ŠTVRTOK 26. november 2009


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2009; 64 (11): 510-513.

OTVORENIE KONGRESU

Kinosála Strojár, 26/11/2009, 8,30 – 10,00 hod

Kinosála Strojár, 26/11/2009, 10,15 – 11,15 hod

 1. Villa M. P., Crescenzi A., Castaldo R., Massolo A. C., Paolino M.C., Ianniello F. (Rím, IT): Respiračné poruchy v spánku u detí (Sleep Disordered Breathing (SDB) in children) (30 min.)
 2. Vyšehradský R., Bellová V., Rozborilová E. (Martin, SR): Celonočná polysomnografia (15 min.)
 3. Kuchta M., Donič V., Jura J., Tomori Z. (Košice, Terchová, SR): Spánkové poruchy dýchania u detí a možnosti ich diferenciálnej diagnostiky (15 min.)

PEDIATRICKÁ PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA I.

 Kinosála Strojár, 26/11/2009, 11,30 – 13,00 hod

 1. Barreto M., Zambardi R., Bonafoni S., Martella S., Olita C., Barberi S., Montesano M., Villa M. P. (Rím, IT): Pohľad na hodnotenie poškodenia dýchacích ciest u detí a astmou (Insights on measures of airway injury in pediatric asthma) (20 min.)
 2. Buchwald J. (Rabka, PL): Vrodené vývojové chyby pľúc (Congenital developmental lung anomalies) (20 min.)
 3. Hrtsková H., Šťastná J., Tomášková I., Nováková Z., Honzíková N. (Brno, ČR): Funkční vyšetření plic a spiroergometrie u mladých onkologických nemocných (15 min.)
 4. Potěšil J., Kopřiva F., Tichý T., Zápalka M., Mihál V. (Olomouc, Praha, Brno, ČR): Vyšetření motility řasinek epitelu dýchacích cest. Primární ciliární dyskineze (10 min.)
 5. Dragula M., Murgaš D., Hamžík J., Molnár M., Zoľák V., Ľuptáková A. (Martin, SR): Absces pľúc (10 min.)

URGENTNÁ A INTENZÍVNA MEDICÍNA V PEDIATRII I.

Mestský úrad, 26/11/2009, 11,30 – 13,00 hod

 1. Zibolen M. (Martin, SR): Novinky v resuscitácii novorodenca (10 min.)
 2. Hargaš M., Kollerová A., Kvantová M., Grznárová Z. (Bratislava, SR): Predoperačné vyšetrenia u detí z pohľadu anestéziológa (10 min.)
 3. Lehotská Z., Ľuptáková A., Mičková D., Novosadová M., Bánovčin P. (Martin, SR): Ambulancia detských predanestetických vyšetrení – teória a prax (10 min.)
 4. Gašparec P., Ogibovičová E., Kőppl J., Tomová Z. (Bratislava, SR): Perioperačná liečba bolesti u detí (10 min.)
 5. Kollerová A., Hargaš M., Ivanič B. (Bratislava, SR): Poslanie a úlohy ambulancie bolesti pre deti (10 min.)
 6. Ľuptáková A., Murgaš D. (Martin, SR): Miniinvazívna chirurgia a anestézia v pediatrii – trendy a realita (10 min.)
 7. Kőppl J., Gašparec P., Tomová Z. (Bratislava, SR): Perioperačný manažment laryngospazmu (10 min.)
 8. Novosadová M., Mičková D., Šulaj M., Chouchane A. (Martin, SR): Stomatochirurgické zákroky detí v celkovej anestézii (10 min.)
 9. Topoľský I., Kizeková Z., Furková K. (Bratislava, SR): Molekulárny adsorbčný recirkulačný systém (MARS) (10 min.)

OŠETROVATEĽSTVO I.

Dekanát UK JLF, 26/11/2009, 11,30 – 13,00 hod

 1. Ovšonková A., Zanovitová M. (Martin, SR): Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch (10 min.)
 2. Boháčová Z., Timurová M. (Prešov, SR): Neuromuskulárne ochorenia, ošetrovateľská starostlivosť (10 min.)
 3. Celerinová E., Žalmanová M. (Martin, SR): Ošetrovateľská starostlivosť o centrálny venózny katéter (10 min.)
 4. Fejová D., Krasnecová S. (Martin, SR): Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s tracheostómiou (10 min.)
 5. Trpišová M. (Martin, SR): Výživa v prevencii vzniku potravinovej alergie (prvý rok života) (10 min.)
 6. Bonková L., Reťkovská K., Havlíčeková Z. (Martin, SR): Expozičný test u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka (10 min.)
 7. Dzurecová I., Mišíková B. (Martin, SR): Strava detského diabetika (10 min.)
 8. Plavnická I. (Martin, SR): Substitučná liečba u detí s imunodeficientným stavom (10 min.)
 9. Lettrichová J. (Martin, SR): Polysomnografia u dieťaťa (10 min.)

PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA

Kinosála Strojár, 26/11/2009, 14,00 – 16,45 hod

 1. Janda J., Seeman T. (Praha, ČR): Blood pressure and hypertension in children and adolescents (20 min.)
 2. Podracká Ľ., Kizeková Z., Dluholucký M., Antonyová M., Koľvek G. (Košice, Banská Bystrica, Martin, SR): Epidemiológia chronickej renálnej insuficiencie u detí na Slovensku v rokoch 2006–2008 (20 min.)
 3. Kovács L. (Bratislava, SR): Ciliárne syndrómy (20 min.)
 4. Furková K., Šašinka M., Topoľský I., Buchanec J. (Bratislava, Martin, SR): Hemolyticko-uremický syndróm (15 min.)
 5. Červeňová O., Černianska A., Lysá Z., Chocholová M. (Bratislava, SR): Naše skúsenosti s hodnotením DMSA u pacientov po prekonanej pyelonefritíde (15 min.)
 6. Jankó V., Ryšavá R., Kovács L. (Bratislava, Praha, SR, ČR): Molekulová diagnostika Bartterovho syndrómu (10 min.)
 7. Koľvek G., Podracká Ľ., Čurová K., Siegfried L. (Košice, SR): Antimikrobiálna rezistencia uropatogénov u detí s febrilnými infekciami močových ciest (10 min.)
 8. Chocholová M., Horn F., Chochol J., Červeňová O. (Bratislava, SR): Ventrikuloatriálna šantová nefritída (10 min.)
 9. Šamudovská K., Podracká Ľ. (Košice, SR): Meranie elasticity cievnej steny pomocou rýchlosti šírenia pulznej vlny (PWV) u detí s chronickou obličkovou chorobou (10 min.)

PEDIATRICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGIOLÓGIA

Mestský úrad, 26/11/2009, 14,00 – 16,45 hod

 1. Petrů V. (Praha, ČR): Vývoj péče o dětské alergiky v České republice (20 min.)
 2. Hruškovič I. (Bratislava, SR): Nové poznatky o genetike a imunológii (15 min.)
 3. Kopřiva F. (Olomouc, ČR): Tři formy zánětu – jeden zánět – 3 v 1 (20 min.)
 4. Melter J., Fábry J., Miškovská M., Michnová T., Pohanka V., Melterová K. (Dolný Smokovec, Martin, SR): Význam oxidu dusnatého, vybraných cytokínov a prozápalových markerov v indukovanom spúte u detí s astmou a chronickou bronchitídou (10 min.)
 5. Jeseňák M., Babušíková E., Barreto M., Mikler J., Villa M. P., Bánovčin P. (Martin, Rím, SR, IT): Využitie merania exhalovaného oxidu dusnatého v pediatrickej praxi (15 min.)
 6. Hruškovič I., Hruškovič, B. (Bratislava, SR): Je detská astma vyliečiteľná? (10 min.)
 7. Čižnár P., Palkovičová Ľ., Rausová K., Patayová H., Babjaková J., Kovalíková A., Reichrtová E. (Bratislava, SR): Rizikové faktory bronchiálnej astmy u detí do 5. roku života (10 min.)
 8. Mikler J., Ďurdík P., Hudečková H., Bánovčin P. (Martin, SR): Inhibítory neuraminidázy u detí s bronchiálnou astmou a chrípkou (10 min.)
 9. Michnová T., Fábry J., Miškovská M. (Dolný Smokovec, SR): Rhinomanometria u detí s alergickou rinitídou (10 min.)
 10. Abaffyová Z., Rennerová Z., Jeseňák M. (Bratislava, Martin, SR): Prevencia potravinovej alergie – nové odporúčania (10 min.)
 11. Bartošíková L., Nečas J., Fráňa L., Bartošík T. (Olomouc, Velké Meziříčí, Brno, ČR): Zkušenosti s preparátem Singulair granule u dětských pacientů s protahovaným záchvatovitým kašlem (10 min.)

OŠETROVATEĽSTVO II.

Dekanát UK JLF, 26/11/2009, 14,00 – 17,00 hod

 1. Mikitová T., Kantárová M., Šubiková J. (Martin, SR): Skríningové vyšetrenie novorodenca (10 min.)
 2. Figurová J., Chromčíková K. (Martin, SR): Bariérová ošetrovateľská starostlivosť o chirurgického pacienta (10 min.)
 3. Šubiková J., Zanovitová M. (Martin, SR): Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii (10 min.)
 4. Ucháľová J., Fedor M. (Martin, SR): Syndróm traseného dieťaťa (10 min.)
 5. Farský I., Poliaková J., Pochybová M. (Martin, SR): Agresívne správanie u pedopsychiatrických pacientov (10 min.)
 6. Pochybová M., Ondrejka O. (Martin, SR): Identifikácia psychických problémov u detí na základných školách a odolnosť (resiliencia) rodičov (10 min.)
 7. Letrichová H., Hollá G., Pochybová M. (Martin, SR): Psychické poruchy detí mladšieho školského veku v primárnej prevencii (10 min.)
 8. Mazúchová L., Buchanec J. (Martin, SR): Funkčnosť rodiny a zdravotný stav a vývin dieťaťa (10 min.)
 9. Hudáková A. (Dolný Smokovec, SR): Osobitosti komunitného ošetrovateľstva v rómskej komunite (10 min.)
 10. Timurová M., Andrijková J., Boháčová Z. (Prešov, SR): Toluén a deti rómskeho etnika (10 min.)
 11. Vodilová L., Černianska E., Koššová A. (Martin, SR): Prevencia infekčných komplikácií na operačnej sále (10 min.)
 12. Matulová A., Roganská R. (Martin, SR): Úloha anesteziologickej sestry pri bronchoskopických výkonoch u detí (10 min.)
 13. Nosáľová L., Sládeková J., Szépeová R., Nosáľ S. (Martin, SR): Príprava detského pacienta na endoskopické vyšetrenie GIT-u (10 min.)
 14. Batková Ľ., Ucháľová J., Blašková Z. (Martin, SR): Komplikácie hojenia operačných rán u detí po appendektómii (10 min.)
 15. Tašká Z., Feriancová Z. (Bratislava, SR): Deti versus záchranári (10 min.)
 16. Kučerová E., Digaňová V. (Martin, SR): Leto 2009 a detské úrazy (10 min.)

PEDIATRICKÁ PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA II.

Mestský úrad, 26/11/2009, 17,00 – 18,00 hod

 1. Fábry J., Melter J., Michnová T., Miškovská M., Strmiska F., Šutajová L., Račeková E., Kočíšek Ľ. (Dolný Smokovec, SR): Úloha funkčného vyšetrenia pľúc v detskej pneumológii (10 min.)
 2. Hrebík M., Vršanská V., Kaldarárová M. (Bratislava, SR): Nové trendy v diagnostike a terapii pľúcnej hypertenzie u detí (10 min.)
 3. Orosová J. (Bratislava, SR): Bronchopulmonálna dysplázia (10 min.)
 4. Bacmaňáková I., Jeseňák M., Michnová Z., Bánovčin P. (Martin, Rím, SR, IT): Atypické infekcie, hyperreaktivita dýchacích ciest a astma (Martin, SR) (10 min.)
 5. Miškovská M., Fábry J., Michnová T., Matiščáková M. (Dolný Smokovec, SR): Čo sa skrývalo za podozrením na TBC pľúc (10 min.)

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se