Vysoká hladina cirkulujících mikropartikulí u pacientů s BCR/ABL negativními myeloproliferativními chorobami – pilotní studie


Autoři: M. H. Aswad 1,2;  J. Kissová 1,2;  L. Rihova 1,2;  J. Zavrelova 1,2;  P. Ovesná 3;  M. Penka 1,2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2019; 32(2): 109-116
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amko2019109

Souhrn

Východiska:

Mikropartikule (MP) jsou malé vezikuly (0,1–1 μm) uvolněné v průběhu aktivace nebo apoptózy, na jejichž povrchu je exprimován fosfatidylserin spolu s antigeny indikujícími jejich buněčný původ. Je známo, že hladina MP je zvýšena u tromboembolických onemocnění a malignit; předpokládá se, že MP nejen zesilují, ale mohou také iniciovat proces trombogeneze. BCR/ABL negativní myeloproliferativní choroby (myeloproliferative neoplasms – MPN) jsou klonální onemocnění krvetvorby, která zahrnují pravou polycytemii, esenciální trombocytemii a primární myelofibrózu. Jednou z hlavních komplikací u pacientů s MPN je vysoké riziko a incidence trombózy, které ovlivňují přežití, kvalitu i délku života.

Soubor pacientů a metody:

Klinický význam cirkulujících MP byl hodnocen u skupiny 179 pacientů s BCR/ABL negativními MPN. Analýza MP byla provedena použitím průtokové cytometrie u 417 vzorků a prokoagulační aktivita MP byla provedena pomocí funkčního testu Zymuphen MP-activity (Hyphen Biomed, Neuville-sur-Oise, Francie) u 274 vzorků.

Výsledky:

Významně vyšší absolutní a relativní počet destičkových MP byl nalezen u pacientů s MPN ve srovnání s vyšetřením zdravých dárců (p = 0,001; p = 0,043). Erytrocytární MP byly také významně vyšší u pacientů s MPN než u zdravých jedinců (p < 0,001). Prokoagulační aktivita MP byla rovněž významně vyšší u pacientů než ve skupině zdravých dárců (p < 0,001). Pacienti s primární myelofibrózou měli významně nižší absolutní a relativní počet destičkových MP ve srovnání s pacienty s pravou polycytemií a esenciální trombocytemií (p = 0,008; p = 0,014). Přítomnost mutace JAK2V617F byla spojena s vyšším absolutním a relativním počtem destičkových MP (p = 0,045; p = 0,029).

Závěr:

Ačkoliv některá literární data podporují hypotézu o přímém vztahu mezi MP a trombotickými událostmi u pacientů s MPN, pro vyhodnocení klinického významu MP ve vztahu k hyperkoagulačnímu stavu těchto pacientů jsou nezbytné další klinické studie.

Tato práce byla částečně podpořena grantem MUNI/A/1105/2018 Masarykovy univerzity, Brno, a projektem FNBr 65269705 pro Konceptuální rozvoj výzkumné organizace, podpořeným Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo: 21. 1. 2019

Přijato: 3. 3. 2019

Klíčová slova:

mikropartikule – myeloproliferativní choroby – prokoagulační aktivita – trombóza – Janus Kinase 2


Zdroje

1. Wolf P. The nature and significance of platelet products in human plasma. Br J Haematol 1967; 13 (3): 269–288.

2. George JN, Thoi LL, McManus LM et al. Isolation of human platelet membrane microparticles from plasma and serum. Blood 1982; 60 (4): 834–840.

3. Morel O, Jesel L, Freyssinet JM et al. Cellular mechanisms underlying the formation of circulating microparticles. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2011; 31 (1): 15–26. doi: 10.1161/ATVBAHA.109.200956.

4. Diamant M, Tushuizen ME, Sturk A et al. Cellular microparticles: new players in the field of vascular disease? Eur J Clin Invest 2004; 34 (6): 392–401. doi: 10.1111/j.1365-2362.2004.01355.x.

5. Martínez MC, Tesse A, Zobairi F et al. Shed membrane microparticles from circulating and vascular cells in regulating vascular function. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005; 288 (3): H1004–H1009. doi: 10.1152/ajpheart.00842.2004.

6. Rak J. Microparticles in Cancer. Semin Thromb Hemost 2010; 36 (8): 888–906. doi: 10.1055/s-0030-1267043.

7. Freyssinet JM. Meeting of the international society on thrombosis and haemostasis: 51st annual scientific and standardization committee meeting. Australia, Sydney: Scientific Subcommittee Minutes 2005: 78–81.

8. Mooberry MJ, Key NS. Microparticle analysis in disorders of hemostasis and thrombosis. Cytometry A 2016; 89 (2): 111–122. doi: 10.1002/cyto.a.22647.

9. Zhou L, Qi X, Xu M et al. Microparticles: new light shed on the understanding of venous thromboembolism. Acta Pharmacol Sin 2014; 35 (9): 1103–1110. doi: 10.1038/aps.2014.73.

10. Lee TH, D’Asti E, Magnus N et al. Microvesicles as mediators of intercellular communication in cancer – the emerging science of cellular “debris”. Seminars in Immunopathology 2011; 33 (5): 455–467.

11. Tefferi A, Elliott M. Thrombosis in myeloproliferative disorders: prevalence, prognostic factors, and the role of leukocytes and JAK2 V617F. Semin Thromb Hemost 2007; 33 (4): 313–320. doi: 10.1055/s-2007-976165.

12. Barbui T, Carobbio A, Cervantes F et al. Thrombosis in primary myelofibrosis: incidence and risk factors. Blood 2010; 115 (4): 778–782. doi: 10.1182/blood-2009-08-238956.

13. McMahon B, Stein BL. Thrombotic and bleeding complications in classical myeloproliferative neoplasms. Semin Thromb Hemost 2013; 39 (1): 101–111. doi: 10.1055/s-0032-1331153.

14. Barbui T, Finazzi G, Carobbio A et al. Development and validation of an International Prognostic Score of thrombosis in World Health Organization-essential thrombocythemia (IPSET-thrombosis). Blood 2012; 120 (26): 5128–5133. doi: 10.1182/blood-2012-07-444067.

15. Landolfi R, Di Gennaro L, Barbui T et al. Leukocytosis as a major thrombotic risk factor in patients with polycythemia vera. Blood 2007; 109 (6): 2446–2452. doi: 10.1182/blood-2006-08-042515.

16. Schwarz J, Ovesná P, Černá O et al. Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. Eur J Haematol 2016; 96 (1): 98–106. doi: 10.1111/ejh.12554.

17. Lussana F, Caberlon S, Pagani C et al. Association of V617F Jak2 mutation with the risk of thrombosis among patients with essential thrombocythaemia or idiopathic myelofibrosis: a systematic review. Thromb Res 2009; 124 (4): 409–417. doi: 10.1016/j.thromres.2009.02.004.

18. Dahabreh IJ, Zoi K, Giannouli S et al. Is JAK2 V617F mutation more than a diagnostic index? A meta-analysis of clinical outcomes in essential thrombocythemia. Leuk Res 2009; 33 (1): 67–73. doi: 10.1016/j.leukres.2008.06.006.

19. Barbui T, Finazzi G, Falanga A. Myeloproliferative neoplasms and thrombosis. Blood 2013; 122 (13): 2176–2184. doi: 10.1182/blood-2013-03-460154.

20. Van Der Meijden PE, Van Schilfgaarde M, Van Oerle R et al. Platelet-and erythrocyte-derived microparticles trigger thrombin generation via factor XIIa. J Thromb Haemost 2012; 10 (7): 1355–1362. doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04758.x.

21. Trappenburg MC, van Schilfgaarde M, Marchetti M et al. Elevated procoagulant microparticles expressing endothelial and platelet markers in essential thrombocythemia. Haematologica 2009; 94 (7): 911–918. doi: 10.3324/haematol.13774.

22. Duchemin J, Ugo V, Ianotto JC et al. Increased circulating procoagulant activity and thrombin generation in patients with myeloproliferative neoplasms. Thromb Res 2010; 126 (3): 238–242. doi: 10.1016/j.thromres.2010.06.025.

23. Villmow T, Kemkes-Matthes B, Matzdorff AC. Markers of platelet activation and platelet-leukocyte interaction in patients with myeloproliferative syndromes. Thromb Res 2002; 108 (2–3): 139–145.

24. Kissova J, Ovesna P, Bulikova A et al. Increasing procoagulant activity of circulating microparticles in patients with Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms. Blood Coagul Fibrinolysis 2015; 26 (4): 448–453. doi: 10.1097/MBC.0000000000000293.

25. Zhang W, Qi J, Zhao S et al. Clinical significance of circulating microparticles in Ph-myeloproliferative neoplasms. Oncol Lett 2017; 14 (2): 2531–2536. doi: 10.3892/ol.2017.6459.

26. Taniguchi Y, Tanaka H, Luis EJ et al. Elevated plasma levels of procoagulant microparticles are a novel risk factor for thrombosis in patients with myeloproliferative neoplasms. Int J Hematol 2017; 106 (5): 691–703. doi: 10.1007/s12185-017-2302-5.

27. Cazzola M, Kralovics R. From Janus kinase 2 to CALReticulin: the clinically relevant genomic landscape of myeloproliferative neoplasms. Blood 2014; 123 (24): 3714–3719. doi: 10.1182/blood-2014-03-530865.

28. Antonioli E, Guglielmelli P, Poli G et al. Influence of JAK2V617F allele burden on phenotype in essential thrombocythemia. Haematologica 2008; 93 (1): 41–48. doi: 10.3324/haematol.11653.

29. Passamonti F, Rumi E, Pietra D et al. A prospective study of 338 patients with polycythemia vera: the impact of JAK2 (V617F) allele burden and leukocytosis on fibrotic or leukemic disease transformation and vascular complications. Leukemia 2010; 24 (9): 1574–1579. doi: 10.1038/leu.2010.148.

30. Falanga A, Marchetti M. Thrombotic disease in the myeloproliferative neoplasms. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012; 2012: 571–581. doi: 10.1182/asheducation-2012.1.571.

31. De Stefano V, Za T, Rossi E et al. Influence of the JAK2 V617F mutation and inherited thrombophilia on the thrombotic risk among patients with essential thrombocythemia. Haematologica 2009; 94 (5): 733–737. doi: 10.3324/haematol.13869.

32. Rotunno G, Mannarelli C, Guglielmelli P et al. Impact of CALReticulin mutations on clinical and hematological phenotype and outcome in essential thrombocythemia. Blood 2014; 123 (10): 1552–1555. doi: 10.1182/blood-2013-11-538983.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se