Klinická onkologie - Číslo 4/2014

Editorial

231
Aktuality z odborného tisku

Přehled

239
Předpokládaná účinnost HPV vakcinace v profylaxi nongenitálních karcinomů

B. Sehnal, N. Vojáčková, D. Driák, E. Kmoníčková, D. Vaňousová, K. Maxová, H. Neumannová, J. Sláma

247
Brazilský příběh mutace p53 R337H

J. Šmardová, J. Koptíková


Původní práce

255
Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem –  data z reálné klinické praxe v České republice

I. Hradecká, B. Říhová, R. Horová, Demlová R.– 

261
Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů s nově dia­gnostikovaným karcinomem plic

P. Illa, M. Tomíšková, J. Skřičková

269
Vzťah medzi sérovou hladinou karboanhydrázy IX, hypoxiou a rádiorezistenciou nádorov hlavy a krku

V. Rosenberg, S. Pastoreková, M. Zaťovičová, P. Slezák, I. Waczulíková, J. Švec

276
Vliv anakinry na cytokinové profily a profily lymfocytů/ monocytů u pacienta s Erdheim-Chesterovou nemocí

S. Ševčíková, L. Kubiczková, L. Sedlaříková, L. Říhová, F. Kryukov, P. Szturz, R. Hájek, L. Pour, Z. Adam


Kazuistika

283
Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s počítačovou tomografií pro dia­gnózu synchronních nádorů

M. Garcheva, D. Zlatareva, L. Gocheva

287
Paraneoplastická vaskulitída u pacientky s karcinómom krčku maternice

F. Kohútek, A. Rosík, N. Izák, M. Tamášová, B. Bystrický


Sdělení

291
Akupunktura v léčbě symptomů onkologického onemocnění v západním světě

R. Dymáčková, O. Sláma

294
Dendritické buněčné vakcíny proti nemalobuněčnému karcinomu plic –  nová terapeutická alternativa

L. Mendoza


Aktuality z odborného tisku

299
Aktuality z odborného tisku

Onkologie v obrazech

303
Pacient s Cowdenovým syndromem způsobeným mutací v genu PTEN (archiv 2. LF UK a FN v Motole)

A. Puchmajerová, P. Vasovčák, V. Poláček


Informace z České onkologické společnosti

286
Informace z České onkologické společnosti

236
Soutěž o nejlepší práci
275
Soutěž na podporu autorských týmů publikujících v zahraničních odborných titulech
302
Liga proti rakovině

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se