Postavení dynamické scintigrafie ledvin s furosemidovým testemv diagnostice obstrukčních uropatií v dětském věku


Position of the Dynamic Renal Scintigraphy with the Furosemide Test in the Diagnosis of ObstructiveUropathies in Childhood

Administration of a diuretic substance during dynamic renal scintigraphy is widely accepted as a useful testfor differentiation between mechanical obstruction and functional disorders of the upper urinary tract. The papershows the advantages and the pitfalls of thismethod in the diagnosis of subrenal obstruction in the examined groupof patients.54 children (12 girls and 42 boys) aged 3 weeks - 2 years with suspicion of urinary tract obstruction accordingto sonography were examined in 1999 - 2001. Half of them had repeated examinations to evaluate the developmentof obstruction. Dynamic renal scintigraphy using 99mTc-MAG 3 (benzoylmercaptoacetyltriglycrine) was done ona planar Gamma camera MB 9200 (Gamma Budapest) with the patient in a supine position. The amount ofradioactivity administered was calculated according to the tables of EANM (European Association of NuclearMedicine).Furosemide was usually administered intravenously during 15th - 20th minute of the study, of 0.5 mg/kg.Mathematical analysis was performed using the programme Octnucline version 3.3 with semiquantitative estimationof 99mTc-MAG3 blood clearance (tubularmarker) assessing separate function of the kidneys (%) and half-timeof diuretic excretion (min). Marked signs of subrenal obstruction were detected in 10 children (19 %). Subrenal obstruction could not beexcluded in 13 children (24 %). A negative test for obstruction was recorded in 31 children (57 %). The maincontribution of the method are the determination of separate renal function and the evaluation of subrenalobstruction by using the furosemide test. The follow-up static images of the kidneys after the basal investigation isvery helpful in the evaluation of the equivocal findings of obstruction.Conservative treatment predominated in the examined group of patients, especially in children with equivocalfindings of obstruction. Dynamic renal scintigraphy with the furosemide test is very important in the diagnosis ofobstructive uropathies in newborns and infants.

Key words:
dynamic renal scintigraphy using 99mTc-MAG 3, furosemide test, uropathy, childhood


Autoři: D. Chroustová 1;  M. Kolská 2;  I. Urbanová 5;  M. Klánová 5;  P. Kryl 3;  K. Neubertová 4;  J. Kotrnoch 3
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady, Praha1 přednosta MUDr. O. Lang Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady, Praha2 přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. Oddělení dětské chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha3 primář MUDr. P. Kryl Odděle
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (3): 129-133.
Kategorie: Články

Souhrn

Aplikace diuretika při dynamické scintigrafii ledvin je prověřený, široce užívaný test, sloužící k odlišenímechanické překážky od funkční poruchy horních vývodných cest močových. Práce je zaměřena na přednostia úskalí metody při diagnostice subrenální obstrukce u našeho souboru pacientů.V letech 1999 - 2001 bylo vyšetřeno 54 dětí (12 dívek a 42 chlapců) ve věku od 3 týdnů do 2 let k posouzenísubrenální obstrukce na podkladě sonografického vyšetření. Polovina z nich byla vyšetřována opakovaně k posouzenívývoje odtokových poměrů. U všech dětí byla provedena dynamická scintigrafie ledvin pomocí 99mTc- -MAG3 (benzoylmerkaptoacetyltriglycin) na planární gamakameře MB 9200 (Gamma Budapest) v poloze na zádech.Množství aplikované aktivity bylo vypočteno podle doporučených tabulek EANM (European Association ofNuclear Medicine). Furosemid byl obvykle aplikován v 15. - 20. minutě vyšetření v dávce 0,5 mg/kg. Matematickézpracování bylo provedeno na připojeném počítačovém zařízení podle programu Ostnucline verze 3.3 se semikvantitativnímhodnocením krevní clearance 99mTc-MAG3 (tubulární marker), s určením separované funkce ledvin(%) a poločasu exkrece diuretika (min).Výrazné známky subrenální obstrukce byly u 10 dětí (19 %). Nejednoznačný nález, kde parciální subrenálníobstrukcí nebylo možné vyloučit, mělo 13 dětí (24 %). Negativní nález obstrukce s hodnocením výrazné hypotonievývodných cest močových byl popsán u 31 dětí (57 %).Hlavním přínosem metody je určení separované funkce ledvin a posouzení subrenální obstrukce pomocífurosemidového testu. U nejednoznačných nálezů obstrukce, které mohou být způsobeny řadou faktorů, pomáhajípři hodnocení kontrolní statické obrazy ledvin po skončení základní studie.V souboru pacientů převládal konzervativní postup při řešení obstrukce, a to zejména u nejednoznačnýchnálezů. Dynamická scintigrafie ledvin s aplikací furosemidu hraje významnou roli v diagnostice a sledování vývojeobstrukčních uropatií v novorozeneckém a kojeneckém věku.

Klíčová slova:
dynamická scintigrafie pomocí 99mTc-MAG 3, furosemidový test, uropatie, dětský věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×