Editorial


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 1: 3
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na přelomu roku nám příprava dalšího čísla, letos již 6. ročníku časopisu Geriatrie a gerontologie, vždy připomene, jak „stárne“ i náš odborný časopis. Za dobu vydávání časopisu včetně jeho předchůdce České geriatrické revue – jsme publikovali řadu témat pokrývajících geriatrii v celé šíři oboru i mnoho aspektů gerontologických.


Domnívám se, že největší přínos pro vaši klinickou praxi mají přehledové články odborníků z praxe, ale v době evidence-based medicínské praxe je nezbytné, abychom otiskovali i doporučení evropských a světových geriatrických společností týkající se diagnostiky a léčby pro seniory významných chorob. Proto jsme rádi, že vám již několik měsíců po uveřejnění nových evropských guidelines pro léčbu křehkých seniorů s pokročilým selháním ledvin můžeme tato doporučení představit v českém jazyce právě v našem časopise. Guidelines nás seznamují s nutností modifikovat léčbu renální insuficience s ohledem na přítomnost křehkosti a komorbidit. Mnohé klinické pracovníky překvapí druhý ze série gerontonefrologických článků, který dokumentuje, že delší přežití je možné i při konzervativní (tj. nedialyzační) léčbě.

Další články v tomto čísle jsou zaměřeny na vybrané klinické problémy – divertikulární chorobu a problematiku kvality života u seniorů se sarkopenií. Nabídneme vám i dvě kazuistiky, jednu s nečekaným rozuzlením. Nově jsme zařadili také příspěvek doc. Neuwirtha do rubriky „Z historie oboru“, který jak doufáme bude mít další pokračování.

Dovolte mi, abych vás jako každoročně pozvala na letošní odborné akce České gerontologické a geriatrické společnosti (plán odborných akcí najdete na webových stránkách www.cggs.cz), na nichž se budeme společně setkávat. Ráda bych také připomenula dva významné kongresy zahraniční, a to světový kongres Mezinárodní asociace gerontologie a geriatrie IAGG, který se koná jen jednou za 4 roky (letos proběhne v červenci v San Francisku), a nám geograficky bližší kongres Evropské geriatrické společnosti EUGMS (proběhne v září ve francouzské Nice). Upoutávky na oba kongresy najdete uvnitř čísla.

Milí čtenáři, milí kolegové, těším se na další setkávání nejen na odborných akcích, ale i nad stránkami našeho časopisu.


Eva Topinková

Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×