Zápis z mimořádného jednání výboru ČGGS dne 22. 7. 2015


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 4: 211
Kategorie: Zprávy

Zápis z mimořádného jednání výboru ČGGS dne 22. 7. 2015

Přítomni: Záboj, Forejtar, Jurašková, Holmerová, Jiroudková, Matějovská Kubešová, Pomahačová, Bureš

Omluvení: Topinková, Weber, Zajíc, Rýznarová, Grepl, Doležalová, Stolička, Kabelka

Program:

 • 1. Návrh novelizace zákona 95/2004 Sb., vyjádření ČLK, MPSV, znění prohlášení ČGGS
 • 2. Aktuální věstníky 2015, vyhláška 185/2009 Sb.
 • 3. Příprava voleb do výboru ČGGS
 • 4. Stav členské základny
 • 5. Hospodaření na 1. čtvrtletí 2015
 • 6. Různé

Ad 1) Návrh předpokládá zařazení geriatrie mezi obory navazující na kompletní interní specializační vzdělávání, nikoli na kmen interní či VPL, jako tomu bylo doposud. Proti návrhu členové výboru jednomyslně protestovali – vzniká obava z dalšího poklesu zájmu o obor mezi mladými lékaři.

Počátkem června byly sepsány dopisy ČLK, MZČR, MPSV, zatím jediná odezva podporující geriatrii jako základní obor byla z MPSV, to vzneslo zásadní připomínku stejného znění. Odezva ČLK negativní – formulována v pozitivním smyslu zlepšení péče o seniory, pokud bude geriatrie navazovat na celou interní specializaci. Sepsáno vyjádření pro Medical Tribune, kde bohužel paní redaktorka i přes dvojí upozornění nerozlišila obor a kmen, reakce čtenářů velmi negativní.

Rozhovor s prof. Žaloudíkem – považuje geriatrii za obor navazující na internu za samozřejmost, ale v samotném procesu schvalování zákonů panuje značný podíl různých osobních intervencí.

Tempus medicorum – již zveřejněn seznam základních oborů – bez zmínky o tom, že je to návrh.

Členové výboru diskutovali nad otázkami:

 • Geriatrie jako základní obor včetně kmene?
 • Geriatrie jako základní obor s kmenem interním, případně všeobecným
 • Geriatrie jako nástavbový obor na internu nebo i na některé další obory
 • Geriatrie jako součást vzdělávacího programu základních kmenů všech oborů pečujících o starší populaci versus kapacity akreditovaných geriatrických pracovišť
 • Geriatr v pozici konzultanta – podle modelu praktického lékařství, které již krajské konzultanty má
 • Geriatr konzultant až po úroveň okresních nemocnic
 • Přístup ke geriatrické atestaci i zkušeným lékařům jiných oborů formou zkráceného programu s uznáním dosavadní adekvátně orientované praxe?

Strategie:

 1. Prohlášení členů výboru ČGGS s vyjmenováním všech členů výboru a s podpisy vysvětlující postavení geriatrie a vhodnost jejího zařazení jako základního oboru a tímto dopisem oslovit každý podle svých sil a vztahů co nejvíce institucí a zákonodárců. Prohlášení bude doručeno i Radě vlády pro seniory.
 2. Delegace členů výboru navštíví ministra Němečka, případně prof. Vymazala jako náměstka pro zdravotní péči k vysvětlení názoru ČGGS a ke zjištění aktuálního postavení geriatrie.
 3. Vytvoření tiskové zprávy v podobném znění jako prohlášení – pro laický tisk, zatím vyšla zpráva pouze v Medical Tribune.

V případě negativního, ale i pozitivního výsledku je nutno trvat na dodržování Akčního plánu č. 8 a 8b – návazná péče na centrovou péči cerebrovaskulární a dále prosazovat geriatrii jako součást vzdělávání v kmeni ostatních oborů a povinnost geriatrického vzdělání všech vedoucích LDN a dalších zařízení následné péče.

Ad 2) Současně publikované vzdělávací programy na stránkách MZ ČR nezahrnují geriatrii jako lékařský obor, nicméně příloha 2, na kterou je v textu odkaz, obor vyjmenovává jako základní s kmenem interním nebo VPL. Sepsán dotaz podle zákona 106/l999, potvrzeno přijetí dotazu MZ ČR.

Ad 3) Primářka Pomahačová – sestavení kandidátky pro volby, kandidáti dosud nedodali charakteristiky – budou vyzváni. Při nedostatečném počtu kandidátů bude snížen počet členů výboru eventuálně na 11.

Ad 4) Stav členské základny je neuspokojivý – počet nově přijímaných členů zdaleka nevyrovnává počet členů končících členství v ČGGS. Členové výboru vyzváni k oslovení mladých lékařů svých pracovišť a jejich motivaci ke členství v ČGGS.

Ad 5) Hospodaření v 1. čtvrtletí – výběrem členských příspěvků pozitivní výsledek 75 000.

Ad 6)

 • a) Zastoupení ČGGS na výběrovém řízení na poskytování péče 00005 nemocnicí Hustopeče 10. 8. 2015 – zúčastní se prof. Topinková.
 • b) Doc. Holmerová – 17. 8. ve 14 hodin – setkání v Praze-Kobylisích týkající se stárnutí, bude vystoupení i ohledně vzdělávání.
 • c) Návrh: prof. Vyzula – seznámení Zdravotního výboru s problematikou, cestou hejtmanů – stanovisko, ovlivnění krajských poslanců pro legislativní proces.

Zapsala Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se