Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou tomografií pro dia­gnózu synchronních nádorů


Autoři: M. Garcheva 1;  D. Zlatareva 2;  L. Gocheva 1
Působiště autorů: Clinical Center of Nuclear Medicine, Radiotherapy, and Medical Oncology Medical University, Sofia, Bulgaria 1;  Department of Dia­gnostic Imaging, Medical University,  Sofia, Bulgaria 2
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(4): 283-286
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Východiska:
Hybridní metoda 18F-FDG PET/ CT byla prokázána jako metoda volby v onkologii pro dia­gnostiku, staging, restaging nádorových onemocnění a vyhodnocení terapeutického účinku. Cílem této studie bylo zjistit hodnotu 18F-FDG PET/ CT pro detekci synchronních nádorů a tedy i vliv na léčbu pacienta.

Materiál a metody:
Vyšetření byla provedena na Discovery, GE Healthcare PET/ CT s použitím standardního protokolu. Mezi pacienty, vyšetřenými 18F‑ FDG PET/ CT za jeden rok (n = 1 408), byly neočekávané synchronní nádory detekovány v 11 případech (0,8 %).

Výsledky:
Jako sekundární malignity jsme detekovali pět plicních karcinomů, čtyři spinocelulární karcinomy hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinomas –  HNSCC), jeden ovariální karcinom a jeden nádor sigma. Ověření histologií bylo provedeno v pěti případech (všechny HNSCC a jeden karcinom sigma). U jednoho pacienta s karcinomem ovaria byla histologie získána po operaci. Ve zbytku pacientů nebyla provedena žádná kontrola, kvůli odmítnutí pacienta a pokročilému stadiu onemocnění, které vyžadovalo náročnou systémovou chemoterapii. Čtyři pacienti (tři s HNSCC a jedna se sekundární malignitou vaječníků) měli příznivý výsledek během devíti měsíců sledování.

Závěr:
Hybridní metoda PET/ CT, která kombinuje metabolické a morfologické nálezy, může pomoci detekovat synchronní malignity byť v malém procentu případů, ale s pozitivním vlivem na léčbu části těchto pacientů.

Klíčová slova:
PET/CT – synchronní tumory – multidisciplinární péče

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Obdrženo:
6. 4. 2014

Přijato:
16. 4. 2014


Zdroje

1. Poon RT, Law SY, Chu KM et al. Multiple primary cancers in esophageal squamous cell carcinoma: incidence and implications. Ann Thorac Surg 1998; 65(6): 1529– 1534.

2. Van Rees BP, Cleton‑ Jansen AM, Cense HA et al. Molecular evidence of field cancerization in a patient with 7 tumors of the aerodigestive tract. Hum Pathol 2000; 31(2): 269– 271.

3. Wax MK, Myers LL, Gabalski EC et al. Positron emission tomography in the evaluation of synchronous lung lesions in patients with untreated head and neck cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128(6): 703– 707.

4. Keyes JW Jr, Chen MY, Watson NE Jr et al. FDG PET evaluation of head and neck cancer: value of imaging the thorax. Head Neck 2000; 22(2): 105– 110.

5. Perlow A, Bui C, Shreve P et al. High incidence of chest malignancy detected by FDG PET in patients suspected of recurrent squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract. J Comput Assist Tomogr 2004; 28(5): 704– 709.

6. Quon A, Fischbein NJ, McDougal IR et al. Clinical role of 18F‑ FDG PET/ CT in the management of squamous cell carcinoma of the head and neck and thyroid carcinoma. J Nucl Med 2007; 48 (Suppl 1): 58S‑ 67S.

7. Castellsague X, Quintana MJ, Martinez MC et al. The role of type of tobacco and type of alcoholic beverage in oral carcinogenesis. Int J Cancer 2004; 108(5): 741– 749.

8. Kagei K, Hosokawa M, Shirato H et al. Efficacy of intense screening and treatment for synchronous second primary cancers in patients with esophageal cancer. Jpn J Clin Oncol 2002; 32(4): 120– 127.

9. Voormolen MH, Van Deelen RA, Tilanus HW et al. Esophageal carcinoma and multiple primary tumors. Dis Esophagus 1995; 8: 218– 221.

10. Kumagai Y, Kawano T, Nakajima Y et al. Multiple primary cancers associated with esophageal carcinoma. Surg Today 2001; 31(10): 872– 876.

11. Nagasawa S, Onda M, Sasajima K et al. Multiple primary malignant neoplasms in patients with esophageal cancer. Dis Esophagus 2000; 13(3): 226– 230.

12. Kole A, Nieweg O, Pruim J et al. Detection of unknown occult primary tumors using positron emission tomography. Cancer 1998; 82(6): 1160– 1166.

13. Johansen J, Eigtved A, Buchwald C et al. Implication of 18F‑ fluoro‑2- deoxy‑ D‑ glucose positron emission tomography on management of carcinoma of unknown primary in the head and neck: a Danish cohort study. Laryngoscope 2002; 112(11): 2009– 2014.

14. Jungehulsing M, Scheidhauer K, Damm M et al. 2[18F]- fluoro‑2– deoxy‑ D‑ glucose positron emission tomography is a sensitive tool for the detection of occult primary cancer (carcinoma of unknown primary syndrome) with head and neck lymph node manifestation. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123(3): 294– 301.

15. Aassar OS, Fischbein NJ, Caputo GR et al. Metastatic head and neck cancer: role and usefulness of FDG PET in locating occult primary tumors. Radiology 1999; 210(1): 177– 181.

16. Rusthoven KE, Koshy M, Paulino AC. The role of fluorodeoxyglucose positron emission tomography in cervical lymph node metastases from an unknown primary tumor. Cancer 2004; 101(11): 2641– 2649.

17. Johansen J, Buus S, Loft A et al. Prospective study of 18FDG‑ PET in the detection and management of patients with lymph node metastases to the neck from an unknown primary tumor: results from the DAHANCA‑ 13 study. Head Neck 2008; 30(4): 471– 478.

18. Nassenstein K, Veit‑ Haibach P, Stergar H et al. Cervical lymph node metastases of unknown origin: primary tumor detection with whole‑ body positron emission tomography/ computed tomography. Acta Radiol 2007; 48(10): 1101– 1108.

19. Miller F, Karnad A, Eng T et al. Management of the un­known primary carcinoma: long‑term follow‑up on a negative PET scan and negative panendoscopy. Head Neck 2008; 30(1): 28– 34.

20. Schoder H, Yeung HW. Positron emission imaging of head and neck cancer, including thyroid carcinoma. Semin Nucl Med 2004; 34(3): 180– 197.

21. Menda Y, Graham MM. Update on 18F‑ fluorodeoxyglucose/ positron emission tomography and positron emission tomography/ computed tomography imaging of squamous head and neck cancers. Semin Nucl Med 2005; 35(4): 214– 219.

22. Cooper JS, Pajak TF, Forastiere AA et al. Postoperative concurrent radiotherapy and chemotherapy for high‑risk squamous‑ cell carcinoma of the head and neck. N Engl J Med 2004; 350(19): 1937– 1944.

23. Bernier J, Domenge C, Ozsahin M et al. Postoperative irradiation with or without concomitant chemotherapy for locally advanced head and neck cancer. N Engl J Med 2004; 350(19): 1945– 1952.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se