Nehojace sa rany


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 1: 58
Kategorie: Recenze knihy

Hlinková a kol.

Nehojace sa rany

Vydala: Osveta, 2015

284 stran

Závažnost problematiky nehojících se ran, jejich socioekonomické dopady na resort zdravotnictví a také na individuální kvalitu života pacientů s ránou i jejich blízkých jsou známým faktem. Výskyt nehojících se/chronických ran se zvyšuje vlivem aktuálních demografických trendů a se stoupajícím věkem populace. Přesto je této oblasti věnována nedostatečná pozornost zejména při profesní přípravě budoucích zdravotnických pracovníků. Publikace s názvem Nehojace sa rany byla zpracována jako vysokoškolská učebnice autorkami Hlinková E a kol., které mají dlouholetou profesní praxi v péči o pacienty s nehojící se/chronickou ránou. Přestože je publikace označena jako vysokoškolská učebnice, je zdrojem mnoha zajímavých informací také pro odborníky, kteří již v klinické praxi působí. Systematicky zpracovaný text vhodně doplňuje chybějící zdroje zaměřené na péči o osoby s ránou. Jak již bylo uvedeno, publikace je vhodná nejen pro studenty v pregraduálním a postgraduálním studiu, ale také pro profesionály s různým stupněm zkušeností v managementu ran a z různých typů zdravotnických zařízení (akutní, následná i komunitní péče).


Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu tak, aby na sebe informace a poznatky navazovaly a zároveň motivovaly čtenáře k propojení předkládaných informací a získávání doplňujících poznatků. První a druhá kapitola je věnovaná východiskům týkajícím se problematiky ošetřování ran a stručnému shrnutí základů z anatomie a fyziologie kůže a faktorům ovlivňujícím hojení a fáze hojení rány. Proces posouzení rány s využívaním objektivních měřicích nástrojů je neopomenutelnou součástí další části knihy, přičemž navazující kapitoly využívají poznatků uvedených v této kapitole a umožňují racionální propojení informací (posuzování bolesti, hodnocení konkrétních typů ran). Jednoznačným pozitivem publikace je skutečnost, že nejsou opomenuty rány vznikající u pacientů trpících chronickými nemocemi (onemocnění cév dolních končetin – bércové ulcerace, diabetes mellitus, dekubitální léze u dlouhodobě ležících apod.) a také rány maligní. Vhodným doplněním je také prezentace zajímavé kazuistiky pacienta léčeného řízeným podtlakem. Z hlediska didaktického je pozitivem publikace jednak využívání aktuálních odborných zdrojů zahraničních i českých autorů a možnost takřka okamžitého ověření si úrovně osvojených informací a znalostí pomocí jednoduchých kvízů a problémových úloh na konci každé kapitoly. Celá publikace akcentuje potřebu holistického přístupu v oblasti prevence, správného posouzení rány a následné léčby ran, s důrazem na posouzení globální situace konkrétního pacienta a lokální posouzení poruchy kožní a slizniční integrity.

Ačkoli kniha prezentuje vysoce odborné téma, je psána srozumitelným jazykem a vhodná obrazová dokumentace napomáhá využití prezentovaných informací.

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství LF MU, Brno

e-mail: apokorna@med.muni.cz


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se