Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice


Autoři: L. Dušek 1;  J. Mužík 1;  E. Gelnarová 1;  J. Fínek 2;  R. Vyzula 3;  J. Abrahámová 4
Působiště autorů: Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine and Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital, Plzeň, Czech Republic 2;  Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic 3;  Department of Oncology, Thomayer University Hospital, Prague, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(5): 311-324
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východiska:

Česká republika patří mezi onkologicky nejzatíženější státy v evropském i celosvětovém měřítku. Cílem této studie je shrnout dlouhodobé trendy v epidemiologii nádorů, včetně nových odhadů incidence a mortality za rok 2007.

Materiál a metody:
Český národní onkologický registr (NOR) byl založen v roce 1977 a zpřístupňuje informace o epidemiologii nádorů za 30 let při 100% pokrytí onkologických diagnóz a české populace. Analýza epidemiologie nádorů se dále opírá o demografická data a o data Registru zemřelých ČR. Epidemiologická data jsou dostupná on‑line na portálu www.svod.cz.

Výsledky:
Hrubá incidence zhoubných nádorů (včetně jiných nádorů kůže) dosáhla v roce 2007 hodnoty 736/ 100 000 mužů a 648/ 100 000 žen. Roční hrubá mortalita přesáhla 263 úmrtí / 100 000 obyvatel; každoročně umírá z příčiny zhoubného nádoru více než 27 000 osob. Celková incidence nádorových onemocnění setrvale roste, růstový index dosáhl za období 1997– 2007 hodnoty + 26,4 %. Naopak mortalita je ve stejném období stabilizována (růstový index –  2,5 %). Důsledkem rostoucí incidence a stabilizované mortality je růst prevalence, která v roce 2007 přesáhla 400 000 osob. K růstu populační zátěže přispívá kromě demografického stárnutí populace také rostoucí incidence vícečetných primárních nádorů u téhož pacienta (v recentním období více než 11 % z celkové incidence). Mezi nejčastější malignity české populace patří nádory kolorekta, prsu, plic a prostaty. Ačkoli je řada onkologických diagnóz stale častěji zachytávána v méně pokročilých stadiích (např. stadium I + II u nádorů prsu: 71,9 %, u zhoubného melanomu: 81,3 %), celkově je včasná diagnostika zhoubných v ČR nedostatečná. To se týká i velmi častých typů nádorových onemocnění, jako je kolorektální karcinom (pouze 43,2 % nově diagnostikovaných pacientů ve stadiu I + II).

Závěr:
Česká republika je vybavena kvalitním a funkčním zázemím pro sběr a analýzu onkologických populačních dat. Dostupná data napomáhají definovat priority organizace onkologické péče, kterými jsou jednoznačně posílení záchytu časných stadií onkologických onemocnění a redukce existujících rozdílů mezi regiony ČR.

Klíčová slova:
epidemiologie nádorových onemocnění –  incidence –  mortalita –  Česká republika


Zdroje

1. Ferlay J, Bray F, Pisani P et al. GLOBOCAN 2002: Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 5. Version 2.0. Lyon: IARC 2004. [cited 2010 Sep 22]. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

2. Ferlay J, Shin HR, Bray F et al. GLOBOCAN 2008: Cancer Incidence and Mortality Worldwide. IARC CancerBase No. 10. Lyon: IARC 2010. [cited 2010 Sep 22]. Available from: http:/ / globocan.iarc.fr.

3. Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe, 2004. Ann Oncol 2005; 16(3): 481– 488.

4. Curado MP, Edwards B, Shin HR et al. Cancer Incidence in Five Continents. Vol. IX. IARC Scientific Publications No. 160. Lyon: IARC 2007. [cited 2010 Sep 22]. Available from: http:/ / ci5.iarc.fr.

5. Ferlay J, Autier P, Boniol M et al. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18(3): 581– 592.

6. Dušek L. Czech Cancer Care in Numbers, 2008– 2009. Praha: GRADA Publishing 2009.

7. Franco EL, Correa P, Santella RM et al. Role and limitations of epidemiology in establishing a causal association. Semin Cancer Biol 2004; 14(6): 413– 426.

8. Berrino F, De Angelis R, Sant M et al. Survival for eight major cancers and all cancers combined for European adults diagnosed in 1995– 1999: results of the EUROCARE‑ 4 study. Lancet Oncol 2007; 8(9): 773– 783.

9. Verdecchia A, Francisci S, Brenner H et al. Recent cancer survival in Europe: a 2000– 2002 period analysis of EUROCARE‑ 4 data. Lancet Oncol 2007; 8(9): 784– 796.

10. Brenner H, Gondos A, Arndt V. Recent major progress in long‑term cancer patient survival disclosed by modelled period analysis. J Clin Oncol 2007; 25(22): 3274– 3280.

11. Coleman MP, Quaresma, M, Berrino F et al. Cancer survival in five continents: a worldwide population‑based study (CONCORD). Lancet Oncol 2008; 9(8): 730– 756.

12. Ponz de Leon M, Rossi G, di Gregorio C et al. Epidemiology of colorectal cancer: the 21‑year experience of a specialised registry. Intern Emerg Med 2007; 2(4): 269– 279.

13. Council recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/ 878/ EC). Official J Eur Union 2003; L 327/ 34: 85– 89.

14. IARC Working Group on the Evaluation of Cancer‑ Preventive Strategies. Cervix Cancer Screening. Lyon: IARC 2005.

15. Bray F, Sankila R, Ferlay J et al. Estimates of cancer incidence and mortality in Europe in 1995. Eur J Cancer 2002; 38(1): 99– 166.

16. Czech Statistical Office. Demographic data of the Czech Republic and Death Records Database of the Czech Republic [cited 2010 Aug 18]. Available from: http:/ / www.czso.cz/ eng/ redakce.nsf/ i/ population.

17. Czech Statistical Office. Demographic Yearbook of the Czech Republic 2007 [cited 2010 Aug 18]. Available from: http:/ / www.czso.cz.

18. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). National Health Information System (NHIS), Czech National Cancer Registry [cited 2007 Dec 20]. Available from: http:/ / www.uzis.cz/ info.php?article=368&mnu_id=7300.

19. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic [online]. Masaryk University 2005 [cited 2008 Dec 15]. Available from: http:/ / www.svod.cz.

20. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic (IHIS). Binding instructions of the National Health Information System (NHIS): Czech National Cancer Registry –  instruction for the contents of data structure, version 051– 20060101/ 2. Prague, IHIS 2006 [cited 2007 Jun 18]. Available from: http:/ / www.uzis.cz, section IHIS, part Binding instructions.

21. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems, 10th revision (ICD‑ 10). Geneve: World Health Organization 1992.

22. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind CH. TNM Classification of Malignant Tumors, 7th ed. Oxford: Wiley‑ Blackwell 2009.

23. World Health Organization. WHO Statistical Information System. Geneva, Switzerland: WHO Databank [cited 2010 Sep 4]. Available from: http:/ / www.who.int/ whosis.

24. Comparability and Quality Improvement of European Causes of Death Statistics, EDC DGV/ F3 SOC 98 20108- INSERM SC8/ Ce’ piDc‑ Final Report. Jully 2001.

25. Percy C, Muir C. The international comparability of cancer mortality data. Results of an international death certificate study. Am J Epidemiol 1989; 129(5): 934– 946.

26. International Agency for Research on Cancer. Cancer Incidence in Five Continents. IARC Scientific Publication no. 42. Lyon: IARC 1982.

27. Adami HO, Hunter D, Trichopoulos D. Textbook of cancer epidemiology. New York: Oxford University Press 2002.

28. Waterhouse J, Muir C, Correa P et al. Cancer Incidence in Five Continents. Vol. III. IARC Scientific Publications No. 15. Lyon: IARC 1976.

29. Karim‑ Kos HE, de Vries E, Soerjomataram I et al. Recent trends of cancer in Europe: a combined approach of incidence, survival and mortality for 17 cancer sites since the 1990s. Eur J Cancer 2008; 44(10): 1345– 1389.

30. Frič P. The use of haemoccult test in the early diagnosis of colerectal cancer –  experience from six pilot studies in Czechoslovakia. In: Hardcastle JV (ed). Haemoccult screening for the early detection of colorectal cancer. Stuttgart: Schattauer 1986: 73– 74.

31. Zavoral M, Suchánek S, Závada F et al. Colorectal cancer screening in Europe. World J Gastroenterol 2009; 15(47): 5907– 5915.

32. Mandel JS, Bond JH, Church TR et al. Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood. Minnesota Colon Cancer Control Study. N Engl J Med 1993; 328(19): 1365– 1371.

33. Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MH et al. Randomised controlled trial of faecal‑ occult‑blood scree­ning for colorectal cancer. Lancet 1996; 348(9040): 1472– 1477.

34. Flannery JT, Boice JD Jr, Devesa SS et al. Cancer registration in Connecticut and the study of multiple primary cancers, 1935– 1982. Natl Cancer Inst Monogr 1985; 68: 13– 24.

35. Anderson WF, Guyton KZ, Hiatt RA et al. Colorectal cancer screening for persons at average risk. J Natl Cancer Inst 2002; 94(15): 1126– 1133.

36. Winawer S, Fletcher R, Rex D et al. Colorectal cancer screening and surveillance: clinical guidelines and rationale‑ Update based on new evidence. Gastroenterology 2003; 124(2): 544– 560.

37. Boffetta P, McLaughlin JK, la Vecchia C et al. ‘Environment’ in cancer causation and etiological fraction: limitations and ambiguities. Carcinogenesis 2007; 28(5): 913– 915.

38. Wild CP. Environmental exposure measurement in cancer epidemiology. Mutagenesis 2009; 24(2): 117– 125.

39. Engholm G, Ferlay J, Christensen N et al. NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Prediction in the Nordic Countries, Version 3.5. Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society 2009 [cited 2010 Sep 24]. Available from: http:/ / www.ancr.nu.

Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se