Profesor Koutecký osmdesátiletý


Autoři: T. Eckschlager;  J. Starý
Působiště autorů: Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(5): 367-368
Kategorie: Osobní zprávy

Profesor MU Dr. Josef Koutecký, DrSc.,se narodil před 80 lety –  31. 8. 1930 v Praze. Zde také absolvoval Akademické gymnázium (maturoval v roce 1949) a Fakultu dětského lékařství, nyní 2. lékařskou fakultu, na které v roce 1955 promoval s vyznamenáním. Bě­hem studií se věnoval jako volontér patologii u profesora Šikla a dětské chirurgii u profesora Kafky. Po dvou letech v Novém Bydžově a Jánských Lázních, kde působil jako pediatr, byl přijat na kliniku dětské chirurgie profesora Kafky. Tam se začal setkávat s problematikou dětských nádorů a systematicky se jí začal zabývat od roku 1964. Svou cestu k dětské onkologii líčí pan profesor v rozhovoru pro internetové stránky 2. lékařské fakulty následovně: „Už na fakultě jsem pár let působil v patologicko anatomickém ústavu báječného prof. Šikla jako pomocná vědecká síla. Ten měl, jakkoli to bude znít zvláštně, rád nádory. A já jsem se tím od něho tak trochu nakazil. Když jsem pak po promoci nastoupil na dětskou chirurgii, uvědomil jsem si, že všechny děti nemocné nádory umíraly. Také jsem tam byl nejmladší a všichni starší kolegové se už na něco specializovali, jen nádory se nezabýval nikdo. Zašel jsem tehdy za svým přednostou, profesorem Kafkou, a požádal jsem ho, zda bych se mohl této skupině onemocnění věnovat. On na to kývl.” V roce 1971 byl jmenován ordinářem pro dětskou onkologii a v roce 1974 vedoucím stanice dětské onkologie kliniky dětské chirurgie. Z této stanice vzniklo v roce 1978 po přestěhování do FN Motol samostatné oddělení dětské onkologie, které získalo v roce 1983 statut kliniky. V roce 1987 byl profesor Koutecký prezidentem republiky jmenován prvním profesorem onkologie v Československu. V letech 1990– 1999 byl předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP. Přednostou kliniky byl do roku 2004, kdy byla Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol sloučena s hematologickým oddělením II. dětské kliniky. Na Klinice dětské hematologie a onkologie pan profesor působí dosud, je velmi oblíbeným pedagogem –  jeho přednášky patří u studentů k nejnavštěvovanějším.

jp_33760_f_1
jp_33760_f_1

Profesor Koutecký založil, vybudoval a institucionalizoval v Československu nový obor dětské onkologie. Během více než 40leté dráze dětského onkologa, vynikajícího přednašeče a neúnavného autora učebnic, monografií a odborných statí vštípil generacím pediatrů, chirurgů, ale i laiků povědomí o příznacích dětských nádorů a nutnosti rychlého odeslání dítěte podezřelého z nádorového onemocnění přímo do centra –  oddělení dětské onkologie. Byl velkým propagátorem léčby vzácných onemocnění, jakými jsou dětské nádory, v centru komplexní péče, které je schopné poskytnout pacientovi špičkovou diagnostiku a léčbu.

Je autorem 7 monografií, 3 učebnic, 2 skript, více než 300 odborných publikací a téměř 700 odborných přednášek. Za svou práci obdržel řadu ocenění. K nejvýznamnějším patří v roce 1996 prezidentem republiky V. Havlem udělené státní vyznamenání Medaile za zásluhy, které získal jako první lékař po roce 1989, a v roce 2009 udělená Národní cena nadace Česká hlava.

Kromě založení oboru dětské onkologie byl pan profesor 13 let děkanem 2. lékařské fakulty –  byl prvním „porevolučním“ děkanem a 3 roky prorektorem Univerzity Karlovy. Dále je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, jejímž předsedou byl v letech 1998– 2002 a místopředsedou v letech 2002– 2004. Je členem rady Národního divadla, Nadace Hollar, předsedou Nadace Národní galerie v Praze, členem České lékařské akademie. Jako děkan založil krásnou tradici Karolinských koncertů. Kromě odborných publikací je autorem slavnostních publikací Étos Hippokrates a Spondeo ac Polliceor, pohádkové knihy pro děti Vodníček Buližníček, bio­grafie Zůstal jsem klukem. Jeho proslovy jsou shrnuty do knižní edice Krásná setkání: I –  Vernisáže (2005), II –  Karolinské koncerty s Kociánovým kvartetem (2005), III –  Se studenty, IV –  Nejen s uměním a vědou. Zahajoval desítky výstav a koncertů, křtil knihy a hudební nosiče, ale i slony v pražské zoo.

Nás, kteří máme tu čest být jeho žáky, učil nejen dětskou onkologii a základy vědecké a pedagogické práce, ale vštěpoval nám i zásady etického přístupu k pacientům, jejich rodičům i ke kolegům a ostatnímu zdravotnickému personálu. Navíc ho můžeme vždy požádat o radu a pomoc v odborných i osobních záležitostech.

Z toho všeho je vidět, že pan profesor Koutecký je vskutku renesanční osobností, která ovlivnila nejen rozvoj medicíny, lékařského výzkumu a vysokého školství v Česku, ale i kulturní život Prahy.

prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: tomas.eckschlager@fnmotol.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se