Zápis z jednání výboru ČGGS dne 11. 3. 2015


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 4: 209
Kategorie: Zprávy

Zápis z jednání výboru ČGGS dne 11. 3. 2015

Přítomni: Weber, Bureš, Stolička, Záboj, Matějovská Kubešová

Omluveni: Forejtar, Topinková, Holmerová, Jurašková, Zajíc, Jiroudková, Pomahačová, Rýznarová, Kabelka

Neomluveni: Doleželová

Výbor při tomto jednání není usnášeníschopný.

Program:

 1. Zprávy ze zasedání rady vlády pro seniory – reforma psychiatrické péče
 2. Výzva ke spolupráci s úřadem obhájkyně lidských práv – dokument
 3. Přednáškový blok na kongresu ČIS 2015
 4. Volby do výboru ČGGS 2015
 5. Různé
  • a) Vývoj členské základny, schválení přijetí nových členů
  • b) Vývoj financování výkonů odbornosti 106 a 116, schválení sdílení výkonu
  • c) Klinická farmakologie – koncepce
  • d) Nový prezident ČLS
  • e) Časopis Geriatrie a gerontologie

Ad 1) Zasedání proběhla v prosinci a březnu – zápisy jsou k dispozici. Zasedání se zúčastňují zástupci všech dotčených ministerstev – bohužel v poněkud měnlivém složení, tedy se ztrácí informace. Na zasedání dne 3. 3. 2015 byla dána informace o reformě psychiatrické péče, na kterou budou využity prostředky dvou evropských zdrojů – například na investice 4,5 mld. Kč, cílem je postavit centra duševního zdraví komunitního charakteru v hustotě 1/100 000 obyvatel, tedy 100 v ČR. Na cílený dotaz nebudou zahrnuti nemocní s demencí, na další cílený dotaz ovšem v úvodním přehledu, který jistě sloužil jako argumentace, nemocní s demencí zahrnuti byli.

Ohlas výboru ČGGS – znepokojení nad nevyužitím šance zahustit síť terénních pracovišť právě pro nemocné s demencí, což by umožnilo prodloužit jejich setrvání ve vlastním prostředí.

Ad 2) Ombudsmanka provádí kontroly v neregistrovaných zařízeních, je vypracovaný materiál shrnující problémy a obsahující doporučení. Mezi jiným i pro zdravotnická zařízení nepředávat závislé osoby do péče neregistrovaných zařízení – potenciálně rizikové z hlediska zahlcení lůžkové kapacity akutních geriatrických lůžek i LDN a také zneužití rodinami. Další problémovou formulací je doporučení nedávat neregistrovanému zařízení propouštěcí zprávu.

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2015/souhrnna-zprava-z-navstev-neregistrovanych-zarizeni-pro-seniory/

Ohlas výboru ČGGS – registrace zařízení poskytujících péči osobám se sníženou soběstačností je samozřejmostí, dále podán návrh na rozčlenění domovů pro seniory podle personálního a technického vybavení a podle toho oprávnění přijímat klienty s odpovídajícím stupněm příspěvků na péči.

Doporučení nepředávat neregistrovaným zařízením propouštěcí zprávu nemocných není adekvátní, protože propouštěcí zprávou nemocný musí být povinně vybaven podle platné legislativy v každém případě. Naopak její absence může vést k poškození zdraví nemocného z nedostatku informací.

Ad 3) Pro kongres ČIS 2015 byl ČGGS tradičně vyhrazen blok 60 minut pro gerontologii – jako optimální se z minulých let jeví tři sdělení v rozsahu 15 minut + 5 minut diskuse, program bloku je nutno dodat organizátorům od konce dubna.

Návrh – M. Stolička – Kvalita života pečovatelů o nemocné s demencí

Ad 4) Končí volební období, pro letošní rok budou vyhlášeny volby do výboru ČGGS. Jsou k dispozici formuláře.

  • První krok – volba volební komise – 1 předseda, 2 členové. Člen volební komise nemůže kandidovat do volených funkcí.
  • Druhý krok – navrhování kandidátů členy odborné společnosti – návrh do konce května.
  • Třetí krok – sestavení a zveřejnění kandidátní listiny – návrh – do konce července.
  • Čtvrtý krok – stanovení počtu členů výboru a revizní komise.
  • Pátý krok – sestavení a rozeslání volebních lístků.
  • Šestý krok – sčítání hlasů a zveřejnění výsledků.

Ad 5)

 • a) Žádosti o přijetí do ČGGS – 3 nové členky, lékařky; o snížení poplatků – 1x na dobu MD.
 • b) Nové kódy platné od 1. 1. 2015 – evaluace stavu nemocného a komplexní plán péče, je sdíleno oběma odbornostmi – geriatrie a medicína dlouhodobé péče. Společnost popáleninové medicíny povolila sdílení výkonu ošetření velké dekubitální plochy – 62840, bude oficiálně zažádáno na pracovní skupinu pro zdravotní výkony.
 • c) Byli jsme požádáni prof. Svačinou o vyjádření ke koncepci klinické farmakologie – výbor ČGGS nemá připomínek.
 • d) Členové výboru přejí novému předsedovi ČLS prof. MUDr. Štěpánu Svačinovi mnoho úspěchů.
 • e) Agendy – odeslána žádost o zařazení Geriatrie a gerontologie do databáze SCOPUS, rozhodování trvá 9–12 měsíců. Odeslán dopis se žádostí o schůzku dr. Horeckému ohledně spektra poskytovaných služeb sociálními institucemi – odmítání nemocných s PEG, NGS atd. Schůzka proběhla dne 19. 3. – pan prezident vyslechl fakta se znepokojením a vyzval ČGGS, aby tato fakta byla přednesena na konferencích pro pracovníky sociální péče a aby byl na toto téma sepsán článek do odborného časopisu Sociální služby. Označil tuto situaci za příklad špatné praxe.

Zapsala: Matějovská Kubešová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se