Epidémia tularémie na západnom Slovensku v rokoch1995–1996


Epidemic of Tularaemiain West Slovakia in 1995–1996

The activation of natural foci of tularaemia in West Slovakia during 1994–1996 led to an epidemicoutbreak in 1995–1996 – mean annual morbidity 6.2 per 10 5 population. In comparison with the meanannual morbidity rate in the preceding period (1980–1994), a more than sevenfold increase wasrecorded.Of 213 notified cases of the disease 156 cases occurred in 1995 – morbidity 8.9 per 10 5 population –being the highest morbidity recorded in this endemic region since the period of epidemic occurrencein the 60s. The highest proportion of cases (59.2%) was recorded in the districts of Nitra and NovéZámky.The activation of natural foci along with changing social conditions, caused also marked changesof some epidemiological characteristics of tularaemia in Slovakia, such as seasonal and professionaloccurrence, as well as clinical forms of the disease.The impaired epidemiological situation in the occurrence of tularaemia is pointing to the impor-tance of systematic surveillance to improve the diagnosis of the disease and ensure effectivepreventive measures.

Key words:
tularaemia – epidemic – Slovakia – changes of epidemiological characteristics.


Autoři: D. Guryčová 1;  V. Varga 2;  V. Výrosteková 1;  E. Gacíková 3;  J. Péči 4
Působiště autorů: Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava2 Štátny zdravotný ústav, Nitra3 Štátny veterinárny ústav, Bratislava4 Štátny zdravotný ústav, Nové Zámky 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 3, s. 97-101
Kategorie: Články

Souhrn

Aktivácia prírodných ohnísk tularémie v rokoch 1994–1996 na západnom Slovensku viedla v rokoch1995–1996 k epidémii tularémie – priemerná ročná chorobnosť 6,2 na 10 5 obyvateľov. V porovnanís ročným priemerom chorobnosti v predchádzajúcom období (1980–1994) sa zaznamenal viac ako7-násobný vzostup.Z 213 hlásených ochorení na tularémiu sa vyskytlo 156 prípadov v roku 1995 – chorobnosť 8,9 na 10 5obyvateľov, čo je od obdobia epidemického výskytu v šesťdesiatych rokoch najvyššia chorobnosťtularémie v tejto endemickej oblasti. Najviac prípadov ochorení (59,2 %) sa vyskytlo v okresochNitra a Nové Zámky.Aktivácia prírodných ohnísk a meniace sa sociálne podmienky podmienili výrazné zmeny niekto-rých epidemiologických charakteristík tularémie na Slovensku, najmä sezónneho a profesionálne-ho výskytu ako aj klinických foriem ochorení.Zhoršená epidemiologická situácia vo výskyte tularémie poukazuje na dôležitosť systematickejsurveillance pre zlepšenie diagnostiky ochorení a určenie preventívnych opatrení.

Klíčová slova:
tularémia – epidémia – Slovensko – zmeny epidemiologických charakteristík.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se