Klinická onkologie - Číslo 2/2019

Editorial

85
Když pomáháme imunitnímu systému

Přehled

90
Léčba relabující/refrakterní akutní lymfoblastické leukemie dnes a zítra

Š. Hrabovský, F. Folber, M. Doubek

97
Oligometastatický karcinom prostaty

J. Navrátil, A. Poprach, R. Lakomý, I. Kocák, J. Vašina, P. Krupa, R. Vyzula

101
Chromotripse – rozsáhlé chromozomové přestavby a jejich význam u onkologických onemocnění

K. Závacká, K. Plevová, M. Jarošová, Š. Pospíšilová


Původní práce

109
Vysoká hladina cirkulujících mikropartikulí u pacientů s BCR/ABL negativními myeloproliferativními chorobami – pilotní studie

M. H. Aswad, J. Kissová, L. Rihova, J. Zavrelova, P. Ovesná, M. Penka

117
Gastrointestinální stromální tumory rekta – hodnocení dat národního registru s ohledem na využití v klinické praxi

R. Svatoň, Z. Kala, P. Kysela, V. Procházka, M. Eid, T. Andrašina, K. Poredská, J. Strenková, R. Chloupková, L. Kunovsky


Kazuistika

124
Gorlinov-Goltzov syndróm

V. Bartoš, M. Kullová, K. Adamicová, I. Paučinová

129
Extrémny prípad syndrómu rastúceho teratómu retroperitonea testikulárneho pôvodu – klinický management a efekt liečby

S. Huľová, R. Aziri, M. Chovanec, J. Mardiak, M. Mego, D. Pinďák

133
Postižení jater po jedné dávce nivolumabu – kazuistika a přehled literatury

J. Kopecký, O. Kubecek, T. Geryk, M. Podhola, M. Ziaran, P. Priester, M. Hanisova, S. Borilova

139
Leptomeningeálne metastázy karcinómu prsníka liečené dvoma líniami intratekálnej chemoterapie – kazuistika

V. Mikudova, K. Rejlekova, J. Gyarfas, I. Oravcova, M. Chovanec, J. Mardiak, M. Mego

143
IgG4 sklerozující cholangitida – zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom

P. Peňázová, T. Andrašina, I. Novotný, J. Trna, B. Hemmelová, L. Kunovsky, V. Procházka, Z. Kala


Aktuality z odborného tisku

153
Aktuality z odborného tisku

Dopis redakci

155
Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii integrovaná s histogenetickým modelem melanomu

L. Roncati, F. Piscioli

157
Přizpůsobení nutričních intervencí molekulární patofyziologii nádorové kachexie – jak vyřešit dlouhodobý problém

H. Mortazavi


Onkologie v obrazech

159
Onkologie v obrazech

P. Čoupek


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se