných orgány EU na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti práce


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 59, 2007, No. 4, s. 169-170.
Kategorie: Zprávy

CAFE – European Commission’s Clean Air for Europe, Evroská komise pro čistotu ovzduší.

COCIR – European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare Industry, Evropské koordinační středisko průmyslu v oboru radiologie, elektromedicíny a zdravotních informačních systémů.

CT – Computed Tomography.

e Health – Electronic healthcare, Elektronická zdravotní péče.

EMEP (UNECE) – Convention’s Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air-Pollutants in Europe, European Monitoring and Evaluation Programme, Sdružení 48 zemí v programu sledování a hodnocení aerosolů vzdáleně vznikajících v Evropě.

GATS (AGCS) – General Agreement on Trade and Services, Accord général sur le commerce des services, Mezinárodní smlouva o obchodu a službách.

GPD – Gross domestic product, Hrubá domácí výroba.

HINE – Health Information Network Europe, Evropská síť zdravotnických informací.

ICT – Information and Communications Technologies, Technologie informací a spojení.

IDICT – Portugalsko: Instituto de Desenvolvimento e Inspecćäo das condićöes de Trabalho. Institut zur Enrwicklung und überwachung der Arbietbedingungen. Institute for the development and monitoring of labour conditions. Lęinstitut de développment et dęinsspection des conditions de travail. Ústav pro vývoj a kontrolu podmínek práce.

IGT – Portugalsko: Inspecćäo General do Trabalho, Ústřední dozor nad bezpečností práce.

IPQ – Portugalsko: Instituto Portuguźs da Qualidate, Portugiesisches Normungsinstitut, Portuguese standards institute, Institut des activités de normalisation, Portugalský normalizační ústav.

ISHST – Portugalsko: Instituto para a Seguranća, Higiene e Saúde no Trabalho, Institute for occupational health and safety, Institut für Arbeitsschutz, L’institut de sécurité, d’hygiŹne et de santé au travail, Ústav pracovního lékařství a bezpečnosti práce.

IST – Information Society Technology, Společnost pro informační technologii.

IT – Information Technology, Informační technologie.

MDC – Multidisciplinary care, Mnohodisciplinární péče.

MRI – Magnetic Resonance Imaging, Zobrazení magnetickou rezonancí.

MRT – Intensity modulated radiation therapy, Léčení modulovanou radiační intenzitou.

OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

OMC – Organisation mondiale du commerce.

ONS – Portugalsko: Organismos de Normalizaćäo Sectorial, Fachverbände einzelner Wirtschaftsbranchen, Sector-specific industry associations, Fédérations représentant certains secteurs d’activités, Odborové svazy jednotlivých hospodářských odvětví.

PBDE – Polybromierte Diphenylether.

PET – Positron Emission Tomography.

PNAP – Portugalsko: Plano Nacional de Acćäo para a Prevenćäo, Nationale Aktionsplan für den Arbeitsschutz, National action plan for occupational health and safety, Plan national d’action pour la prévention, Akční národní plán pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

RAINS – Regional Air Pollution Information and Simulation, Model znázorňující vznik a množství aerosolu v jednotlivých oblastech.

SPECT – Single Photon Emission Computed Tomography.

u Health – Ubiquatous healthcare, Stálá zdravotní péče.

WTO – World Trade Organization, Světová obchodní organizace.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Zdroje

1. NAUŠ, A. Zkratky užívané orgány EU na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Pracov. Lék., 2005, 57, č. 3, s. 36–38; 2005, 57, č. 4, s. 166–167; 2006, 58, č. 4, s. 172–173.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se