Vlastnosti salmonelových izolátů v České republice


Properties of Salmo-nella Isolates in the Czech Republic

Based on a grant project „Use and importance of epidemiological markers in Salmonella enteritidisand Salmonella typhimurium in the spread of salmonelloses in children under two years of age“implemented in 1995 to 1997, the authors investigated epidemiological markers in 1 186 salmonellaisolates; the strains were isolated from faeces of 838 sick children, from 266 faeces of their contacts,from 49 specimens of incriminated foods and from 33 smears from the children’s environment.Of 1 186 Salmonella isolates 999 were strains of S. enteritidis, 39 strains of S. typhimurium and 148strains were not identified. The markers of Salmonella isolates were investigated from the aspectof biotyping – 98% S. enteritidis were formed by the biovar Jena. 2% by biovar Essen; sensitivity toantibiotics – 94.5% Salmonella strains were sensitive to 12 selected antibiotics, 2.9% were resistantand in 2.6% the resistance was in the intermediate zone; phagotyping – in 808 strains of S. enteritidisPT 8 – 88% predominated, in S. typhimurium DT 104 and DT 141; assessment of plasmid profiles – instrains of S. enteritidis plasmid 55 kb predominated, in three strains of S. typhimurium a plasmidsize 95 kb; virulence – was compared in 43 strains isolated from hospitalized children with a severeclinical course with 39 strains from children treated at home. In vitro tests revealed that hospitali-zation of affected children was associated with virulence of the strains (SE phagotype 8) and notwith age.The presented results are discussed with regard to the epidemiological situation in the CzechRepublic and in the world.

Key words:
Salmonella enteritidis – markers – Salmonella typhimurium DT 104.


Autoři: H. Šrámová 1;  R. Karpíšková 1;  D. Dědičová 1;  F. Šišák 2;  I. Rychlík 2
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha 2 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 3, s. 111-116
Kategorie: Články

Souhrn

Na základě grantového projektu „Využití a význam epidemiologických markerů u Salmonella ente-ritidis a Salmonella typhimurium v procesu šíření salmonelóz u dětí do dvou let věku“ řešenéhov letech 1995–1997 byly studovány epidemiologické markery u 1 186 salmonelových izolátů; kmenybyly izolovány ze stolic 838 nemocných dětí, z 266 stolic jejich kontaktů, ze 49 vzorků inkriminova-ných potravin a ze 33 stěrů dětského prostředí.Z 1 186 salmonelových izolátů připadlo 999 kmenů na S. enteritidis, 39 na S. typhimurium a 148kmenů nebylo typováno. Markery salmonelových izolátů byly sledovány z hlediska: biotypizace –98 % S. enteritidis tvořil biovar Jena, 2 % biovar Essen; citlivosti na antibiotika – 94,5 % salmonelo-vých kmenů bylo citlivých na 12 vybraných antibiotik, 2,9 % bylo rezistentních a u 2,6 % bylarezistence hodnocena v intermediální zóně; fagotypizace – u 808 kmenů S. enteritidis dominoval PT8 v 88 %, u S. typhimurium DT 104 a DT 141; určení plazmidových profilů – u kmenů S. enteritidispřevažoval plazmid 55 kb, u tří kmenů S. typhimurium plazmid o velikosti 95 kb; virulence – bylaporovnána u 43 kmenů izolovaných od hospitalizovaných dětí s těžkým klinickým průběhem s 39kmeny od dětí léčených doma. Testy in vitro ukázaly, že hospitalizace postižených dětí bylav souvislosti s virulencí kmenů (SE fagotyp 8) nikoli s věkem.Uvedené výsledky byly hodnoceny z hlediska epidemiologické situace v ČR a ve světě.

Klíčová slova:
Salmonella enteritidis – markery – Salmonella typhimurium DT 104.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se