Péče o člověka s demencí
Průvodce pro rodinné příslušníky


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 1: 55
Kategorie: Recenze knihy

Autoři: Joy A. Glenner a kol.

Praha: Portál 2012, ISBN 978-262-0154-0

z angl. originálu přeložila Denisa Šmejkalová


Kniha zkušených a renomovaných amerických autorek je praktickým rádcem a průvodcem pro rodinné pečující o nemocné s demencí, zejména Alzheimerova typu. Je určena především rodinným pečujícím, tedy laikům, ale může být cenným a přínosným pomocníkem pro profesionální pečující, tedy pro sociální pracovníky, ošetřovatele, sestry i lékaře. Autorky ve svém díle kladou velký důraz zejména na komunikaci mezi pečujícími a nemocným a zachování důstojnosti. Pro snadnější pochopení nemoci a jejích důsledků se také zaměřily na popsání projevů a vývoje nemoci a potřeb z ní plynoucích.

Kniha je systematicky členěna do 6 kapitol s několika podkapitolami, které čtenářům nebo spíše uživatelům nabízejí podrobné informace od poznání a pochopení vlastní nemoci, přes způsob komunikace až po uspokojování specifických potřeb. Publikace dále obsahuje konkrétní rady a doporučení v každodenní péči, starostech a radostech.

Autorky využily své bohaté praktické zkušenosti v podobě malých kazuistik. Kniha je kazuistikami doslova „prošpikována“ a každá z nich názorně dokresluje příslušný text pro jeho lepší srozumitelnost a pochopitelnost. Kromě konkrétních ukázek zde čtenář nalezne názorné obrázky a doplňkové informace v rámečcích.

Základem péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou je pochopit, co s nemocným postupující nemoc udělá, proč se chová tak zvláštním a nepředvídatelným způsobem a také to, že se nemoc neúprosně zhoršuje a není léku, který by ji vyléčil. Toto je cílem první kapitoly: jak porozumět, přijmout a připravit se na nadcházející změny.

Ve druhé kapitole se autorky zaměřily na dlouhodobé plány, které je vzhledem k progresi onemocnění nutné udělat v době, kdy je nemocný ještě schopen plného a jasného úsudku a rozhodování o sobě a svých potřebách. Doporučení jsou zaměřena i na samotné pečující tak, aby byli schopni se o svého blízkého starat a přitom si udrželi dobrou fyzickou a psychickou kondici.

Třetí kapitolu věnovaly autorky efektivní komunikaci jak v běžné péči, tak v situacích, které vyplývají z poruch chování způsobených degenerativním procesem. Autorky je trefně nazvaly „katastrofické reakce“. Jejich snahou je, aby pečující pochopili a co nejvíce využívali techniky pozitivní interakce, techniky ke zvládání problémových situací a věděli, jak rozpoznat a zachovat se v případě uvedených katastrofických reakcí.

Jak sobě a nemocnému zajistit bezpečné prostředí, jak si uchovat dobrý fyzický fond a předcházet případným rizikům, která vyplývají z každodenní náročné péče? Na tyto otázky najde čtenář odpověď ve čtvrté kapitole, v níž se autorky zaměřily na tři důležité aspekty bezpečné péče: správné využívání mechaniky těla při manipulaci s nemohoucím nemocným, prevenci infekcí a pádů. V kapitole jsou opět využity kazuistiky, obrázky a přehledné informace v rámečcích.

V následující kapitole autorky přehledným způsobem popisují, jak pečující mohou pomoci nemocnému, aby byl co nejdéle a nejlépe schopen pečovat o sebe sama, orientovat se v každodenních aktivitách, a kdy a jak je třeba mu pomoci. Čtenář se dozví, proč se nedaří nemocnému jednotlivé aktivity zvládnout a jak tyto situace může řešit.

Poslední kapitolu knihy věnovaly autorky zejména aktivitám, které mohou pečující provádět a užívat si společně se svým blízkým. Jak co nejefektivněji a co nejdéle využít a udržet jeho zbylé schopnosti. Opět zde uvádějí příklady konkrétních situací s doporučeními, jak postupovat a čeho se vyvarovat.

Kniha Péče o člověka s demencí je na českém trhu jednou z mála veřejně dostupných publikací tohoto druhu. Její devízou jsou konkrétní rady a doporučení pečujícím, dokreslené konkrétními příklady. Zdařilý je též český překlad knihy. Zejména ve 4. až 6. kapitole byl zvolen srozumitelný jazyk, v kazuistikách jsou použita česká jména. Naproti tomu v 1.–3. kapitole zůstala odborná terminologie, které by neprofesionální pečující nemusel rozumět. Navíc některá doporučení v této první části knihy odpovídají spíše americkému prostředí a v českých poměrech mohou být jen obtížně realizovatelná a pro pečující zavádějící. Proto oceňuji iniciativu překladatelky za vklad odkazů na české odborné společnosti.

Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou je velmi náročná a je velice důležité mít k dispozici co nejvíce informací, aby bylo možné zvládnout vzájemnou komunikaci srozumitelnou formou, bez zbytečných konfliktů a stresu. Publikace se může stát komplexním pomocníkem v péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou.

Mgr. et Bc. Jana Kašpárková, RS

CELLO FHS UK, Praha

Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UK a FN Plzeň


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se