DRE-PCR (Double Repetitive Element-PolymeraseChain Reaction) – nová molekulárně-epidemiologickámetoda při šetření tuberkulózy.


DRE-PCR (DoubleRepetitive Element-Polymerase Chain Reaction) – A New Molecular Epidemiologi-cal Method in Tuberculosis

In a pilot study Double Repetitive Element-Polymerase Chain Reaction 20 clinical is olates ofMycobacterium tuberculosis from Guatemala and 49 strains from Prague were typed. This techniqueis based on direct evidence of repetitive elements IS6110 or PGRS and does not require DNApurification, digestion by endonuclease nor Southern blot hybridization. Preliminary examinationof Guatemalian strains revealed a striking identity or similarity of DRE-PCR profiles while thePrague strains were characterized by conspicuous polymorphism. The Prague strains were exami-ned in a total number of 13 series of electrophoreograms and subsequently subjected to automatedanalysis with GelCompar software. The DRE-PCR method is suitable for screening of a majornumber of clinical isolates of M. tuberculosis in laboratories equipped with a minimum of technicalfacilities for the PCR method, furthermore it requires facilities for synthesis of the necessaryprimers and at least basic knowledge of molecular biology.

Key words:
DRE-PCR – Mycobacterium tuberculosis.


Autoři: Xet-Mull A.-M. 1;  M. Kubín 2,3;  V. Príkazský 2;  E. H. Harris 1;  L. W. Riley 1
Působiště autorů: School of Public Health, University of California in Berkeley, CA, USA 2 Státní zdravotní ústav, Praha 3 Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 2, s. 82-86
Kategorie: Články

Souhrn

V pilotní studii Double Repetitive Element-Polymerase Chain Reaction bylo typizováno 20 náhodněvybraných klinických izolátů Mycobacterium tuberculosis z Guatemaly a 49 kmenů z Prahy. Tatotechnika je založena na přímém průkazu repetitivních elementů IS6110 nebo PGRS a nevyžadujepurifikaci DNA, digesci endonukleázou ani hybridizaci Southern blotem. Orientační vyšetřeníguatemalských kmenů ukázala nápadnou identitu, resp. podobnost DRE-PCR profilů, zatímcopražské kmeny se vyznačovaly nápadnou polymorfií. Pražské kmeny byly vyšetřeny v celkovémpočtu 13 sérií elektroforeogramů a posléze podrobeny automatizované analýze softwarem GelCom-par. Metoda DRE-PCR je vhodná pro screeningová vyšetření většího počtu klinických izolátůM. tuberculosis v laboratoři vybavené minimem technických potřeb pro metodu PCR, dále vyžadujezajištění syntézy potřebných primerů a alespoň hlavní znalosti molekulární biologie.

Klíčová slova:
DRE-PCR – Mycobacterium tuberculosis.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se