Register autorov


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2009; 64 (11): 635-636.

Abaffyová Z. 557, 558, 588, 589

Adamik P. 594, 595, 598, 599, 600

Andrijková J. 632

Antonyová M. 543

Babala J. 601, 604, 605

Babčanová E. 634

Babinská K. 583

Babinská K. ml. 583

Babjaková J. 554, 555

Babušíková E. 553

Bacmaňáková I. 525

Bánovčin P. 508, 525, 528, 535, 536, 541, 553, 555, 556, 560, 562, 563, 565, 577, 584, 588, 589, 590, 594, 595, 596, 598, 605, 606, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623

Barák Ľ. 533, 534, 559, 607, 608

Barberi S. 520

Barreto M. 520, 553

Bartošík T. 558

Bartošíková L. 558

Batková Ľ. 633

Béder I. 603

Behúlová D. 562, 568, 569, 597, 609, 610, 611, 612

Beier M. 533, 534

Benedeková M. 607, 608

Bereš T. 596

Bibza J. 604, 605

Bilkovič J. 586

Birčák J. 582

Blankenstein O. 559

Blašková Z. 633

Blažek B. 536, 537

Bockanič Ľ. 604

Boháčová Z. 625, 632

Bonafoni S. 520

Bonková L. 626

Brenner M. 537

Brndiarová M. 590, 598, 619, 620, 622

Brucknerová I. 597, 600, 601

Buchanec J. 545, 614, 618, 619, 623, 631

Bukovinská Z. 621, 622, 623, 624

Buzássyová D. 533, 534, 609, 610

Bzdúch V. 562, 568, 569, 597

Castaldo R. 519

Celerinová E. 625

Cingel V. 604, 605

Crescenzi A. 519

Čalkovská A. 594, 595

Černianska A. 546

Černianska E. 632

Červeňová O. 546, 548, 549, 582, 600, 601

Čierna I. 591, 592, 593

Čiljaková M. 560, 562, 563, 594, 595, 596, 605, 606, 614

Čižmárik M. 604

Čižnár P. 554, 555

Čurillová J. 611, 612, 613, 614

Čurová K. 547, 548

Digaňová V. 633

Djakow J. 521, 522

Dluholucký M. 543

Dluholucký S. 571, 585

Donič V. 519

Dostál A. 584

Dragula M. 522

Drahovský P. 604

Ďurčík J. 615

Ďurdík P. 535, 536, 541, 555, 556, 562, 563, 565, 590, 598, 608, 609, 615, 616, 622

Ďurdíková V. 634

Dvořáková L. 568

Fabriciová K. 562, 568, 569, 597

Fábry J. 523, 526, 551, 552, 556, 557

Farský I. 628, 629

Fedor M. 535, 536, 565, 598, 615, 616, 622, 628

Fejová D. 626

Feriancová K. 533

Figurová J. 628

Filka V. 539

Fráňa L. 558

Franková E. 559, 568, 597

Frecerová K. 574, 575

Fremuth J. 534, 535

Frühauf P. 587

Fruhwaldová S. 586

Furielová I. 611, 612, 613, 614

Furková K. 538, 545

Gašparec P. 528, 529, 531

Gašperíková D. 559

Gombošová K. 593, 594

Grznárová Z. 527

Gucký T. 596

Hajdúch M. 596

Hamžík J. 522

Hargaš M. 527, 530, 539, 540

Havlíčeková Z. 588, 590, 626

Havrilla R. 578, 611, 612

Hladík M. 536, 537

Hlavatá A. 569, 583, 609, 610

Hodrušská B. 541, 598, 616, 622

Holečková K. 539, 540

Holešová D. 568, 569, 609, 610

Hollá G. 630

Honzíková N. 520, 521

Horn F. 548, 549, 603

Hornová J. 582

Hrebík M. 524

Hrončeková S. 607, 608

Hrstková H. 520, 521

Hrubá F. 579, 580, 581

Hruškovič B. 554

Hruškovič I. 551, 554, 588

Hučková M. 559

Hudáková A. 632

Hudečková H. 555, 556, 570

Husárová V. 598, 600

Hyrdelová E. 614, 623

Chandoga J. 611, 612

Chmelárová A. 593, 594

Chochol J. 548, 549

Chocholová M. 546, 548, 549

Chouchane A. 532

Chromá O. 594, 595, 596

Chromčíková K. 628

Ianniello F. 519

Ivanič B. 530

Jakušová Ľ. 584, 588, 618, 619

Janda J. 542

Janeski B. 604

Jankó V. 546, 547

Javorka K. 594, 595, 596, 621, 622

Javorka M. 594, 595, 596

Javorková J. 594, 595, 596

Jeseňák M. 525, 553, 557, 558, 577, 588, 589, 590, 620, 621

Jura J. 519

Kádaši Ľ. 567

Kaldarárová M. 524

Kantárová M. 628

Kapustová M. 596

Kerná V. 594, 595

Kizeková Z. 538, 543

Klabníková K. 618, 619, 620, 621, 623

Klimeš I. 559

Knapková M. 585

Kobr J. 534, 535

Kočíšek Ľ. 523

Kolarovszká H. 612, 613

Kollerová A. 527, 530, 592, 593

Kolníková M. 569

Koľvek G. 543, 547, 548

Kőppl J. 528, 529, 531

Kopřiva F. 521, 522

Kosorínová I. 634

Koššová A. 632

Košťálová Ľ. 583

Kovács L. 544, 546, 547, 583

Kovaľ J. 578, 611, 612, 613, 614

Kovalíková A. 554, 555

Králinská I. 586

Králinský K. 586

Kramplová M. 568

Krasnecová S. 626

Kresánek J. 576

Križanová D. 576

Kryštofová J. 605, 618, 619, 620, 621

Kučerová E. 633

Kuchta M. 519, 593, 594

Kurák M. 539

Kvantová M. 527, 533, 534

Lavrík M. 613, 614

Lazarová Z. 594, 595

Lebl J. 561

Lehotská Z. 528

Letenayová I. 568

Letrichová H. 630

Lettrichová J. 627

Ludikova B. 521, 522

Ľuptáková A. 522, 528, 531

Lysá Z. 546

Malá Z. 634

Martella S. 520

Massolo A. C. 519

Mašura J. 602

Maťašová K. 621, 622, 623, 624

Matiščáková M. 526

Matľáková M. 578

Matulová A. 633

Mazúchová L. 631

Melter J. 523, 551, 552

Melterová K. 551, 552

Micková M. 581

Mičková D. 528, 532

Mihál V. 521, 522, 596

Michnová T. 523, 526, 551, 552, 556, 557

Michnová Z. 525, 560, 605, 606, 614, 617, 618, 620, 621, 623

Mikitová T. 628

Mikler J. 535, 536, 541, 553, 555, 556, 590, 615, 619, 620

Miškovská M. 523, 526, 551, 552, 556, 557

Molnár M. 522, 612, 613

Montesano M. 520

Murgaš D. 522, 531, 612, 613

Mýtnik M. 613, 614

Nečas J. 558

Nevická E. 574, 575

Nogeová A. 566

Nosáľ S. 535, 536, 541, 598, 616, 622, 633

Nosáľová L. 633

Novák Z. 596

Nováková B. 593, 594

Nováková Z. 520, 521

Novosadová M. 528, 532

Ogibovičová E. 528, 529

Olejník P. 602

Olita C. 520

Omaník P. 603

Ondrejka I. 594, 595, 598, 599, 600, 629, 630

Oravcová Z. 586

Orosová J. 524

Ostrožlíková M. 569

Ovšonková A. 624, 625

Palkovičová Ľ. 554, 555

Paolino M. C. 519

Patayová H. 554, 555

Perečková J. 569

Petrášová D. 593, 594

Petrovič R. 610, 611

Petrů V. 550

Pevalová Ľ. 539, 540, 592, 593

Pisarčíková M. 539

Pizingerová K. 534, 535

Plavnická I. 627

Podracká Ľ. 543, 547, 548, 549, 550

Pohanka V. 551, 552, 577, 619, 620

Pohunek P. 521, 522

Pochybová M. 628, 629, 630

Polák E. 567

Poliaková J. 628, 629

Ponec J. 569, 609, 610, 611

Pospíšilová D. 596

Potěšil J. 521, 522

Potočňáková Ľ. 593, 594

Pribilincová Z. 583

Račeková E. 523

Rausová K. 554, 555

Regecová V. 579, 580, 581

Reichrtová E. 554, 555

Reinerová Z. 602

Rennerová Z. 557, 558, 577, 588, 589

Reťkovská K. 626

Riedel R. 533, 534, 539, 540

Roganská R. 633

Ronchetti R. 588, 589

Rosinský J. 583

Rosípal Š. 579, 580

Rosoľanková M. 559

Rybníček O. 521, 522

Ryšavá R. 546, 547

Sániová B. 616, 617

Sass J. O. 597

Seeman T. 542

Schusterová I. 593, 594

Siegfried L. 547, 548

Sládeková J. 633

Staník J. 559

Strmiska F. 523

Strnad M. 596

Strnová J. 566, 567

Sýkora P. 603

Székyová D. 591

Szépeová R. 587, 588, 589, 590, 591, 592, 617, 618, 633

Šagát T. 533, 534, 539, 540

Šaligová A. 568

Šaligová J. 593, 594, 610, 611

Šalingová A. 562, 569, 609, 610, 611

Šamudovská K. 549, 550

Šašek L. 534, 535

Šašinka M. 545

Šebová C. 568, 569, 609, 610, 611, 612

Ševecová M. 612

Šimurka P. 573, 574, 579, 580, 581

Škodová J. 562, 568, 569, 609, 610

Šmakal O. 564

Šťastná J. 520, 521

Štefanová M. 634

Štefkovičová M. 573, 574

Šubiková J. 628

Šudák M. 604

Šulaj M. 532, 616, 617

Šutajová L. 523

Takáč B. 586

Tašká Z. 533

Tetliaková D. 634

Tichá Ľ. 582

Tichý T. 521, 522

Timurová M. 625, 632

Tittel P. 602

Tomášková I. 520, 521

Tomori Z. 519

Tomová Z. 528, 529, 531

Tonhajzerová I. 594, 595, 596, 599

Topoľský I. 538, 545

Töröková K. 591

Trnka J. 603, 604, 605

Trpišová M. 626

Turčan T. 562, 563, 605, 606, 614, 617, 618, 620, 621

Turianiková Z. 594, 595, 596

Ucháľová J. 628, 633

Urbančíková I. 572

Ürge O. 566, 567

Valentínová L. 559

Venczelová Z. 602

Villa M. P. 519, 520, 553

Vitariušová E. 582, 583

Vodilová L. 632

Vojarová L. 560, 605, 606, 614, 615, 617, 618, 619, 623

Vojtková J. 560, 562, 563, 605, 606, 615, 617, 618, 620, 621, 623

Vrabcová M. 634

Vršanská V. 524

Vyšehradský R. 599

Zacharovská A. 616, 617

Zambardi R. 520

Zanovitová M. 624, 625, 628

Zápalka M. 521, 522

Zapletalová J. 561, 564

Zeman J. 562

Zibolen M. 608, 609, 621, 622, 623, 624

Zoľák V. 522, 541, 598, 616, 622

Zoľáková B. 608, 609, 612, 613, 623, 624

Žalmanová M. 625

Žikavská T. 600, 601


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2009 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se