Protilátky proti Toxoplasma gondii u gravidních ženv okrese České Budějovice


Antibodies against Toxoplasmagondii in Pregnant Women of the České Budějovice District

In 1984–1986 in the district of České Budějovice in the southern part of the Czech Republic pregnantwomen were subjected to serological examinations for antibodies against Toxoplasma gondii. A totalof 3 392 women were examined within the age bracket 16–54 years. For the serological examinationparallel examinations were made using Sabin-Feldman test (SFT) and the complement fixation test(CFT). In SFT the basic serum dilution was 1:4, in CFT 1:10. Pregnant women were examined onceor repeatedly. During the first examination which was usually made between the second and thirdmonth of pregnancy the total (SFT and CFT) prevalence was 37%. In the SFR antibodies weredetected in 35%, in CFT in 25%. The second blood sample was taken during the 4 th –5 th month ofpregnancy and subsequent samples during the 8 th –9 th month of pregnancy. In women who wereexamined twice or repeatedly (a total of 1 409 women), the dynamics of prevalence of antibodieswere recorded. 64% women were permanently negative, 33% women were permanently positive withthe same or a slightly varying titre and in 3% women during pregnancy, seroconversion wasobserved or a significant rise of antibodies. In 20 women where seroconversion or a significant riseof antibodies was found data were collected to find out whether in their children from birth to theage of 12–13 years toxoplasmosis was diagnosed. The toxoplasmosis was not diagnosed in thesechildren.

Key words:
Czech Republic – pregnant women – serological examination – toxoplasmosis.


Autoři: K. Hejlíček 1;  I. Literák 2;  E. Vostalová 2;  J. Křešnička 3
Působiště autorů: Vedia, Soukromá veterinární laboratoř, Strakonice2 Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno3 Soukromý gynekolog, Strakonice 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 3, s. 102-105
Kategorie: Články

Souhrn

V letech 1984–1986 byly v okrese České Budějovice sérologicky vyšetřovány gravidní ženy naprotilátky proti Toxoplasma gondii. Celkem bylo vyšetřeno 3 392 žen ve věkovém rozpětí 16–54 let.K sérologickým vyšetřením byly paralelně použity Sabinova-Feldmanova reakce (SFR) a komple-mentfixační reakce (KFR). Při SFR bylo základní ředění séra 1:4, při KFR 1:10. Gravidní ženy bylyvyšetřeny jednou nebo opakovaně. Při prvním vyšetření, které bylo uskutečněno obvykle mezi 2.a 3. měsícem gravidity, byla celková (SFR, KFR) prevalence 37 %. V SFR byly zjištěny protilátkyu 35 % žen a v KFR u 25 % žen. Druhý odběr byl ve 4.–5. měsíci gravidity a další odběry bylyv průběhu 8.–9. měsíce gravidity. U žen, které byly vyšetřeny dvakrát a vícekrát (celkem 1 409 žen),byla sledována dynamika výskytu protilátek. Trvale negativních bylo 64 % žen, trvale pozitivníchse stejnou nebo jen mírně odlišnou výší titrů bylo 33 % žen a u 3 % žen byla během gravidity zjištěnasérokonverze nebo signifikantní vzestup protilátek. Od 20 žen, u nichž byla prokázána sérokonverzenebo signifikantní vzestup protilátek, byly získány údaje o tom, zda u jejich dětí nebyla dia-gnostikována toxoplazmóza v době od jejich narození do věku 12–13 let. Toxoplazmóza u těchto dětínebyla diagnostikována.

Klíčová slova:
Česká republika – gravidní ženy – sérologická vyšetření – toxoplazmóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se