Onemocnění parafaryngeálního prostoru u dětí


Diseases of the Parapharyngeal Space in Children

ThThe paper deals with clinical aspects of diseases of the retro- and parapharyngeal space in children. Tumoursare extremely rare. In a computerized study since 1990 only 6 published cases were found, and the authors detectedone benign lipoblastic lipoma and one Burkitt lymphoma. Contrary to adults where at this site, due to a predominanceof salivary adenomas, some 80% of all tumours are benign in children we must foresee up to 50% malignantlesions. For the variants which can be treated by surgery a transcervical approach is suitable as it does not requiremandibulotomy and is not associated with amajor postoperativemorbidity.The majority of diseases of these spacesin children are formed by inflammatory affections, i.e. abscesses, celulitis and reactive lymphadenitis. Thedifferential diagnosis is based above all on contrast CT examinations. Its sensitivity due to falsely positive andfalsely negative results does not exceed 90%. Some abscesses can therefore be verified only by aspiration punctureor surgery. In retropharyngeal and non-complicated parapharyngeal abscesses a transoral approach is preferred:an external approach is necessary in case of multiplicity of abscesses or complications which may be in up to 10%lethal. Antibiotic administration is essential. In case of a predominating polymicrobial flora with a high participationof anaerobic and beta-lactamase producing strains Augmentin is the drug of first choice.

Key words:
parapharyngeal space, children, inflammations, tumours


Autoři: I. Stárek 1;  lV. Mihá 2;  J. Wiedermann 2;  J. Vomáčka 3;  D. Pospíšilová 1;  I. Vlčková 1
Působiště autorů: ORL klinika FN, Olomouc1 přednosta prof. MUDr. J. Klačanský, CSc. Dětská klinika FN, Olomouc2 přednosta prof. MUDr. V. Mihál, CSc. Radiologická klinika FN, Olomouc3 přednosta prof. MUDr. J. Nekula, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2003; (3): 148-152.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá klinickými aspekty onemocnění retro- a parafaryngeálního prostoru u dětí. Nádory jsoumimořádně vzácné, v komputerizované studii bylo od roku 1990 nalezeno jen 6 publikovaných případů, sami autořizachytili jeden benigní lipoblastický lipom a jeden Burkittův lymfom. Na rozdíl od dospělých, u nichž je v tétolokalizaci díky převaze salivárních adenomů asi 80 % všech tumorů benigních, je u dětí nutno počítat až s 50%účastímaligních lézí. Pro jejich chirurgicky řešitelné varianty je vhodný transcervikální přístup, který nevyžadujemandibulotomii a není zatížen výraznější pooperační morbiditou. Většinu onemocnění těchto prostor u dětípředstavují jeho zánětlivé afekce, tj. abscesy, celulitidy a reaktivní lymfadenitidy.Diferenciální diagnostika se opírápředevším o kontrastní CT vyšetření. Jeho senzitivita při možnosti falešně pozitivních i negativních nálezů všaknepřesahuje 90 %. Některé abscesy jsou proto verifikovatelné jen aspirační punkcí či až chirurgicky. U retrofaryngeálnícha nekomplikovaných parafaryngeálních abscesů se dává většinou přednost transorálnímu přístupu,zevní cesta je nutná při jejich multiplicitě či komplikacích, které mohou být až v 10 % letální. Samozřejmostí jepodávání antibiotik. Při převaze polymikrobiální flóry s vysokou účastí anaerobních a -laktamázu produkujícíchkmenů je jako lék první volby vhodný Augmentin.

Klíčová slova:
parafaryngeální prostor, děti, záněty, nádory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se