Zápis videokonference a schůze výboru České onkologické společnosti dne 4. 11. 2011 na MOÚ v Brně


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2011; 24(6): 484
Kategorie: Informace z onkologické společnosti

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Prausová, Ryška, Tesařová, Vyzula

Omluveni: Petráková, Petruželka, Žaloudík

 1. Proběhla diskuze o postgraduálním vzdělávání. Prof. Vyzula informoval o videokonferenci garantů postgraduálního vzdělávání specializační oborové rady (SOR). Předsedou SOR byl na dobu jednoho roku zvolen prof. Petruželka, místopředsedou prof. Vyzula. Konání atestace z klinické onkologie bylo určeno na červen 2012 v Praze a v prosinci 2012 v Brně. Na členy atestační komise byli navrženi garanti oboru za jednotlivé lékařské fakulty. Byla diskutována také otázka povinného kurzu, většina diskutujících se vyslovila pro povinný kurz.
 2. Byla diskutována otázka systémové protinádorové léčby prováděné specialisty jiných oborů. Tento přístup by byl popřením multidisciplinární spolupráce v onkologii. Klinická onkologie je interní obor a farmakoterapii nádorových onemocnění musí provádět lékaři s interní erudicí. Doc. Fínek navrhnul k diskuzi možnost další specializace v oblasti cílené léčby, například formou certifikovaného kurzu. Členové výboru se shodli, že tento postup by mohl vést ke zkvalitnění léčby vysoce inovativními léky. Prof. Vyzula tento názor nesdílí.
 3. Byla diskutována otázka seminářů pro žurnalisty. Členové výboru se shodli na užitečnosti této akce.
 4. Prof. Vorlíček informoval o úspěšném jednání prof. Abrahámové stran financování NOR. Byla diskutována otázka dalšího financování NOR. Doc. Fínek navrhl vytvoření nadačního fondu, který by podpořil další provoz NOR, zejména na pracovištích, kde není financování zajištěno z veřejných zdrojů.

Pokračování schůze výboru České onkologické společnosti 4. 11. 2011 na MOÚ:

 • Prof. Vyzula informoval o problematice registrů (požadavku sponzorů registrů na omezené výstupy). Členové výboru souhlasí s tím, aby data z registrů byla k dispozici jak farmaceutickým společnostem, které provoz těchto registrů podporují (pro jejich vlastní přípravky, nikoliv pro přípravky konkurence), tak i SÚKL.
 • Doc. Dušek: Otázka dostupnosti dat různým subjektům byla dále upřesněna v materiálu ČOS, který využití dat z registrů popisuje. Není problém poskytovat třetím stranám, včetně sponzorům, autorizované zprávy, se kterými bude nakládáno jako s uceleným autorským dílem. Aby nebylo publikování zpráv brzděno režimem běžných časopisů, lze využít webový reporting a elektronické zprávy. Nebude přijatelné předávání primárních dat z jednotlivých center a rovněž jakékoli přímočaré srovnávání léčivých přípravků.
 • Doc. Dušek: Studie OECD mezinárodně srovnávající úroveň a kvalitu různých segmentů péče je před vydáním, podle zpráv ze zahraničí bude vydána v listopadu 2011. S ÚZIS ČR je dohodnuto vydání společné tiskové zprávy s ČOS, která vysvětlí výsledná data v kontextu českého zdravotnictví. Panel OECD poskytne k vydání této národní tiskové zprávy určitý časový prostor.
 • Členové výboru diskutovali s prezidentem Svazu pojišťoven, ředitelem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D., MBA.
 • Prof. Ryška vznesl dotaz zaměřený na financování prediktivní diagnostiky. Dosud byly tyto výkony placeny výkonově, hrozí nebezpečí, že tyto výkony budou hrazeny jen paušálem, což by vzhledem k dynamickému vývoji ohrozilo provádění těchto výkonů.
 • Ing. Gajdáček informoval o plánech na zrušení a znovu navázání smluvních vztahů, slíbil, že pojišťovny v tomto budou vstřícné.
 • Prof. Abrahámová vznesla dotaz spojený s financováním NOR se zaměřením na kontrolní funkci pojišťovny.
 • Prof. Melichar se zeptal na respektování sítě KOC při uzavírání nových smluvních vztahů.
 • Doc. Dušek informoval o možnostech sledování frekvence výkonů ve spolupráci s Národním referenčním centrem – NRC.
 • Prof. Abrahámová hovořila o indukovaných výdajích pacientů v KOC. Byl opět diskutován koncept toku peněz za pacientem.
 • Diskutována byla i problematika dopravy a lázeňské léčby. Členové výboru se shodli, že lázeňská léčba v oblasti klinické onkologie nemá zásadní význam pro prognózu onemocnění. Rovněž vynakládání prostředků na zdravotní dopravu je mnohdy neindikované. V těchto oblastech je možná určitá úspora prostředků, které pak chybí pro nejnákladnější léčbu v KOC.

Zapsal: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie
Článek Erratum

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se