Obezita v dětském věku – historie a současnost


Autoři: J. Kytnarová
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2019; 74 (2): 4-5.
Kategorie: Sympozium: Dětská obezita v teorii a praxi

Obezita provázela lidstvo po celá tisíciletí. V období pravěku nebyla sice zřejmě obezita častým jevem, ale zdá se, že existovala, byť v omezené míře. Důkazem mohou být zaoblené tvary obou dochovaných Venuší Willendorfské i Věstonické. Již ve starověkém Římě však byla obezita mezi bohatou vládnoucí vrstvou poměrně rozšířená. Z tohoto období již také existují písemné doklady o tom, jak obezitu léčit. V období středověku byla nadváha dokonce považována za známku blahobytu a stala se určitým ideálem krásy.

S rostoucí dostupností kvalitních potravin začal postupně stoupat výskyt obezity. Situace se významně zhoršila zejména v druhé polovině minulého století, kdy se zejména v rozvinutých zemích díky dostatku až nadbytku potravin a značnému technologickému pokroku radikálně změnil životní styl. V dnešní době však není narůstající prevalence obezity již jen otázkou rozvinutých částí světa, nevyhýbá se ani africkému či asijskému kontinentu (např. Kongo, Čína, Thajsko).

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí po celém světě obezitou více než 340 milionů dětí ve věku 519 let. Tento počet se od sedmdesátých let
20. století téměř ztrojnásobil [1].

Podle údajů ze Spojených států amerických došlo k významnému vzestupu prevalence obezity zejména v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. V letech 20032004 trpělo obezitou více než 17 % 219letých dětí a adolescentů a dalších více než 16 % mělo nadváhu [2]. V dalším období do roku 20092010 se prevalence již významně nezměnila, obezitou či nadváhou trpělo v USA téměř 32 % dětí, z toho bylo obézních téměř 17 % [3].

V rámci evropských států trpělo nadváhou či obezitou v letech 20102013 20,4 % 517letých chlapců a 19,4 % dívek, z tohoto počtu bylo 4,6 % chlapců a 4,2 % dívek obézních [4].

I v České republice došlo za posledních padesát let k postupnému, i když poněkud mírnějšímu nárůstu prevalence obezity v dětském věku. Z rozsáhlých celostátních antropologických výzkumů, které se v ČR prováděly od padesátých let 20. století až do roku 2001, vyplývá, že mezi lety 1951–2001 významně stoupala hodnota 90. percentilu BMI ve všech věkových kategoriích u chlapců i u dívek. V roce 1991 trpělo nadváhou či obezitou 11 % dětí, v roce 2001 to bylo 13 % [5].

Přibližně v 7580 % případů se z obézního dospívajícího stává obézní dospělý. Obezita je přitom spojena se zvýšeným rizikem rozvoje řady závažných chorob (např. kardiovaskulárních chorob, diabetes mellitus 2. typu, některých typů karcinomů). Léčba obezity je svízelná. Z tohoto důvodu je zřejmé, že nejlepším opatřením v boji proti dětské obezitě je její prevence.

Preventivní programy vznikají na národní i mezinárodní úrovni. WHO vypracovala v roce 2014 preventivní strategii boje s nepřenosnými chorobami („Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health“), jejímž cílem je významně snížit prevalenci těchto chorob [6]. V roce 2014 byla ustanovena v rámci WHO komise, jejímž cílem byla příprava doporučení v prevenci dětské obezity („Commission on Ending Childhood Obesity“). Závěrečná zpráva byla vydána v roce 2016 a shrnuje doporučení vládním organizacím v boji proti dětské obezitě [7].

V rámci Evropské unie byla v květnu 2007 zveřejněna strategie boje s nadváhou a obezitou, jejímž cílem je snížit rizika spojená s nesprávnou výživou a omezenou fyzickou aktivitou. Dokument je zaměřen na opatření na lokální, regionální, národní i mezinárodní úrovni [8].

V České republice byl usnesením vlády ČR v lednu 2014 přijat plán národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, jehož součástí je i podpora pohybové aktivity a správné výživy a stravovacích návyků.

Vzhledem k narůstajícímu počtu obézních dětí v ČR a chybějící organizaci péče o ně byla v roce 2010 ustanovena Sekce pediatrické obezitologie při České obezitologické společnosti ČLS JEP. Jejím cílem byla mimo jiné organizace postgraduálních seminářů, příprava Doporučeného postupu prevence a léčby obezity u dětí a dalších odborných publikací. Jedním z dalších dlouhodobých úkolů je i příprava koncepce o obézní děti a dospívající.

I když se zdá, že v některých rozvinutých státech se vzestup prevalence dětské obezity zpomalil, boj s dětskou obezitou zdaleka nekončí. Nejdůležitějším úkolem v tomto boji zůstává prevence a včasná léčba.

S podporou MZ ČR RVO-VFN64165/2012.

MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.

za Sekci pediatrické obezitologie ČOS ČLS JEP

Pracoviště:

Klinika dětského a dorostového lékařství

1. LF UK a VFN

Ke Karlovu 2

120 00 Praha 2

e-mail: jkytn@lf1.cuni.cz


Zdroje
  1. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.
  2. Ogden CL, Yanovski SZ, Carroll MD, Flegal KM. The epidemiology of obesity. Gastroenterology May 2007; 132: 2087–2102.
  3. Ogden CL, Carroll MD, Kit BK, Flegal KM. Prevalence of obesity and trends in Body Mass Index among US children and adolescents, 1999–2010. JAMA 2012; 307 (5): 483–490. doi:10.1001/jama.2012.40.
  4. http://ebook.ecog-obesity.eu/
  5. Vignerová J. 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001. Česká republika. Souhrnné výsledky. Praha: PřF UK, SZÚ, 2006: 1–238. ISBN 80-86561-30-5.
  6. http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf.
  7. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176//9789241510066_eng.pdf;jsessionid=B2C1CAEA077C320B9F8BFB1A09B53983?sequence=1.
  8. http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_en.pdf.
  9. http://www.obesitas.cz/download/doporuceny_postup_prevence_a_lecby_detske_obezity.pdf.
Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×