Prohlášení členů výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 4: 213
Kategorie: Zprávy

Ministerstvo zdravotnictví svým návrhem novely zákona č. 95/2004 Sb., o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta vyřazuje některé obory ze seznamu základních klinických oborů. Ze seznamu základních klinických oborů vyřazuje geriatrii (zatímco jako základní obor ponechává například plastickou chirurgii či kardiologii).

Jako členové výboru České gerontologické a geriatrické společnosti považujeme za nutné upozornit na následující zásadní fakta:

Geriatrie je v ČR základním klinickým oborem (po základním kmeni, dříve atestaci 1. stupně) od roku 1983. V tom jsme byli jedni z prvních v Evropě. Nyní hrozí, že budeme jedni z posledních, protože většina zemí EU geriatrii jako základní obor již zavedla nebo zavádí, neboť je to potřebné nejen s ohledem na demografické změny, ale i na měnící se nemocnost a potřebu zajištění adekvátní zdravotní péče.

Geriatrie je nepochybně základním klinickým oborem, který využívá vlastní metody ale i poznatky neurologie, psychiatrie, psychologie, ortopedie, interny i dalších oborů, a klade důraz na funkční evaluaci stavu a přiměřené intervence s cílem zlepšení zdraví, kvality života a soběstačnost, a tedy i optimální alokaci zdrojů.

Se stárnutím populace a zejména stárnutím staré populace (starších 80 let) a vzhledem ke specifikům onemocnění v tomto věku potřeba specialistů tohoto oboru roste, a to ve všech složkách (ambulantní, nemocniční, následné i dlouhodobé). Stárnutí populace přináší nejen zvýšení počtu starších lidí, ale dochází ke změně vzorců nemocnosti, zejména ve smyslu křehkosti, chronicity a zhoršení soběstačnosti, nárůstu počtu lidí s geriatrickými syndromy, především demencí. Těmto problémům se věnuje geriatrie, která se svými specifickými metodami zaměřuje na funkční hodnocení a zlepšení funkčního stavu i v komplexních situacích vysokého věku.

Geriatrie klade důraz na funkční stav pacienta a kvalitu života více než na řešení problematiky jednotlivých orgánových systémů, což v důsledku přináší i efektivnější vynaložení zdrojů.

Podpora soběstačnosti s cílem umožnit co nejrychlejší návrat do vlastního prostředí a co nejdelší setrvání v něm i pro křehké seniory je základním úkolem do příštího období strmého nárůstu podílu nemocných vysokého věku. Proto je v evropských i jiných zemích tento obor podporován a možnosti kvalifikace v něm jsou rozšiřovány. 

Vyřazení geriatrie ze seznamu základních klinických oborů v ČR by bylo nepochybným krokem zpět. Prodloužila by se doba do získání specializace v tomto oboru zejména pro mladé lékaře a snižoval by se počet geriatrů, což je v rozporu s již schválenými akčními plány programu Zdraví 2020.

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová,

předsedkyně

přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LFMU a FN Brno

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

místopředsedkyně pro dlouhodobou péči

ředitelka Gerontologického centra Praha-Kobylisy

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

vědecká sekretářka

přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha

prim. MUDr. Ivo Bureš

přednosta Geriatrického centra

Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

primář LDN Nemocnice Milosrdných bratří Brno

prim. MUDr. Zdeněk Záboj

primář Oddělení geriatrie FN Olomouc

MUDr. Lubomír Grepl

Nemocnice Valtice, s.r.o.

prim. MUDr. Milan Stolička

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

FN Ostrava, Klokočov

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

místopředseda

primář Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LFMU a FN Brno

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.

místopředsedkyně pro akutní geriatrii

vedoucí lékařka ambulancí a poraden Kliniky gerontologické a metabolické FN Hradec Králové

prim. MUDr. Alena Jiroudková

pokladník

Ambulance Geriatrie a následné péče Liberec

prim. MUDr. Milan Forejtar

primář Gerontologického centra

Krajská nemocnice T. Bati a.s.

prim. MUDr. Helena Pomahačová

Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno, s.r.o.

MUDr. Jiří Zajíc

Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové

prim. MUDr. Ingrid Rýznarová

Geriatrické a doléčovací oddělení, Slezská nemocnice Opava


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se