Sledování viru tabákové mozaiky a dehtovýchkancerogenů u kuřáků elektromagnetickou rezonancí


Investigation of Tobacco Mosaic Virus and Tar Cancerogens by Electro-magnetic Resonance in Smokers

Distance monitoring of viral diseases in the zone of MHz frequencies makes rapid non-contactinvestigation of the presence of tobacco mosaic viruses (VTM) in cigarettes and secretions ofsmokers possible by using electromagnetic resonance. The incidence of VTM in common cigaretteswas assessed as well as in several smokers, in dermatitis, arthralgias and in tumours (of the largeintestiner, in mastopathy). Also in neuritis of the optic nerve, in suspected sclerosis multiplex ofsmokers. After sanation of VTM by resonance therapy with Sanator (Bradna AO 272 361) VTMdisappeared as well as symptoms of this viral mosaic disease.Electromagnetic resonance with tar made it possible to make this investigation in cigarettes filtersafter smoking as well as in the secretions of smokers. The authors proved the hastening effect ofcigarette smoke with tar on the growth of VTM on cultivation as well as an increase of the bioelectricactivity of tumours. It proved possible to abolish the electromagnetic distance action of tar byinteraction with pyridsoxine similarly as in foods containing tar (smoked meat, fish, frankfurters,black coffee, cocoa). Filters with pyridoxine proved useful.VTM monitoring was quick, in tumours it was possible to follow the accompanying viral agent aswell as the action of cancerogens on their bioelectromagnetic activity. It also made it possible tofollow up disintegrating action of MHz resonance frequencies of the Sanator.

Key words:
tobacco mosaic virus (VTM) in cigarettes and secretions of smokers – electromagneticresonance test – Sanator resonance therapy – detection of tar cancerogens in cigaretts – pyridoxinedetoxication – reducing the harmfulness of cigarettes.


Autoři: J. Bradna
Působiště autorů: Nemocnice s ambulancí, Kutná Hora
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 2, s. 71-75
Kategorie: Články

Souhrn

Dálkové monitorování virových onemocnění v pásmu MHz frekvencí umožňuje rychlé bezkontaktnísledování výskytu viru tabákové mozaiky (VTM) v cigaretách i v sekretech kuřáků. Využitím elek-tromagnetické rezonance byl specifikován výskyt viru tabákové mozaiky u běžných cigaret a takévýskyt u několika kuřáků, u dermatitid, artralgií, dále v nádorech (tlustého střeva, u mastopatie)a též u neuritidy optiku při suspektní sclerosis multiplex kuřáka. Po sanaci VTM rezonanční terapiíSanatorem (Bradna AO 272 361) vymizel virus i příznaky této virové mozaikové choroby.Elektromagnetická rezonance s dehtem umožnila jeho sledování jak ve filtrech cigaret po vykouře-ní, tak i v sekretech kuřáků. Byl prokázán urychlující vliv cigaretového kouře s dehtem na růstVTM při kultivaci, ale i zvýšení bioelektromagnetické aktivity nádorů. Zdařilo se zrušit dálkovéelektromagnetické působení dehtu interakcí s pyridoxinem, obdobně jako u potravin obsahujícíchdehet (uzené maso a ryby, párky, černá káva, kakao). Osvědčily se i filtry s pyridoxinem.Vysokofrekvenční monitorování (VKV monitor Bradna AO 273659) bylo rychlé, u nádorů umožnilosledovat jak jejich bioelektromagnetickou aktivitu a rezonanci s viry, tak i působení kancerogenůna jejich aktivitu. Rovněž umožnilo sledovat dezintegrační a tím i sanační působení vybraných MHzrezonančních frekvencí Sanatoru.

Klíčová slova:
virus tabákové mozaiky (VTM) v cigaretách a v sekretech kuřáků – test elektromag-netické rezonance – rezonanční terapie Sanatorem – detekce dehtových kancerogenů cigaret –detoxikace pyridoxinem – omezení škodlivosti cigaret.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se