Návrh zápisu z jednání výboru a revizní komise ČGGS dne 5. 11. 2015


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 4: 212
Kategorie: Zprávy

Návrh zápisu z jednání výboru a revizní komise ČGGS dne 5. 11. 2015

Program

1. Seznámení přítomných s průběhem a výsledky korespondenčních voleb – prim Pomahačová. Doporučení pro příští volby – zvlášť připravit volební lístek pro výbor a zvlášť pro revizní komisi. Někteří voliči zjevně neotočili společný oboustranný volební lístek.

2. Volba výboru. Návrhy:

  • na funkce předsedy – navržena doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., zvolena jednomyslně
  • na funkci vědeckého sekretáře – MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
  • na funkce místopředsedů – prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.; prim. MUDr. Ingrid Rýznarová; prim. MUDr. Ivo Bureš – zvoleni jednomyslně
  • na funkci pokladníka – prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

3. Poděkování starému výboru za činnost, přivítání nových členů. – MUDr. Martina Nováková – výbor, MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D. – revizní komise, MUDr. Michal Bílský – revizní komise, MUDr. Milena Bretšnajdrová – revizní komise

4. Diskuse

MUDr. Grepl – hrazení cest na jednání – nutno stanovit pravidla

Doc. Holmerová jako nová předsedkyně požaduje, aby každý člen výboru sdělil, čím může přispět. Vyzývá členy výboru k lepší komunikaci – odpovídání na e-maily. Dále vyzývá, aby každý, kdo bude vystupovat za ČGGS, respektoval názor společnosti.

Aktivity

Prim. Bureš – léková komise, jednání s pojišťovnami, akutní i následná péče

MUDr. Jurašková – časopis, spolupráce, prezentovat odborné akce společnosti

Prim. Stolička – léková komise, komise pro zdravotní pomůcky

MUDr. Rýznarová – ustavit ordinariáty akutní geriatrie pro krajské nemocnice, DRG restart zavést věk jako parametr, je revizní lékař pro VZP, plán – zastoupení v EUGMS

Doc. Holmerová – návrh na vypracování parametrů kvality, hodnocení zařízení následné péče z hlediska kvality

Prof. Matějovská Kubešová – časopis, kongresy, publikace, pokladna

MUDr. Forejtar – spolupráce s asociací nemocnic, obnovit práce na uznání koncepce, diferencovat typy následné péče. Následná péče v nemocnicích bude jiná než mimo nemocnice – věkově i odbornostně. Návrh na definování postakutní péče.

MUDr. Zajíc – akutní a intenzivní geriatrie, spolupráce s dalšími společnostmi, upozorňuje na nutnost „lobbovat“ v politice, DRG, Holmerová – návrh – zabývat se delirantními stavy jako tématem.

MUDr. Nováková – představení, z centra následné péče Motol, mají 380 lůžek, mají i mladší pacienty – polytraumata, mají NIP a DIOP. Je pedagogem lékařské fakulty – vidí rezervy v pregraduálním vzdělávání, prohloubení spolupráce mezi ostatními obory.

Pokračování diskuse

MUDr. Pomahačová – je ochotná pomoci v oblasti následné péče a asociaci nemocnic.

MUDr. Stolička – upozornění – na jednání na ministerstvech musí chodit lidé, kteří jsou blízko Praze a jsou známí. Dalším nepříznivým jevem je, že primáře LDN mohou vykonávat i lékaři jiných odborností – nutno prosadit atestaci z geriatrie jako kvalifikační podmínku.

MUDr. Rýznarová – LDN se mění na oddělení následné péče – mohou být profilovány jakkoli. Ztrácí se tím možnost spolupráce a metodického vedení. Dále upozornění na nedostatečné personální obsazení ošetřovatelských lůžek – lékař je jen na 1 den v týdnu.

MUDr. Grepl – nekandidoval, ale bude pokračovat v edukaci lékařů ostatních oborů, poděkování za spolupráci.

Další jednání výboru – data budou stanovena – obvykle středy od 10. hodin.

Zapsala: Kubešová Matějovská


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se