Aktuality z odborného tisku


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2014; 27(4): 231
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

redakční rada časopisu pro Vás připravila další novinku v rubrice „Aktuality“. Rádi bychom v rámci uvedené rubriky pravidelně přinášeli komentovaný výběr článků, které byly v období od posledního vydání Klinické onkologie publikovány v jiných odborných časopisech zabývajících se onkologickou problematikou. Jde o výběr prací, jejichž výsledky mohou potenciálně již v současnosti nebo blízké budoucnosti ovlivnit naši lékařskou praxi. Přestože první vydání „Aktualit z odborného tisku“ bylo na ukázku připraveno jednou osobou, cílem je, aby své tipy na články naplňující výše popsanou ideu zasílali kromě členů redakční rady i čtenáři časopisu. Stručný komentář by pak měl čtenářům představit, o čem článek pojednává, a současně i obsahovat vlastní zkušenost autora příspěvku s problematikou včetně jeho postoje k prezentované práci. Jméno komentujícího bude u daného článku vždy uvedeno.

Obecně preferujeme články ze zahraničních médií přinášející původní výsledky, a to včetně metaanalýz, kazuistik nebo kritických komentářů. Přehledové články nebo publikované doporučené postupy by neměly být předmětem této rubriky, výjimečně v případě, kdy obsahují zásadní změnu dosavadní praxe. Návrhy na zajímavé články, doplněné případně i o komentář, zasílejte na naši e‑mailovou adresu klinickaonkologie@mou.cz. Finální výběr článků do rubriky bude provádět redakční rada časopisu, čímž chceme garantovat „komerční nezávislost“ výběru.

Současně bychom Vás chtěli informovat, že pokud Vás ně­kte­rý z komentovaných článků zaujme a nemáte možnost, jak ho získat v jeho původní úplné podobě, můžete využít služeb Knihovny pro studium onkologických oborů Masarykova onkologického ústavu. Naše knihovna poskytuje zájemcům z řad lékařských i nelékařských profesí a studentům, kteří se věnují onkologické problematice, zdarma rešerše i články v plném znění (podle platných licenčních smluv), a to buď v prostorách knihovny nebo formou meziknihovní výpůjční služby. V rámci projektu RELICEO, který je dotován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj MŠMT (operační program VaVpI, č. CZ 1.05/ 3.2.00/ 12.0233), knihovna nabízí více než 600 elektronických časopisů, přes 300 elektronických knih a přístup do řady klinických databází. Bližší informace o službách odborné knihovny MOÚ můžete získat na adrese staudova@mou.cz a na telefonu 543 136 915 nebo 543 136 916.

Aktuality z odborného tisku v tomto čísle naleznete na str. 299–301.

S přáním příjemného prožití zbývajících letních dnů

doc. MU Dr. Marek Svoboda, Ph.D.

výkonný redaktor


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se