Kultivace Borrelia burgdorferi sensu lato z pacientův České republice


Cultivation of Borrelia burgdorferisensu lato from Patients in the Czech Republic

Spirochete of Borrelia burgdorferi sensu lato were isolated in a modified BSK medium from 26patients of 275 investigated suffering from early and late borreliosis. The isolates were specified byphenotype and genotype analysis using monoclonal antibodies, by immunochemical methods andby including species specific 16S rRNA, OspA and OspC primers and probes in a polymerase chainreaction with hybridization.Borrelia afzelii was found in 9 patients, Borrelia garinii in 16 and B. burgdorferi sensu stricto in oneinstance. B. afzelii was isolated from 5 biopsies with erythema migrans. 2 with acrodermatitischronica atrophicans and from blood of 2 patients with arthritis.B. garinii cultures were prepared from 6 cerebrospinal fluids, 3 blood samples, 1 placenta, 1 liverbiopsy and 5 skin samples. Unique was B. burgdorferi detected in a bioptic sample of the heartmuscle which was positive on immunohistochemical examination. Monoclonal antibodies againstOspA and genotype analysis provided evidence that Borrelia garinii isolates from cerebrospinalfluid are close to serotype IV. One CSF isolate was resistant to antibiotics; the tropism of B. gariniito nervous tissue is contemplated.

Key words:
cultivation – Borrelia burgdorferi


Autoři: D. Hulínská;  H. Dřevová;  T. Godová;  D. Janovská
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu, Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. , 1999, č. 2, s. 74-81
Kategorie: Články

Souhrn

Spirochéty Borrelia burgdorferi sensu lato byly izolovány v modifikovaném BSK médiu od 26pacientů z 275 zkoumaných osob s časnou a pozdní borreliózou. Izoláty byly specifikovány fenoty-povou a genotypovou analýzou pomocí monoklonálních protilátek, imunocytochemicky a zařaze-ním druhově specifických 16S rRNA, primerů OspA a OspC a sond v polymerázové řetězové reakcis hybridizací.Borrelia afzelii byla zjištěna u 9 pacientů, Borrelia garinii u 16 a B. burgdorferi sensu strictov jednom případě. B. afzelii byla izolována z 5 biopsií s erythema migrans, 2 s acrodermatitischronica atrophicans a z krve 2 pacientů s artritidou.Kultury B. garinii byly z 6 likvorů, 3 krevních vzorků, 1 placenty, 1 jaterní biopsie a 5 kožníchvzorků. Ojedinělý záchyt B. burgdorferi byl z biopsie srdečního svalu, pozitivní imunocytochemicky.Monoklonální protilátky proti OspA a genotypová analýza prokázaly, že izoláty Borrelia gariniiz likvorů jsou si blízké a náleží k sérotypu IV. Jeden izolát z likvoru byl rezistentní na antibiotika.Je zvažován tropismus B. garinii k nervové tkáni.

Klíčová slova:
kultivace – Borrelia burgdorferi.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se