Klinická onkologie - Číslo 4/2017

Editorial

239
Zasedání Organizace evropských onkologických ústavů v Brně

Přehled

247
Nové poznatky o patogenezi folikulárního lymfomu a koncepty cílené léčby

J. Deván, K. Musilová, A. Janíková, M. Mráz

258
Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu

P. Moravčík, J. Hlavsa, L. Kunovsky, Z. Kala, I. Penka, M. Dastych

264
Radionekróza horní krční míchy po protonovém ozáření u nemocné po radikální resekci ependymomu IV. komory mozkové

J. Mraček, J. Mork, T. Svoboda, J. Ferda, V. Přibáň

273
Metastatické postižení hypofýzy

V. Novák, L. Hrabálek, M. Hampl, J. Hoza, Z. Fryšák, M. Vaverka


Původní práce

282
Hyperfrakcionovaná akcelerovaná radioterapie s modulovanou intenzitou u pokročilých nádorů hlavy a krku – prediktivní faktory celkového přežití

J. Cvek, L. Knybel, J. Stránský, P. Matoušek, O. Res, K. Zeleník, B. Otáhal, L. Molenda, E. Skácelíková, N. Stieberová, Z. Čermáková, D. Feltl

289
Sekvence docetaxel–kabazitaxel–enzalutamid ve srovnání se sekvencí docetaxel–enzalutamid u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty

I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš


Kazuistika

294
Reaktivní lymfoidní hyperplazie jater

B. Dobiašová, M. Zvaríková, K. Petrakova

299
Nádor hrudnej steny ako zriedkavý klinický prejav metastázy hepatocelulárneho karcinómu

S. Porsok, M. Mego, D. Pinďák, R. Duchoň, J. Beniak, J. Mardiak


Sdělení

303
Radioterapie nádorů s plicní lokalizací u idiopatické plicní fibrózy

V. Kolek, M. Vašáková, M. Šterclová, K. Cwiertka, D. Vrána, A. Kudláček, J. Skřičková, M. Pešek, J. Petera


Onkologie v obrazech

309
Exprese antigenu CD20 na povrchu buňky maligního B lymfomu

M. Klabusay


Informace z České onkologické společnosti

281
Informace z České onkologické společnosti

242
Soutěž o nejlepší práci

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×