Mikroepidemie tuberkulózy v Jihomoravském kraji


Kubín M., Havelková M., Hynčicová I., Mezenský L., Sklenář V., Kremer K., vanSoolingen D.: Microepidemic of Tuberculosis in the South Moravian Region

In the South Moravian region which is the area with the lowest prevalence of bacillary tuberculosisin the Czech Republic (6.6 per 100 000 population in 1996) in 1993–1996 a total of six local and familymicroepidemics of tuberculosis were detected. For their identification the RFLP fingerprintingmethod was used based on evidence of repeated sequence of IS6110 in the chromosomal DNA of theexamined strains of Mycobacterium tuberculosis predigested with restrictive enzyme PvuII. Theprofiles of fingerprints of each microepidemic were included by means of a computer programmeinto the hierarchy of the fingerprint dendrogram of 184 strains of M. tuberculosis which made itpossible to identify possible identical profiles of strains from patients from remote places in theCzech Republic.In three family microepidemics involving always two members no identical fingerprint profiles ofother Czech strains of M. tuberculosis were revealed. To the fourth cluster formed by six membersof one family an identical RFLP profile of a female patient living in a nearby locality was added. Inanother microepidemic recorded in three brothers identical fingerprints were found another fourpatients from the South Moravian region and in one from the Central Bohemian region. The lastcluster of two brothers was surprisingly enlarged by six identical RFLP profiles of patients fromthe West Bohemian region and one from Prague. These findings suggest that in areas with a lowprevalence tuberculosis persists more frequently than in areas with a high prevalence as familialor local microepidemics.

Key words:
Mycobacterium tuberculosis – South Moravian region – microepidemic of tuberculosis.


Autoři: M. Kubín 1;  M. Havelková 1;  I. Hynčicová 1;  L. Mezenský 2;  V. Sklenář 2;  K. Kremer 3;  D. Van Soolingen
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha 2 Krajská hygienická stanice, Brno3 Rijksinstitut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nizozemsko 1
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 2, s. 47-51
Kategorie: Články

Souhrn

V Jihomoravském kraji, který je oblastí s nejnižší prevalencí bacilární tuberkulózy v České repub-lice (6,6 na 100 000 obyvatel v roce 1996), bylo v letech 1993–1996 zjištěno celkem šest lokálnícha rodinných mikroepidemií tuberkulózy. K jejich identifikaci byla použita metoda RFLP fingerprin-tingu založená na průkazu repetitivní sekvence IS6110 v chromosomální DNA vyšetřovaných kmenůMycobacterium tuberculosis, natrávené restrikčním enzymem PvuII. Profily fingerprintů každémikroepidemie byly počítačovým programem zařazeny do hierarchie dendrogramu fingerprintů184 českých kmenů M. tuberculosis, což umožnilo identifikovat případné identické profily kmenůu nemocných ze vzdálených lokalit České republiky.Ve třech rodinných mikroepidermiích složených vždy ze dvou členů nebyly prokázány identicképrofily fingerprintů jiných českých kmenů M. tuberculosis. K čtvrtému clusteru tvořenému šestičleny jedné rodiny se přiřadil identický profil RFLP nemocné žijící v blízké lokalitě. U dalšímikroepidemie zaznamenané u tří bratrů byly nalezeny identické fingerprinty u jiných čtyř nemoc-ných z Jihomoravského kraje a u jednoho ze Středočeského kraje. K poslednímu clusteru dvoubratrů se přiřadilo překvapivě šest identických profilů RFLP nemocných ze Západočeského krajea jednoho z Prahy. Tyto nálezy svědčí o tom, že v oblastech s nízkou prevalencí se tuberkulózaudržuje častěji než v oblastech s vysokou prevalencí formou rodinných a lokálních mikroepidemií.

Klíčová slova:
Mycobacterium tuberculosis – Jihomoravský kraj – mikroepidemie tuberkulózy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se