Surveillance virů přenosných komáry na Břeclavskuv povodňovém roce 1997


Surveillan-ce of Mosquito-borne Viruses in the Břeclav Area (Czech Republic) after the 1997Flood

In July 1997, devastating floods occurred after heavy rains in Moravia, Czech Republic. Mosquitopopulations increased abruptly in the flooded area thereafter. We carried out a surveillance formosquito-borne virus infections in the Břeclav area, South Moravia, including serosurveys ofinhabitants. A total of 11,334 female mosquitoes in 117 pools (9 100 Aedes vexans, 917 A. cinereus, 11A. cantans, 1 074 A. sticticus and 232 Culex pipiens pipiens) were examined by virological methods.Seven virus isolates were obtained: six of them Ťahyňa virus (Aedes vexans 5, A. cinereus 1), whileone was West Nile (WN) virus (Culex p. pipiens – first isolation in the Czech Republic). Sera of 619local inhabitants were examined in plaque-reduction neutralization test, and antibodies to Ťahyňavirus were detected in 333 (53.8%) and to WN virus in 13 (2.1%). In 72 individuals, paired sera weresampled: a significant increase of antibody titre was detected once against Ťahyňa virus (a subcli-nical infection) and 4 times against WN virus (two children had an illness compatible with WN fever).Of the nine remaining WN seroreactors, three other revealed clinical symptoms compatible withWN fever in summer 1997. The data indicate WN virus activity in the Břeclav area, and describethe first cases of WN fever in Central Europe. The WN virus should not be underestimated asa potential agent of local epidemics even in the temperate climate of Central Europe. Environmentalfactors including human activities which enhance vector population densities (heavy rains followedby floods, irrigation, higher temperature) can produce an increased incidence of mosquito-bornediseases, including WN fever.

Key words:
mosquitoes – Aedes – Culex – Ťahyňa virus – West Nile virus – flood.


Autoři: Z. Hubálek 1;  J. Halouzka 1;  Z. Juřicová 1;  Z. Příkazský 2;  J. Žáková 3;  O. Šebesta 31
Působiště autorů: Oddělení medicínské zoologie, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno2 Oddělení klinické biochemie a hematologie, Nemocnice, Valtice3 Okresní hygienická stanice, Břeclav
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 3, s. 91-96
Kategorie: Články

Souhrn

Po červencových povodních roku 1997 nastalo v oblastech zátop na Břeclavsku kalamitní přemno-žení komárů. V rámci surveillance jsme virologicky vyšetřili celkem 11 334 samiček komárů ve 117směsích (9 100 Aedes vexans, 917 A. cinereus, 11 A. cantans, 1 074 A. sticticus a 232 Culex pipienspipiens). Bylo izolováno šest kmenů viru Ťahyňa (Aedes vexans 5, A. cinereus 1) a jeden kmen viruWest Nile (WN, z Culex p. pipiens – první nález v ČR). Sérologickým vyšetřením vzorku obyvatel(n = 619) této oblasti v plak-redukčním neutralizačním testu byly prokázány protilátky proti viruŤahyňa u 333 (53,8 %) osob a proti viru WN u 13 (2,1 %) osob. U 72 osob tohoto souboru byly odebránypárové vzorky krevních sér a průkazný vzestup titru protilátek mezi oběma odběry byl zjištěnjednou s virem Ťahyňa (subklinická infekce) a čtyřikrát s virem WN (z toho dva případy klinickéinfekce dětí). U tří ze zbývajících 9 osob s WN protilátkami bylo v létě 1997 zaznamenáno onemoc-nění kompatibilní se západonilskou horečkou. Vyšetření dokumentuje aktivitu viru WN na Břeclav-sku a je prvním sdělením o nemoci vyvolané tímto arbovirem u člověka ve střední Evropě. Virus WNby neměl být podceňován jako potenciální původce menších lokálních epidemií ani v podmínkáchmírného klimatického pásu střední Evropy. Environmentální faktory včetně antropogenních, ve-doucí ke zvýšení populační denzity komárů (silné dešťové srážky následované záplavami, umělépovodňování, vyšší teploty), mohou vytvořit podmínky pro zvýšenou incidenci nákaz přenosnýchkomáry včetně západonilské horečky.

Klíčová slova:
komáři – Aedes – Culex – Ťahyňa virus – West Nile virus – povodeň.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se