Čtvrtletní sledování četností vrozených vad u dětí v České republice


Quarterly Investigation of the Frequency of Birth Defects in Children in the Czech Republic

Objective:
Analysis of quarterly incidences of selected types of birth defects in the Czech Republic during1994 - 2001.Type of study: Retrospective analysis of quarterly data from the records of birth defects in the Czech Republic.Method: Processing and analysis of the incidences of selected birth defects in the Czech Republic in relativefigures (per 10 000 liveborn). The ratio of observed/expected values was calculated for different selected birthdefects.Results: During the period from Jan. 1. 1994 to Dec. 31, 2001 in the CR a total of 745 410 (preliminary data)liveborn infants were born. This number included 21 086 children with one or several birth defects. The meanincidence of all cases during the follow up period was 287.58 per 10 000 liveborn. The authors analyze also in detailthe frequencies and their changes in eleven selected types of birth defects.Conclusion: Current recording and analyses of the incidence of birth defects are essential as the basis forevaluation of the influence of the mentioned factors on the incidence of birth defects.

Key words:
birth defect, population teratology, teratogen, incidence, Czech Republic


Autoři: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3;  J. Horáček 3;  D. Mašátová 4;  K. Světnicová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí1 ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra gynekologicko-porodnická, Praha2 vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Th
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (3): 162-169.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza čtvrtletních incidencí vybraných typů vrozených vad v České republice v období 1994 -2001.Typ studie: Retrospektivní analýza čtvrtletních dat z registrace vrozených vad v České republice.Metodika: Zpracování a analýza incidencí vybraných vrozených vad v České republice v relativních počtech(na 10 000 živě narozených). Dále bylo provedeno vypočtení poměrů nalezených a očekávaných hodnot (Observed/Expected) pro jednotlivé vybrané vrozené vady.Výsledky: V období 1. 1. 1994 - 31. 12. 2001 se v České republice živě narodilo celkem 745 410 dětí (rok 2001,předběžné údaje). Z tohoto počtu bylo celkem 21 086 dětí s jednou či více vrozenými vadami. Průměrná incidencevšech případů ve sledovaném období byla 287,58 na 10 000 živě narozených. V naší analýze jsou dále podrobněrozebrány četnosti a jejich změny u jedenácti vybraných typů vrozených vad.Závěr: Průběžná registrace a analýzy výskytu vrozených vad jsou nezbytně nutné jako podklad pro hodnocenívlivu zmíněných faktorů na incidence vrozených vad.

Klíčová slova:
vrozená vada, populační teratologie, teratogen, incidence, Česká republika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se