Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice


Autoři: L. Dušek 1;  J. Mužík 1;  E. Gelnarová 1;  J. Fínek 2;  R. Vyzula 3;  J. Abrahámová 4
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital, Plzeň, Czech Republic 2;  Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 3;  Department of Oncology, Thomayer University Hospital, Prague, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(5): 311-324
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:

Česká republika patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i celosvětovém měřítku. Cílem této studie je shrnout dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů, včetně nových odhadů incidence a mortality za rok 2007.

Materiál a metody:
Český národní onkologický registr (NOR) byl založen v roce 1977 a zpřístupňuje informace o epidemiologii nádorů za 30 let při 100% pokrytí onkologických diagnóz a české populace. Analýza epidemiologie nádorů se dále opírá o demografická data a o data Registru zemřelých ČR. Epidemiologická data jsou dostupná on‑line na portálu www.svod.cz.

Výsledky:
Hrubá incidence zhoubných nádorů (včetně jiných nádorů kůže) dosáhla v roce 2007 hodnoty 736/ 100 000 mužů a 648/ 100 000 žen. Roční hrubá mortalita přesáhla 263 úmrtí / 100 000 obyvatel; každoročně umírá z příčiny zhoubného nádoru více než 27 000 osob. Celková incidence nádorových onemocnění setrvale roste, růstový index dosáhl za období 1997– 2007 hodnoty + 26,4 %. Naopak mortalita je ve stejném období stabilizována (růstový index –  2,5 %). Důsledkem rostoucí incidence a stabilizované mortality je růst prevalence, která v roce 2007 přesáhla 400 000 osob. K růstu populační zátěže přispívá kromě demografického stárnutí populace také rostoucí incidence vícečetných primárních nádorů u téhož pacienta (v recentním období více než 11 % z celkové incidence). Mezi nejčastější malignity české populace patří nádory kolorekta, prsu, plic a prostaty. Ačkoli je řada onkologických diagnóz stale častěji zachytávána v méně pokročilých stadiích (např. stadium I + II u nádorů prsu: 71,9 %, u zhoubného melanomu: 81,3 %), celkově je včasná diagnostika zhoubných v ČR nedostatečná. To se týká i velmi častých typů nádorových onemocnění, jako je kolorektální karcinom (pouze 43,2 % nově diagnostikovaných pacientů ve stadiu I + II).

Závěr:
Česká republika je vybavena kvalitním a funkčním zázemím pro sběr a analýzu onkologických populačních dat. Dostupná data napomáhají definovat priority organizace onkologické péče, kterými jsou jednoznačně posílení záchytu časných stadií onkologických onemocnění a redukce existujících rozdílů mezi regiony ČR.

Klíčová slova:
epidemiologie nádorových onemocnění –  incidence –  mortalita –  Česká republika


Zdroje

1. Ferlay J, Bray F, Pisani P et al. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. Version 2.0. Lyon: IARC 2004. [cited 2010 Sep 22]. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

2. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. GLOBOCAN 2008: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No. 10. Lyon: IARC 2010. [cited 2010 Sep 22]. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

3. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; 16(3): 481– 488.

4. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al. Cancer Incidence in Five Continents. Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160. Lyon: IARC 2007. [cited 2010 Sep 22]. Available from: http:/ / ci5.iarc.fr.

5. Ferlay J, Autier P, Boniol M et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18(3): 581– 592.

6. Dušek L. Czech Cancer Care in Numbers, 2008– 2009. Praha: GRADA Publishing 2009.

7. Franco EL, Correa P, Santella RM et al. Role and limitations of epidemiology in establishing a causal association. Semin Cancer Biol 2004; 14(6): 413– 426.

8. Berrino F, De Angelis R, Sant M et al. Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995– 1999: results of the EUROCARE‑ 4 study. Lancet Oncol 2007; 8(9): 773– 783.

9. Verdecchia A, Francisci S, Brenner H et al. Recent cancer survival in Europe: a 2000– 2002 period analysis of EUROCARE‑ 4 data. Lancet Oncol 2007; 8(9): 784– 796.

10. Brenner H, Gondos A, Arndt V. Recent major progress in long‑term cancer patient survival disclosed by modelled period analysis. J Clin Oncol 2007; 25(22): 3274– 3280.

11. Coleman MP, Quaresma, M, Berrino F et al. Cancer survival in five continents: a worldwide population‑based study (CONCORD). Lancet Oncol 2008; 9(8): 730– 756.

12. Ponz de Leon M, Rossi G, di Gregorio C et al. Epidemiology of colorectal cancer: the 21‑year experience of a specialised registry. Intern Emerg Med 2007; 2(4): 269– 279.

13. Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/ 878/ EC). Official J Eur Union 2003; L 327/ 34: 85– 89.

14. IARC Working Group on the Evaluation of Cancer‑ Preventive Strategies. Cervix Cancer Screening. Lyon: IARC 2005.

15. Bray F, Sankila R, Ferlay J et al. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 1995. Eur J Cancer 2002; 38(1): 99– 166.

16. Czech Statistical Office. Demographic data of the Czech Republic and Death Records Database of the Czech Republic [cited 2010 Aug 18]. Available from: http:/ / www.czso.cz/ eng/ redakce.nsf/ i/ population.

17. Czech Statistical Office. Demographic Yearbook of the Czech Republic 2007 [cited 2010 Aug 18]. Available from: http:/ / www.czso.cz.

18. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). National Health Information System (NHIS), Czech National Cancer Registry [cited 2007 Dec 20]. Available from: http:/ / www.uzis.cz/ info.php?article=368&mnu_id=7300.

19. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic [online]. Masaryk University 2005 [cited 2008 Dec 15]. Available from: http:/ / www.svod.cz.

20. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). Binding instructions of the National Health Information System (NHIS): Czech National Cancer Registry –  instruction for the contents of data structure, version 051– 20060101/ 2. Prague, IHIS 2006 [cited 2007 Jun 18]. Available from: http:/ / www.uzis.cz, section IHIS, part Binding instructions.

21. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision (ICD‑ 10). Geneve: World Health Organization 1992.

22. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind CH. TNM Classification of Malignant Tumors, 7th ed. Oxford: Wiley‑ Blackwell 2009.

23. World Health Organization. WHO Statistical Information System. Geneva, Switzerland: WHO Databank [cited 2010 Sep 4]. Available from: http:/ / www.who.int/ whosis.

24. Comparability and Quality Improvement of European Causes of Death Statistics, EDC DGV/ F3 SOC 98 20108- INSERM SC8/ Ce’ piDc‑ Final Report. Jully 2001.

25. Percy C, Muir C. The international comparability of cancer mortality data. Results of an international death certificate study. Am J Epidemiol 1989; 129(5): 934– 946.

26. International Agency for Research on Cancer. Cancer Incidence in Five Continents. IARC Scientific Publication no. 42. Lyon: IARC 1982.

27. Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D. Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press 2002.

28. Waterhouse J, Muir C, Correa P et al. Cancer Incidence in Five Continents. Vol. III. IARC Scientific Publications No. 15. Lyon: IARC 1976.

29. Karim‑ Kos HE, de Vries E, Soerjomataram I et al. Recent trends of cancer in Europe: a combined approach of incidence, survival and mortality for 17 cancer sites since the 1990s. Eur J Cancer 2008; 44(10): 1345– 1389.

30. Frič P. The use of haemoccult test in the early diagnosis of colerectal cancer –  experience from six pilot studies in Czechoslovakia. In: Hardcastle JV (ed). Haemoccult screening for the early detection of colorectal cancer. Stuttgart: Schattauer 1986: 73– 74.

31. Zavoral M, Suchánek S, Závada F et al. Colorectal cancer screening in Europe. World J Gastroenterol 2009; 15(47): 5907– 5915.

32. Mandel JS, Bond JH, Church TR et al. Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. Minnesota Colon Cancer Control Study. N Engl J Med 1993; 328(19): 1365– 1371.

33. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH et al. Randomised controlled trial of faecal‑ occult‑blood scree­ning for colorectal cancer. Lancet 1996; 348(9040): 1472– 1477.

34. Flannery JT, Boice JD Jr, Devesa SS et al. Cancer registration in Connecticut and the study of multiple primary cancers, 1935– 1982. Natl Cancer Inst Monogr 1985; 68: 13– 24.

35. Anderson WF, Guyton KZ, Hiatt RA et al. Colorectal cancer screening for persons at average risk. J Natl Cancer Inst 2002; 94(15): 1126– 1133.

36. Winawer S, Fletcher R, Rex D et al. Colorectal cancer screening and surveillance: clinical guidelines and rationale‑ Update based on new evidence. Gastroenterology 2003; 124(2): 544– 560.

37. Boffetta P, McLaughlin JK, la Vecchia C et al. ‘Environment’ in cancer causation and etiological fraction: limitations and ambiguities. Carcinogenesis 2007; 28(5): 913– 915.

38. Wild CP. Environmental exposure measurement in cancer epidemiology. Mutagenesis 2009; 24(2): 117– 125.

39. Engholm G, Ferlay J, Christensen N et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Prediction in the Nordic Countries, Version 3.5. Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society 2009 [cited 2010 Sep 24]. Available from: http:/ / www.ancr.nu.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se