Elastázová aktivita gramnegativních nefermentujícíchbakterií a dvě varianty jednoduché metody jejíhoprůkazu


The Elastase Activity of Gram-negativeNon-fermenting Bacteria and Two Variants of a Simple Method for its Detection

The ability to produce elastase was examined in 1 168 strains of 11 representative genera ofGram-negative non-fermenting bacteria isolated from weakened patients in the course of eightyears. Detection of the elastase activity was performed parallelly using the conventional methodand its pulverisation variant. The difference between the results accomplished by the classicalmethod and its pulverisation variant (53.9% versus 60.5% detected elastase-positive strains) washighly significant (p < 0.05).Among the examined strains 500 (42.8%) displayed elastase activity. The highest proportion of theelastase positive strains was found in Pseudomonas aeruginosa (84.5%), P. fluorescens (60.5%), P.stutzeri (56.4%), Burkholderia cepacia (43.8%) and Shewanella putrefaciens (39.7%).Elastase activity detected in Burkholderia cepacia, Pseudomonas alcaligenes, P. mendocina, P.putida, P. stutzeri and in Shewanella putrefaciens is apparently described for the first time.

Key words:
elastase activity – Gram-negative non-fermenting bacteria – detection.


Autoři: P. Ondrovčík;  J. Svoboda;  V. Woznicová
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 3, s. 117-121
Kategorie: Články

Souhrn

U 1 168 kmenů 11 nejčastěji se vyskytujících druhů gramnegativních nefermentujících bakterií,izolovaných od rizikových pacientů v průběhu osmi let, byla sledována schopnost produkce elastá-zy. Elastázová aktivita byla detekována souběžně jednak pomocí konvenční metody, jednak užitímjejí pulverizační modifikace. Studie prokázala statisticky vysoce významný rozdíl (p < 0,05) vevýsledcích dosažených klasickou metodou průkazu elastázy a její posypovou modifikací (53,9 %versus 60,5 % detekovaných producentů enzymu).Z uvedeného počtu vykazovalo elastázovou aktivitu celkem 500 kmenů (42,8 %). Nejvyšší podílproducentů enzymu byl zjištěn u druhů Pseudomonas aeruginosa (84,5 %), P. fluorescens (60,5 %), P.stutzeri (56,4 %), Burkholderia cepacia (43,8 %) a Shewanella putrefaciens (39,7 %).Nově byla schopnost produkce elastázy prokázána u druhů Burkholderia cepacia, Pseudomonasalcaligenes, P. mendocina, P. putida, P. stutzeri a Shewanella putrefaciens.

Klíčová slova:
elastázová aktivita – gramnegativní nefermentující bakterie – detekce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se