7. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2009; 64 (11): 507-510.

7. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

s medzinárodnou účasťou

Martin, 26.–28. november 2009

7th SLOVAK PEDIATRIC CONGRESS

with international participation

Martin, 26–28 November 2009

Usporiadateľ:

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská pediatrická spoločnosť

Pod záštitou:

MUDr. Richarda RAŠIHO, MPH – ministra zdravotníctva SR

Prezident kongresu:

prof. MUDr. Peter BÁNOVČIN, CSc.

Vedecký výbor kongresu:

prof. MUDr. Ján BUCHANEC, DrSc.

doc. MUDr. Milan DRAGULA, CSc., mim. prof.

MUDr. Jaroslav FÁBRY, PhD.

doc. MUDr. Jozef MICHALEK, CSc.

doc. MUDr. Slavomír NOSÁĽ, PhD.

doc. MUDr. Vladimír POHANKA, PhD., FCCP., MPH.

MUDr. Katarína ŠIMOVIČOVÁ

prof. MUDr. Mirko ZIBOLEN, CSc.

Organizačný výbor kongresu:

MUDr. Peter ĎURDÍK

MUDr. Marián FEDOR

MUDr. Zuzana HAVLÍČEKOVÁ, PhD.

MUDr. Eva HYRDELOVÁ

MUDr. Miloš JESEŇÁK, PhD.

Ing. Miroslava KOLCÚNOVÁ

Bc. Elena KURHAJCOVÁ

Ing. Helena MELIŠOVÁ

doc. MUDr. Slavomír NOSÁĽ, PhD.

Margareta ŠTÁLIKOVÁ

MUDr. Vladimír ZOĽÁK

prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT, CSc. doc. MUDr. Marta BENEDEKOVÁ, CSc.

prezident SPS vedecká sekretárka SPS

www.samedi.sk/kongres

Vážení a milí priatelia!

A znovu ho máme tu! Kongres slovenský národný pediatrický. Buďte nám v Martine vítaní, cíťte sa ako hostia i hostitelia, plným priehrštím rozdávajúci svoje poznatky a ako špongia nasávajúci vedomosti druhých.

jp_15611_f_1
jp_15611_f_1

V bývalom Československu boli celoštátne Československé pediatrické kongresy každé 2 roky a striedali sa v Prahe, Brne a Bratislave. Boli to veľkolepé akcie s 1 000 i viac účastníkmi. Po rozdelení republiky v r. 1993 sa konajú Slovenské pediatrické kongresy každé 2 roky. Organizujú sa v Bratislave, Košiciach, Martine a Banskej Bystrici.

Výrazy „congressus“ a menšie rozsahom „symposium“ sú antické slová a znamenajú „zídeme sa spolu“. Ide o stretnutie významných osobností debatujúcich na jednu alebo niekoľko tém. V antickej literatúre však tieto výrazy nadobudli aj odlišný význam. Seneca a iní významní starovekí filozofi výmenu myšlienok „congressus“ opisujú ako „súboj, boj, zápas“ o nové poznanie, súboj myšlienok a osobností. Zápas z pohľadu dneška možno chápať ako kreatívnu záležitosť, ako proces čistenia poznatkov, keď víťazia tie, ktoré obstoja, ktoré sú schopné odolať kritike a dokážu tak právo na ďalšie šírenie a použitie.

Výsledkom kongresu je teda očistenie poznania, účasť na ňom je výhrou zúčastnených. Poznatky, ktoré prešli sitom takéhoto zápasu, hodno postaviť na stupeň víťazov, dať do povedomia verejnosti a aplikovať v praxi. A znovu podľa Senecu „víťazi nech zaberú dobyté územie, nech ho pretvoria silou svojich myšlienok“.

V mene odkazu dávnych mysliteľov Vás pozývame na 7. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, ktorý sa bude konať v dňoch 26.–28. 11. 2009 v Martine. Sľubujeme Vám, že diskutujúci nebudú ako v antike oddelení mrežou, že stretnutia v Martine budú srdečným zvítaním starých kamarátov a nadviazaním nových priateľstiev.

Pripravili sme bohatý program na viacero aktuálnych tém. Veríme, že sa nám podarí naplniť Vaše a naše ambície. Buďte nám v Martine srdečne vítaní.

Váš

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

jp_15611_f_2
jp_15611_f_2

jp_15611_f_3
jp_15611_f_3

jp_15611_f_4
jp_15611_f_4


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 11

2009 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se