MEZIOBOROVÉ STANOVISKO K POOPERAČNÍ PÉČI U DOSPĚLÝCH A DĚTSKÝCH PACIENTŮ PO TONZILOTOMII NEBO TONZILEKTOMII


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2019; 74 (2): 119.
Kategorie: Doporučené postupy

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Tonzilotomie (TT) nebo tonzilektomie (TE) představují výkony s relativně vysokým rizikem vzniku časného nebo pozdního krvácení z operační rány. Analýza krvácivých komplikací s následkem smrti nebo těžkého neurologického poškození ukazuje, že společným jmenovatelem nepříznivého klinického výsledku v souvislosti s krvácením po TT nebo TE je v převážné většině situací neadekvátní organizace pooperační péče a/nebo absence jednotného postupu zdravotnických pracovníků při vzniku komplikace.

Na základě opakovaného výskytu těžkých či smrtelných komplikací spojených s provedením TT nebo TE vydávají Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ČSORLCHHK) a Česká pediatrická společnost (ČPS) následující stanovisko:

  1. Tonzilotomie nebo tonzilektomie představují výkony s relativně vysokým rizikem časného a pozdního krvácení (či jiných komplikací) a jejich provádění by mělo být vázáno na hospitalizaci v délce trvání minimálně 24 hodin od ukončení výkonu.
  2. Provádění TT nebo TE musí probíhat na pracovištích disponujících náležitým personálním a technickým vybavením k řešení časných i pozdních krvácivých komplikací.
  3. Pracoviště provádějící TT nebo TE musí mít zajištěnu nepřetržitou dostupnost lékaře oboru ORL a chirurgie hlavy a krku a lékaře oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.
  4. Výbory uvedených společností doporučují všem pracovištím provádějícím TT nebo TE vznik řízeného dokumentu, který bude při zohlednění specifik konkrétního poskytovatele zdravotních služeb jednoznačně definovat odborný a organizační postup zdravotnických pracovníků při vzniku krvácení (či jiných komplikací) v souvislosti s TT nebo TE.

Editoři stanoviska

prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM (ČSARIM ČLS JEP)

prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D. (ČSORLCHHK ČLS JEP)

prof. MUDr. Zeman Jiří, DrSc. (ČPS ČLS JEP)

Pracovní skupina stanoviska (abecedně)

prof. MUDr. Cvachovec Karel, CSc., MBA

prof. MUDr. Černý Vladimír, Ph.D., FCCM

MUDr. Hrdlička René, Ph.D.

prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D.

MUDr. Katra Rami, Ph.D.

prof. MUDr. Komínek Pavel, Ph.D., MBA

MUDr. Kraus Jaroslav, Ph.D., LL.M., MBA

doc. MUDr. Mixa Vladimír, Ph.D.

doc. MUDr. Štourač Petr, Ph.D.

MUDr. Vodička Jan, Ph.D.

prof. MUDr. Zeman Jiří, DrSc

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Stanovisko schváleno výborem dne: 19. 12. 2018

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Stanovisko schváleno výborem dne: 5. 12. 2018 (č. j. 2018/12/05-17)

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

Stanovisko schváleno výborem dne: 10. 1. 2019


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 2

2019 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se