Leptomeningeálne metastázy karcinómu prsníka liečené dvoma líniami intratekálnej chemoterapie – kazuistika


Autoři: V. Mikudova 1,2;  K. Rejlekova 1;  J. Gyarfas 2,3;  I. Oravcova 2;  M. Chovanec 1 ;  J. Mardiak 1;  M. Mego 1
Působiště autorů: 2Department of Oncology, Faculty of Medicine, Comenius University, National Cancer Institute, Bratislava 1;  Oncohematology Clinic, Faculty of Medicine, Comenius University, National Cancer Institute, Bratislava 2;  Department of Hematology, National Cancer Institute, Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(2): 139-142
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.14735/amko2018139

Souhrn

Východiská: Leptomeningeálne metastázy (LM) karcinómu prsníka sú asociované s nepriaznivou prognózou. Hoci žiadna randomizovaná štúdia nepotvrdila, že intratekálna liečba predlžuje prežívanie, táto liečba je považovaná za štandard. Prognóza pacientov s LM je nepriaznivá, s mediánom celkového prežívania menej ako 6 mesiacov.

Metódy: V tejto kazuistike uvádzame prípad mladej ženy s karcinómom prsníka s LM v čase recidívy, liečenej dvoma líniami intratekálnej chemoterapie s predĺženým prežívaním.

Výsledky: Dvadsaťosemročnej žene bez pozoruhodnej anamnézy bol diagnostikovaný triple-negatívny invazívny duktálny karcinóm. Osem mesiacov po adjuvantnej terapii sa rozvinuli mnohopočetné mozgové metastázy a následne 1 mesiac po ukončení rádioterapie na centrálny nervový systém sa vyvinuli nové LM. Iniciálne bola liečená kombináciou metotrexát, cytarabín a dexametazón intratekálne, ale po 3 mesiacoch u pacientky došlo k zhoršeniu klinického stavu a vzostupu nádorových buniek v likvore. Následne dostala kombináciu tiotepy a metotrexátu intratekálne s predĺžením odpovede v trvaní 10 mesiacov. Pacientka zomrela 32 mesiacov od stanovenia diagnózy a 18 mesiacov od infiltrácie leptomenigov v dôsledku progresie ochorenia v pečeni a pľúcach ako aj v leptomeningoch.

Záver: Prognóza pacientov s LM zostáva nepriaznivá v dôsledku limitovanej účinnosti súčasne dostupných látok používaných v intratekálnej liečbe, avšak intratekálna chemoterapia by mohla podstatne predĺžiť prežívanie u vybraných pacientov.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdržané: 7. 11. 2018

Prijaté: 29. 11. 2018

Klíčová slova:

leptomeningeálne metastázy – intratekálna liečba – tiotepa


Zdroje

1. Chamberlain M, Junck L, Brandsma D et al. Leptomeningeal metastases: a RANO proposal for response criteria. Neuro Oncol 2017; 19 (4): 484–492. doi: 10.1093/neuonc/now183.

2. Abouharb S, Ensor J, Loghin ME et al. Leptomeningeal disease and breast cancer: the importance of tumour subtype. Breast Cancer Res Treat 2014; 146 (3): 477–486. doi: 10.1007/s10549-014-3054-z.

3. Rudnicka H, Niwińska A, Murawska M. Breast cancer leptomeningeal metastasis – the role of multimodality treatment. J Neurooncol 2007; 84 (1): 57–62. doi: 10.1007/s11060-007-9340-4.

4. Niwińska A, Pogoda K, Michalski W et al. Determinants of prolonged survival for breast cancer patient groups with leptomeningeal metastasis (LM). J Neurooncol 2018; 138 (1): 191–198. doi: 10.1007/s11060-018-2 790-z.

5. Le Rhun E, Weller M, Brandsma D et al. EANO-ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up of patients with leptomeningeal metastasis from solid tumours. Annal Oncol 2017; 28 (Suppl 4): iv84–iv99. doi: 10.1093/annonc/mdx221.

6. Mego M, Sycova-Mila Z, Obertova J et al. Intrathecal administration of trastuzumab with cytarabine and methotrexate in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. Breast 2011; 20 (5): 478–480. doi: 10.1016/j.breast.2011.05.007.

7. Grossman SA, Finkelstein DM, Ruckdeschek JC et al. Randomized prospective comparison of intraventricular methotrexate and thiotepa in patients with previously untreated neoplastic meningitis. Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 1993; 11 (3): 561–569. doi: 10.1200/JCO.1993.11.3.561.

8. Sharma P, López-Tarruella S, García-Saenz JA et al. Pathological response and survival in triple-negative breast cancer following neoadjuvant carboplatin plus docetaxel. Clin Cancer Res 2018; 24 (23): 5820–5829. doi: 10.1158/1078–0432.CCR-18-0585.

9. Niwińska A, Rudnicka H, Murawska M. Breast cancer leptomeningeal metastasis: the results of combined treatment and the comparison of methotrexate and liposomal cytarabine as intra–cerebrospinal fluid chemotherapy. Clin Breast Cancer 2015; 15 (1): 66–72. doi: 10.1016/j.clbc.2014.07.004.

10. Boogerd W, van den Bent MJ, Koehler PJ et al. The relevance of intraventricular chemotherapy for leptomeningeal metastasis in breast cancer: a randomised study. Eur J Cancer 2004; 40: 2726–2733. doi: 10.1016/j.ejca.2004.08.012.

11. Chen IC, Lin CH, Jan IS et al. Bevacizumab might potentiate the chemotherapeutic effect in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. J Formos Med Assoc 2016; 115 (4): 243–248. doi: 10.1016/ j.jfma.2015.03.005.

12. Wu PF, Lin CH, Kuo CH et al. A pilot study of bevacizumab combined with etoposide and cisplatin in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. BMC Cancer 2015; 15: 299. doi: 10.1186/s12885-015-1290-1.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se