Prediktivní hodnota ultrazvukových parametrů, CA-125 a indexu rizika malignity u pacientek s karcinomem ovarií


Autoři: S. V. Antovska 1;  N. Bashevska 2;  N. Aleksioska 3
Působiště autorů: Department for Urogynaecology and Pelvic Floor Disorders, University Clinic for Gynaecology and Obstetrics, Medical Faculty, University Saint Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia 1;  Department of Histopathology and Clinical Cytology, Institute of Radiotherapy and Oncology, Medical Faculty, University Saint Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia 2;  University Clinic for Gynaecology and Obstetrics, Medical Faculty, University Saint Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia 3
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(6): 435-442
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:
Zhodnocení prediktivní hodnoty CA-125, ultrazvukových parametrů (US) a indexu rizika malignity (RMI) u karcinomu ovarií.

Materiál a metody:
115 pacientek rozdělených do: 1) skupina A (n = 41) – ovariální malignita; skupina B (n = 74) – benigní ovariální nádor; 2) podskupina CA(a) s nízkým CA-125 (< 35 U/ml) (n = 64); podskupina CA(b) s mírně zvýšeným CA-125 (35–130 U/ml) (n = 26); podskupina CA(c) s vysokým CA-125 (> 130 U/ml) (n = 25).

Výsledky:
1) pacienti ve skupině A byli starší (p < 0,05); ve skupině B převažoval CA-125 < 35 U/ml (p < 0,001); 2) CA- 125 < 35 U/ml bylo charakterizováno poměrně vysokým NPV, senzitivitou a specificitou (82,8 %; 0,732, resp. 0,716). Námi navrhované uspořádání hladin CA-125 do tří stupňů: a) < 35 U/ml; b) 35–130 U/ml; c) > 130 U/ml zvýšilo specificitu obou parametrů: CA125 = 35–130 U/ ml na 0,811, pro CA-125 > 130 U/ml až na 0,905 a PPV pro druhý z parametrů na 72,0 %; 3) US: a) nejvyšší senzitivitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit pacientky postižené onemocněním prokázaly: nepravidelné ohraničení a přítomnost septa/růst (0,878, resp. 0,897); a) nejvyšší specificitu, a tedy nejvyšší schopnost rozlišit zdravé pacientky, prokázaly: jasné vyčlenění nádoru z okolní tkáně a nepřítomnost ascitu (0,811, resp. 0,932); c) přítomnost ascites měla nejvyšší PPP (100%), a byla tedy nejsilnějším prediktorem zhoubnosti; 4) RMI prokázalo poměrně vysoké NPV pouze pro RMI ≤ 200 (76,8 %); 4) následná analýza RMI v korelaci s navrhovaným odstupňováním CA-125 zvýšila prediktivní hodnotu RMI: a) podskupina CA(a): NPV a senzitivita pro RMI ≤ 200 (81,6 %, resp. 0,818) a NPV pro RMI > 200 (86,7 %); b) podskupina CA(b): specificita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace zdravých pacientek (0,929); c) podskupina CA(c): senzitivita pro RMI ≤ 200 jako dobrý indikátor identifikace nemocných pacientek (0,944).

Závěr:
CA-125 ani US jako jednotlivé indikátory nebyly přesné. RMI je dobrým indikátorem pouze v korelaci s CA-125.

Klíčová slova:
nádory vaječníků – sérum – nádorové markery – CA-125 protein – ultrazvuk – prognóza

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bi omedicínských časopisů.

Obdrženo:
30. 5. 2011

Přijato:
29. 7. 2011


Zdroje

1. Fields MM, Chevlen E. Ovarian cancer screening: a look at the evidence. Clin J Oncol Nurs 2006; 10(1): 77–81.

2. Berkenblit A, Cannistra SA. Advances in the management of epithelial ovarian cancer. J Reprod Med 2005; 50(6): 426–438.

3. Timor-Tritsch IE, Peisner DB, Montegudo A. Vaginal sonographic puncture procedures. In: Timor-Tritsch IE, Rottem S (eds). Transvaginal Sonography. New York: Elsevier 1991.

4. Hurwitz A, Yagel S, Zion I et al. The management of persistent clear pelvic cysts diagnosed by ultrasonography. Obstet Gynecol 1988; 72 (3 Pt 1): 320–322.

5. Hill LM, Nyberg DA. Transvaginally guided procedures. In: Nyberg Da, Hill LM, Böhm-Velez M et al (eds). Transvaginal Ultrasound. St Lous: Mosby Year Book 1992.

6. Kurjak A, Shalan H, Matijevic R et al. Stage I ovarian cancer by transvaginal color Doppler sonography: a report of 18 cases. Ultrasound Obstet Gynecol 1993; 3(3): 195–198.

7. Woolas R, Jacobs I, Davies A et al. What is the true incidence of primary fallopian tube carcinoma? Int J Gynecol Cancer 1994; 4(6): 384–388.

8. Bast RC Jr, Klugg TL, St John E et al. A radioimmunoassay using a monoclonal antibody to monitor the course of epithelial ovarian cancer. N Engl J Med 1983; 309(15): 883–887.

9. Hawkins RE, Roberts K, Wittshaw E et al. The clinical correlates of serum CA125 in 169 patients with epithelial ovarian carcinoma. Br J Cancer 1989; 60(4): 634–637.

10. Maggino T, Gadducci A, D’Addario V et al. Prospective multicentar study on CA125 in postmenopausal pelvic masses. Gynecol Oncol 1994; 54(2): 117–123.

11. Jacobs I, Oram D, Fairbanks J et al. A risk of malignancy index incorporating CA 125, ultrasound and menopausal status for the accurate preoperative diagnosis of ovarian cancer. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97(10): 922–929.

12. Obeidat BR, Amarin ZO, Latimer JA et al. Risk of malignancy index in the preoperative evaluation of pelvic masses. Int J Gynaecol Obstet 2004; 85(3): 255–258.

13. Tingulstad NS, Hagen B, Skjeldstad FE et al. Evaluation of a risk of malignancy index based on serum CA125, ultrasound findings and menopausal status in the pre-operative diagnosis of pelvic masses. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103(8): 826–831.

14. Bailey J, Tailor A, Naik R et al. Risk of malignancy index for referral of ovarian cancer cases to a tertiary center: does it identify the correct cases? Int J Gynecol Cancer 2006; 16 (Suppl 1): 30–34.

15. Daya S. Diagnostic test–predictive values. Evidence-based Obstet Gynec 2005; 7: 71–73.

16. Tsukishiro S, Suzumori N, Nishikawa H et al. Use of serum secretory leukocyte protease inhibitor levels in patients to improve specificity of ovarian cancer diagnosis. Gynecol Oncol 2005; 96(2): 516–519.

17. Rzymski P, Opala T, Woźniak J et al. Assessment of soluble intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in women with benign ovarian tumors. Ginekol Pol 2004; 75(10): 785–792.

18. Sagiv R, Golan A, Glezerman M. Laparoscopic management of extremely large ovarian cysts. Obstet Gynecol 2005; 105(6): 1319–1322.

19. Geomini PM, Kluivers KB, Moret E et al. Evaluation of adnexal masses with three-dimensional ultrasonography. Obstet Gynecol 2006; 108(5): 1167–1175.

20. Ulusoy S, Akbayir O, Numanoglu C et al. The risk of malignancy index in discrimination of adnexal masses. Int J Gynaecol Obstet 2007; 96(3): 186–191.

21. Bailey J, Tailor A, Naik R et al. Risk of malignancy index for referral of ovarian cancer cases to a tertiary center: does it identify the correct cases? Int J Gynecol Cancer 2006; 16 (Suppl 1): 30–34.

22. Szpurek D, Moszynaski R, Smolen A et al. Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89(2): 108–113.

23. Roupa Z, Faros E, Raftopoulos V et al. Serum CA 125 combined with transvaginal ultrasonography for ovarian cancer screening. In Vivo 2004; 18(6): 831–836.

24. Moolthiya W, Yuenyao P. The risk of malignancy index (RMI) in diagnosis of ovarian malignancy. Asian Pac J Cancer Prev 2009; 10(5): 865–868.

25. van den Akker PA, Aalders AL, Snijders MP et al. Evaluation of the Risk of Malignancy Index in daily clinical management of adnexal masses. Gynecol Oncol 2010; 116(3): 384–388.

26. Montagnana M, Danese E, Ruzzenente O et al. The ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) for estimating the risk of epithelial ovarian cancer in women presenting with pelvic mass: is it really useful? Clin Chem Lab Med 2011; 49(3): 521–525.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Erratum

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se