Nehojace sa rany


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 1: 58
Kategorie: Recenze knihy

Hlinková a kol.

Nehojace sa rany

Vydala: Osveta, 2015

284 stran

Závažnost problematiky nehojících se ran, jejich socioekonomické dopady na resort zdravotnictví a také na individuální kvalitu života pacientů s ránou i jejich blízkých jsou známým faktem. Výskyt nehojících se/chronických ran se zvyšuje vlivem aktuálních demografických trendů a se stoupajícím věkem populace. Přesto je této oblasti věnována nedostatečná pozornost zejména při profesní přípravě budoucích zdravotnických pracovníků. Publikace s názvem Nehojace sa rany byla zpracována jako vysokoškolská učebnice autorkami Hlinková E a kol., které mají dlouholetou profesní praxi v péči o pacienty s nehojící se/chronickou ránou. Přestože je publikace označena jako vysokoškolská učebnice, je zdrojem mnoha zajímavých informací také pro odborníky, kteří již v klinické praxi působí. Systematicky zpracovaný text vhodně doplňuje chybějící zdroje zaměřené na péči o osoby s ránou. Jak již bylo uvedeno, publikace je vhodná nejen pro studenty v pregraduálním a postgraduálním studiu, ale také pro profesionály s různým stupněm zkušeností v managementu ran a z různých typů zdravotnických zařízení (akutní, následná i komunitní péče).


Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu tak, aby na sebe informace a poznatky navazovaly a zároveň motivovaly čtenáře k propojení předkládaných informací a získávání doplňujících poznatků. První a druhá kapitola je věnovaná východiskům týkajícím se problematiky ošetřování ran a stručnému shrnutí základů z anatomie a fyziologie kůže a faktorům ovlivňujícím hojení a fáze hojení rány. Proces posouzení rány s využívaním objektivních měřicích nástrojů je neopomenutelnou součástí další části knihy, přičemž navazující kapitoly využívají poznatků uvedených v této kapitole a umožňují racionální propojení informací (posuzování bolesti, hodnocení konkrétních typů ran). Jednoznačným pozitivem publikace je skutečnost, že nejsou opomenuty rány vznikající u pacientů trpících chronickými nemocemi (onemocnění cév dolních končetin – bércové ulcerace, diabetes mellitus, dekubitální léze u dlouhodobě ležících apod.) a také rány maligní. Vhodným doplněním je také prezentace zajímavé kazuistiky pacienta léčeného řízeným podtlakem. Z hlediska didaktického je pozitivem publikace jednak využívání aktuálních odborných zdrojů zahraničních i českých autorů a možnost takřka okamžitého ověření si úrovně osvojených informací a znalostí pomocí jednoduchých kvízů a problémových úloh na konci každé kapitoly. Celá publikace akcentuje potřebu holistického přístupu v oblasti prevence, správného posouzení rány a následné léčby ran, s důrazem na posouzení globální situace konkrétního pacienta a lokální posouzení poruchy kožní a slizniční integrity.

Ačkoli kniha prezentuje vysoce odborné téma, je psána srozumitelným jazykem a vhodná obrazová dokumentace napomáhá využití prezentovaných informací.

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství LF MU, Brno

e-mail: apokorna@med.muni.cz


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se