Vyšetřování fagocytární aktivity leukocytů naprůtokovém cytometru mikrosférickými hydrofilnímičásticemi značenými fluorochromem


Assessmentof Phagocytic Leucocyte Activity on a Flow Cytometer by Means of MicrosphericHydrophilic Fluorochrome Labelled Particles

The phagocytic activity was determined in human polymorphonuclear leucocytes using the flowcytometry technique with microspheric hydrophilic particles labelled with fluorescein isothiocya-nate. Non-specific adherence of particles is discussed and normal values of phagocytic activity arepresented. The advantages of this method include simplified sample preparation using whole blood,rapidity of the test, precise phagocytosis quantification and possibility of archiving all findings ina computer.

Key words:
polymorphonuclear leucocytes – phagocytosis – ingestion – flow cytometry.


Autoři: K. Malíčková 1;  Z. Sedláková 2;  M. Řeřichová 3;  H. Marečková 1;  T. Fučíková 1
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakultaUniverzity Karlovy, Praha2 Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, Praha 3 ARTIM, spol. s r. o., Praha 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 3, s. 106-110
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je popsáno vyšetřování fagocytární aktivity polymorfonukleárních leukocytů na průtoko-vém cytometru s pomocí mikrosférických hydrofilních částic značených fluoresceinizothiokyaná-tem. Diskutuje se o problému nespecifické adherence částic k povrchům buněk a uvádějí se refe-renční hodnoty fagocytární aktivity, zjištěné touto metodou u zdravých dobrovolníků. Popisovanámetoda vyniká především jednoduchostí přípravy vzorků z plné krve, rychlostí provedení testua přesností kvantifikace ingesce. Výhodou je i možnost archivace zajímavých nálezů v počítači.

Klíčová slova:
polymorfonukleární leukocyty – fagocytóza – ingesce – průtoková cytometrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se