Citlivosť na baktericídny účinok séra a hydrofobicitaAcinetobacter baumannii po účinku imipenemu


Sensitivity to Bactericidal Activity of Serum and Surface Hydrophobi-city of Acinetobacter baumannii after Treatment with Imipenem

Sensitivity to the serum bactericidal activity and surface hydrophobicity of Acinetobacter bauman-nii strains isolated from the urinary (UT) or respiratory tract (RT) of patients after exposure toimipenem at subinhibitory concentrations (sub-MICs) (1/4, 1/8 or 1/16 of their MICs) were tested. Theantibiotic at the mentioned concentrations decreased significantly the sensitivity of strain UT tothe bactericidal activity of human serum. Sensitivity to the bactericidal activity of serum of strainRT was affected only very ineffectively. Imipenem at 1/4 of their MICs reduced the cell surfacehydrophobicity to 76.1% (strain UT) and to 81.9% (strain RT) compared with control values (withoutimipenem). Lower concentrations of antibiotic influenced cell surface hydrophobicity only toa smaller extent. Possible decrease in sensitivity of bacteria to the bactericidal activity of serumafter treatment with imipenem in „in vivo“ experiments would manifest an increase in virulence ofthese strains.

Key words:
Acinetobacter baumannii – sensitivity to bactericidal activity of serum – surfacehydrophobicity – imipenem – subinhibitory concentrations.


Autoři: A. Hoštacká
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 2, s. 67-70
Kategorie: Články

Souhrn

Testovali sme citlivosť na baktericídny účinok séra a povrchovú hydrofobicitu kmeňov Acinetobac-ter baumannii izolovaných z močovej a z respiračnej sústavy pacientov po účinku imipenemuv subinhibičných koncentráciách (sub-MIC) (1/4, 1/8 a 1/16 MIC). Antibiotikum v uvedených koncen-tráciách významne znížilo citlivosť kmeňa z močovej sústavy na baktericídnu aktivitu ľudskéhoséra. Citlivosť na baktericídny účinok séra kmeňa z respiračnej sústavy bola ovplyvnená len veľminevýrazne. Imipenem v koncentrácii 1/4 MIC znížil povrchovú hydrofobicitu na 76,1 % (kmeňz močovej sústavy) a na 81,9 % (kmeň z respiračnej sústavy) kontrolných hodnôt (bez imipenemu).Nižšie koncentrácie antibiotika ovplyvnili bunkovú povrchovú hydrofobicitu len v menšom rozsa-hu. Možné zníženie citlivosti baktérií na baktericídny účinok séra po účinku sub-MIC imipenemuaj v pokusoch in vivo by mohlo znamenať zvýšenie virulencie týchto kmeňov.

Klíčová slova:
Acinetobacter baumannii – citlivosť na baktericídny účinok séra – povrchová hydro-fobicita – imipenem – subinhibičné koncentrácie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se