Zápis z jednání výboru ČGGS dne 11. 3. 2015


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 4: 209
Kategorie: Zprávy

Zápis z jednání výboru ČGGS dne 11. 3. 2015

Přítomni: Weber, Bureš, Stolička, Záboj, Matějovská Kubešová

Omluveni: Forejtar, Topinková, Holmerová, Jurašková, Zajíc, Jiroudková, Pomahačová, Rýznarová, Kabelka

Neomluveni: Doleželová

Výbor při tomto jednání není usnášeníschopný.

Program:

 1. Zprávy ze zasedání rady vlády pro seniory – reforma psychiatrické péče
 2. Výzva ke spolupráci s úřadem obhájkyně lidských práv – dokument
 3. Přednáškový blok na kongresu ČIS 2015
 4. Volby do výboru ČGGS 2015
 5. Různé
  • a) Vývoj členské základny, schválení přijetí nových členů
  • b) Vývoj financování výkonů odbornosti 106 a 116, schválení sdílení výkonu
  • c) Klinická farmakologie – koncepce
  • d) Nový prezident ČLS
  • e) Časopis Geriatrie a gerontologie

Ad 1) Zasedání proběhla v prosinci a březnu – zápisy jsou k dispozici. Zasedání se zúčastňují zástupci všech dotčených ministerstev – bohužel v poněkud měnlivém složení, tedy se ztrácí informace. Na zasedání dne 3. 3. 2015 byla dána informace o reformě psychiatrické péče, na kterou budou využity prostředky dvou evropských zdrojů – například na investice 4,5 mld. Kč, cílem je postavit centra duševního zdraví komunitního charakteru v hustotě 1/100 000 obyvatel, tedy 100 v ČR. Na cílený dotaz nebudou zahrnuti nemocní s demencí, na další cílený dotaz ovšem v úvodním přehledu, který jistě sloužil jako argumentace, nemocní s demencí zahrnuti byli.

Ohlas výboru ČGGS – znepokojení nad nevyužitím šance zahustit síť terénních pracovišť právě pro nemocné s demencí, což by umožnilo prodloužit jejich setrvání ve vlastním prostředí.

Ad 2) Ombudsmanka provádí kontroly v neregistrovaných zařízeních, je vypracovaný materiál shrnující problémy a obsahující doporučení. Mezi jiným i pro zdravotnická zařízení nepředávat závislé osoby do péče neregistrovaných zařízení – potenciálně rizikové z hlediska zahlcení lůžkové kapacity akutních geriatrických lůžek i LDN a také zneužití rodinami. Další problémovou formulací je doporučení nedávat neregistrovanému zařízení propouštěcí zprávu.

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/souhrnna-zprava-z-navstev-neregistrovanych-zarizeni-pro-seniory/

Ohlas výboru ČGGS – registrace zařízení poskytujících péči osobám se sníženou soběstačností je samozřejmostí, dále podán návrh na rozčlenění domovů pro seniory podle personálního a technického vybavení a podle toho oprávnění přijímat klienty s odpovídajícím stupněm příspěvků na péči.

Doporučení nepředávat neregistrovaným zařízením propouštěcí zprávu nemocných není adekvátní, protože propouštěcí zprávou nemocný musí být povinně vybaven podle platné legislativy v každém případě. Naopak její absence může vést k poškození zdraví nemocného z nedostatku informací.

Ad 3) Pro kongres ČIS 2015 byl ČGGS tradičně vyhrazen blok 60 minut pro gerontologii – jako optimální se z minulých let jeví tři sdělení v rozsahu 15 minut + 5 minut diskuse, program bloku je nutno dodat organizátorům od konce dubna.

Návrh – M. Stolička – Kvalita života pečovatelů o nemocné s demencí

Ad 4) Končí volební období, pro letošní rok budou vyhlášeny volby do výboru ČGGS. Jsou k dispozici formuláře.

  • První krok – volba volební komise – 1 předseda, 2 členové. Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.
  • Druhý krok – navrhování kandidátů členy odborné společnosti – návrh do konce května.
  • Třetí krok – sestavení a zveřejnění kandidátní listiny – návrh – do konce července.
  • Čtvrtý krok – stanovení počtu členů výboru a revizní komise.
  • Pátý krok – sestavení a rozeslání volebních lístků.
  • Šestý krok – sčítání hlasů a zveřejnění výsledků.

Ad 5)

 • a) Žádosti o přijetí do ČGGS – 3 nové členky, lékařky; o snížení poplatků – 1x na dobu MD.
 • b) Nové kódy platné od 1. 1. 2015 – evaluace stavu nemocného a komplexní plán péče, je sdíleno oběma odbornostmi – geriatrie a medicína dlouhodobé péče. Společnost popáleninové medicíny povolila sdílení výkonu ošetření velké dekubitální plochy – 62840, bude oficiálně zažádáno na pracovní skupinu pro zdravotní výkony.
 • c) Byli jsme požádáni prof. Svačinou o vyjádření ke koncepci klinické farmakologie – výbor ČGGS nemá připomínek.
 • d) Členové výboru přejí novému předsedovi ČLS prof. MUDr. Štěpánu Svačinovi mnoho úspěchů.
 • e) Agendy – odeslána žádost o zařazení Geriatrie a gerontologie do databáze SCOPUS, rozhodování trvá 9–12 měsíců. Odeslán dopis se žádostí o schůzku dr. Horeckému ohledně spektra poskytovaných služeb sociálními institucemi – odmítání nemocných s PEG, NGS atd. Schůzka proběhla dne 19. 3. – pan prezident vyslechl fakta se znepokojením a vyzval ČGGS, aby tato fakta byla přednesena na konferencích pro pracovníky sociální péče a aby byl na toto téma sepsán článek do odborného časopisu Sociální služby. Označil tuto situaci za příklad špatné praxe.

Zapsala: Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×