Hodnocení časových trendů týdenních počtůonemocnění


Evaluation of Time Trends of Weekly Number of Diseases

In routine systems investigating the morbidity according to diagnosis it is very useful to analysethe development in time (for example the development of weekly reports). This paper is concernedwith the methodology of such analyses. In practice it appears that the number of cases depends onseason. It stands to reason, that it is necessary to consider also long-therm trends. In this paper twodifferent approaches are discussed – the Box-Jenkins analysis, which describes the random errorand the Method of Trend Decomposition which spread the number of cases into the systematiccomponent (long term trend and seasonal effect) and random variability. The authors describe themethod of smoothing the estimate of the time series by kernel estimate. In both approaches theyuse weekly reports from the whole Czech Republic of diagnoses viral hepatitis A, rubella andsalmonellosis.

Key words:
time series – kernel estimate – analysis of number of cases.


Autoři: B. Procházka;  Č. Beneš
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 2, s. 52-59
Kategorie: Články

Souhrn

V rutinních systémech sledování nemocnosti na jednotlivé diagnózy je jedním z důležitých problé-mů analýza časového vývoje například týdenních počtů hlášení. Tento článek se zabývá metodikouuvedené problematiky. V praxi se ukazuje, že počty výskytů mnohých onemocnění jsou závislé naroční době. Samozřejmě je nutno vzít v úvahu i dlouhodobý vývoj počtu onemocnění. V článku sediskutuje o dvou často používaných přístupech. Jde jednak o Boxovu-Jenkinsovu analýzu časovýchřad, která modeluje „náhodnou chybu“, a jednak o metodu dekompozice trendu, která se pokoušírozložit pozorovaný počet případů na systematické složky (dlouhodobý trend a sezonní složku)a náhodné kolísání. V článku je popsána možnost vyhlazení odhadu časové řady pomocí modifi-kovaného jádrového odhadu. Pro ilustraci obou metod jsou použity týdenní údaje o celorepubliko-vých počtech nemocných s hepatitidou A, zarděnkami a salmonelózou.

Klíčová slova:
časové řady – jádrový odhad – analýza počtu onemocnění.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se