Editorial


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2014, 3, č. 1: 3
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři a kolegové,

dnešním číslem otevíráme již třetí ročník časopisu Geriatrie a gerontologie, který vám bude přinášet novinky v oblasti klinické geriatrie i gerontologie. Příspěvky klinické však nezahrnují jen vlastní obor geriatrie, ale i další klinické lékařské obory, jako jsou gerontopsychiatrie, gerontorevmatologie, gerontonefrologie a další vznikající lékařské subspecializace. V rámci klinické gerontologie však nesmíme opomenout i další nelékařské obory, které se řadí do tzv. „health gerontology“, ale mají nezastupitelné místo v oblasti klinické medicíny, jako jsou geriatrické ošetřovatelství, na geriatrii orientovaná fyzioterapie a ergoterapie, nutriční terapie, geriatrická klinická farmacie, veřejné zdravotnictví s programy „healthy and active aging“, ale také například dlouhodobá péče.

Pro redakci časopisu je nepochybně obtížné nabídnout čtenářům číslo, které by vyváženě zahrnulo všechny zmíněné oblasti. Je naší snahou zaměřit se na významné oblasti medicíny, které bezprostředně souvisejí s klinickou praxí. V tomto čísle přinášíme novinky v oblasti hypertenze, která patří vůbec k nejčastějším onemocněním u pacientů nad 65 let a představuje závažný rizikový faktor předčasných úmrtí i další nemocnosti ve stáří. V článku autorů Topinková a kol. Jsou cílové hodnoty pro léčbu arteriální hypertenze odlišné ve středním a vyšším věku jsou představena nová doporučení amerických a evropských odborných společností pro hypertenzi, která paradoxně zmírňují dřívější snahy o dosažení co nejnižších hodnot krevního tlaku. Praktické rady pro klinickou praxi pak přináší článek autorů Berková a kol. Problematika arteriální hypertenze v otázkách a odpovědích. O revmatoidní artritidě, jejích diferenciálnědiagnostických odlišnostech u geriatrických pacientů a léčebných algoritmech se dočtete v článku autorů Klán a Ciferská, a stále aktuální oblastí pádů u starších pacientů se zabývá text brněnských autorů Bielaková a kol. Prevence a management instability a pádů u geriatrických pacientů.

Další články tohoto čísla jsou věnovány gerontologické problematice – geriatrickému ošetřovatelství, fyzioterapii a sociální gerontologii. Nově jsme také zařadili výběr zajímavých abstrakt z 19. celostátního gerontologického kongresu, který se uskutečnil 28.–29. listopadu 2013 v Hradci Králové s tématem Komplexní péče a mezioborová spolupráce u některých vybraných chorob ve stáří. Doufáme, že vás publikovaná abstrakta zaujmou a že v letošním roce přihlásíte i vaše sdělení a podělíte se o zkušenosti z vaší praxe. Kompletní sborník abstrakt naleznete na webových stránkách kongresu www.gepa.cz. Kromě celostátního kongresu jsou na letošní rok plánovány i další odborné akce České gerontologické a geriatrické společnosti (plán odborných akcí najdete na webových stránkách www.cggs.cz), na kterých se doufám společně setkáme.

Stejně jako je Česká republika členem Evropského společenství, také Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP je dlouholetým členem evropských odborných společností – Mezinárodní asociace gerontologie a geriatrie (IAGG), Evropské geriatrické společnosti (EUGMS) a dalších. Domnívám se, že česká geriatrie by měla být dostatečně zastoupena také na společných setkáních odborníků geriatrů na kongresech těchto společností tak, abychom problémy oboru na národní úrovni mohli řešit s nadhledem, v kontextu evropského regionu a se znalostí, jak se s podobnými problémy vypořádali naši nejbližší sousedé. Věřím, že zvážíte svou účast na letošních kongresech a setkáních v ČR i kongresu klinické sekce IAGG evropského regionu v květnu v turecké Antalyi nebo v září na kongresu EUGMS v Rotterdamu.

Eva Topinková

přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se