Zasedání Organizace evropských onkologických ústavů v Brně


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2017; 30(4): 239-240
Kategorie: Editorial

Ve dnech 21.–23. června se v Brně uskutečnilo v pořadí již 39. výroční zasedání Organizace evropských onkologických ústavů (Organisation of European Cancer Insitutes – OECI). Jedná se o nejvýznamnější akci, kterou tato organizace, sdružující v současnosti 78 onkologických center z 26 zemí celé Evropy, každoročně pořádá.

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) se stal spolupořadatelem zasedání již podruhé, přičemž naposledy tomu bylo v roce 1999. Letošní volba Brna byla symbolická hned ze dvou důvodů. V první řadě uplynulo právě 40 let, co v Dubrovníku přišli s myšlenkou založení OECI tehdejší ředitelé čtyř onkologických ústavů – prof. Sándor Eckhardt (Budapešť), prof. Jaroslav Švejda (Brno), prof. Umberto Veronesi (Milán) a prof. Heinrich Wrba (Vídeň) (k vlastnímu vzniku OECI došlo v roce 1979 ve Vídni). Za druhé, MOÚ obdržel certifikát o získání OECI akreditace. Prostřednictvím svého velmi extenzivního akreditačního programu „OECI Accreditation and Designation Programme“, který je určený výhradně pro onkologická centra, se OECI snaží dostát jednoho ze svých hlavních cílů, a sice podpory komplexnosti a zvýšení konkurenceschopnosti center v léčbě a péči o onkologického pacienta. Předáním certifikátu byl úspěšně završen více než rok trvající akreditační proces a MOÚ se zařadil mezi 29 nejvýznamnějších evropských onkologických center, které uvedenou akreditací disponují. Jedná se např. o centra Institut Jules Bordet v Bruselu, Gustave Roussy ve Villejuf, Istituto Europeo di Oncologia a Istituto Nazionale dei Tumori v Miláně, Netherlands Cancer Institute v Amsterdamu nebo Cambridge Cancer Centre v Cambridge.

Předání certifikátu OECI akreditace MOÚ.
Zleva: dr. Simon Oberst, vedoucí akreditačního programu OECI a ředitel klinického rozvoje Cambridge Cancer Centre; dr. Dominique de Valeriola, prezidentka OECI a náměstkyně pro LPP Institut Jules Bordet; prof. Jan Žaloudík, ředitel MOÚ.
Předání certifikátu OECI akreditace MOÚ. Zleva: dr. Simon Oberst, vedoucí akreditačního programu OECI a ředitel klinického rozvoje Cambridge Cancer Centre; dr. Dominique de Valeriola, prezidentka OECI a náměstkyně pro LPP Institut Jules Bordet; prof. Jan Žaloudík, ředitel MOÚ.

Společná fotografie zástupců onkologických center, kteří se dne 23. 6. 2017 zúčastnili Valné hromady OECI.
Společná fotografie zástupců onkologických center, kteří se dne 23. 6. 2017 zúčastnili Valné hromady OECI.

Program 39. výročního zasedání OECI v Brně byl skutečně velmi nabitý. Skládal se ze tří na sobě nezávislých celodenních akcí – OECI Pathology Day (den patologie), Scientific Conference (vědecká konference) a OECI General Assembly (valná hromada), ke kterým byl přičleněn doprovodný program v podobě jednání jednotlivých výborů a pracovních skupin OECI. Hlavním odborným tématem „Pathology Day“ byly možnosti „precizní onkologie“ na modelu „N-1 klinických studií“. Tento koncept studií nabývá na významu s postupující „molekularizací“ onkologické diagnostiky a léčby, a to nejenom u vzácných nádorů. V této souvislosti se diskutovalo i využití nových technologií, např. „liquid biopsies“. Dalším velmi důležitým tématem bylo sdílení vzorků nádorů a informací o těchto vzorcích, a to skrze mezinárodní síť  BBMRI-ERIC, ve které MOÚ hraje významnou roli a jejíž aktivity v České republice koordinuje. „Scientific Conference“ se věnovala problémům, které se objevují v souvislosti se stále narůstající prevalencí onkologických pacientů. To vede k tomu, že kapacity onkologů pro dlouhodobé sledování vyléčených nemocných jsou čím dál více omezenější. Bohužel, tito pacienti mohou mít v důsledku léčby řadu potíží, které je limitují, a vyžadují nejenom znalosti k řešení, ale i patřičné odborníky. Zároveň má být dříve léčený onkologický pacient řádně dispenzarizován nejen pro riziko recidivy původního nádoru, ale také jako více rizikový jedinec pro časný záchyt nového duplicitního, případně triplicitního nádorového onemocnění jiného původu. Trendem je vytvářet programy, které by dokázaly obsáhnout většinu možných potíží a rizik, se kterými se vyléčený onkologický pacient může potýkat, vč. návodů, jak je řešit, tzv. Surviroship Care Plans. Společně se všech těchto diskuzí účastnili onkologové, chirurgové, patologové, molekulární biologové a další diagnostici, ale i experti na financování zdravotní péče, bioinformatiku a etiku. Kromě nich byli přítomni i zástupci evropských pacientských organizací, vč. těch z České republiky.

Akce v Brně se zúčastnilo přes 180 návštěvníků. Z toho přibližně třetinu tvořili vrcholoví manažeři z jednotlivých členských institucí, dále vedení OECI a předem pozvaní odborníci z řad vědecké a odborné komunity a další hosté, např. zástupci pacientských organizací. Právě výše popsané složení činí konferenci unikátní a současně velmi efektivní,  co do možnosti výměny informací a realizace dohodnutých aktivit.

S průběhem akce v Brně byli spokojeni jak představitelé OECI, paní prezidentka  dr. Dominique de Valeriola a ředitel dr. Claudio Lombardo, tak i ostatní účastníci, kteří za skvělou organizaci 39. OECI Oncology Days odměnili ředitele MOÚ, prof. Jana  Žaloudíka a celý lokální organizační výbor, silným a dlouhým potleskem. Pro MOÚ bylo ctí hostit tuto akci a pevně věříme, že příští OECI Oncology Days v Brně se uskuteční dříve, než za dalších 19 let.

Za Organizační výbor
39. OECI Oncology Days

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×