Elektrokonvulzivní terapie: efektivní metoda v léčběadolescentních psychóz


Electroconvulsive Therapy: An Effective Method for Treatment of Adolescent Psychoses

The authors demonstrate on a case-record the advantages of electroconvulsive treatment (ECT) in some typesof schizophrenia in adolescents. ECT proves useful in particular in the most severe forms of the disease witha sudden onset and predominance of catatonic, affective or paranoid symptoms. They provide overall informationon the effectiveness, undesirable effects and safety of ECT in childhood and adolescence. A review of the mostimportant published papers pertaining to these age groups is presented. The problem of EEG in ECT is alsomentioned.

Key words:
electroconvulsive therapy, EEG, schizophrenia, catatonia, affective disorder, adolescence, childhood


Autoři: L. Propper;  M. Hrdlička;  M. Bareš
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, zast. přednosta MUDr. M. Hrdlička, CSc. Psychiatrické centrum, Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (8): 433-436.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři demonstrují na kazuistickém sdělení výhody elektrokonvulzivní terapie (EKT) u některých typůschizofrenie v adolescentním věku. EKT se zde zejména uplatňuje u nejtěžších forem onemocnění s náhlýmzačátkem a převahou katatonních, afektivních nebo paranoidních příznaků. Souhrnně informují o účinnosti,nežádoucích účincích a bezpečnosti EKT v dětství a adolescenci. Podávají přehled nejd ůležitějších publikovanýchprací, týkajících se těchto věkových kategorií. Zmiňují rovněž problematiku užití EEG u EKT.

Klíčová slova:
elektrokonvulzivní terapie, EEG, schizofrenie, katatonie, afektivní porucha, adolescence, dětství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se