Vývoj parametrov variability frekvencie srdca u mladých jedincovvo veku 15 - 19 rokov


Development of Parameters of Heart Rate Variability in Young Subjects Aged 15 - 19 Years

The authors evaluated the heart rate variability (HRV) in 206 subjects (100 girls and 106 boys) with a meanBMI of 21.3 ± 2.3 by spectral analysis using the Varia-Pulse TF3 system (SIMA MEDIA, Olomouc). All subjectswere examined under standard condition in a supine position. As to HRV parameters the following were evaluated:R-R interval, MSSD (mean squared successive difference), total spectral power, spectral powers in three frequencyzones (VLF, LF, HF) and the VLF/HF ratio.HRV parameters and sex: By comparison of the mentioned parameters in the whole group no significantdifferences were found between boys and girls. Girls at the age of 15 years had as compared with boys of the sameage significantly higher parameters of HRV (MSSD, total power, VLF power, HF power). At the age of 19 yearsgirls had significantly shorter R-R intervals and lower values of HRV parameters.HRV parameters and age (15 - 19 years): In boys the length of the R-R interval increased significantly withage, i.e. the heart rate declined. Parameters characterizing the total HRV (total spectral power and MSSD) as wellas spectral powers in the very low frequency (VLF) and high frequency zones (HF) increased with age. In girls inthe mentioned parameters no developmental trends were observed.

Key words:
heart rate variability, spectral analysis, development, sex, age, young people


Autoři: I. Tonhajzerová;  K. Javorka;  M. Petrášková
Působiště autorů: Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin, vedúci prof. MUDr. K. Javorka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (8): 421-424.
Kategorie: Články

Souhrn

Variabilita frekvencie srdca (VFS) bola hodnotená u 206 jedincov (100 dievčat a 106 chlapcov), s priemernýmBMI 21,3 ± 2,4, spektrálnou analýzou systémom Varia Pulse TF3 (SIMA MEDIA, Olomouc). Všet ci jedinci bolivyšetrovaní za štandardných podmienok v supinačnej polohe. Z parametrov VFS boli vyhodnocované: R-Rinterval, MSSD (mean squared successive difference), celkový spektrálny výkon, spektrálne výkony v trochfrekvenčných oblastiach (VLF, LF, HF) a pomer VLF/HF.Závislosť parametrov VFS od pohlavia: Vzájomným porovnaním uvedených parametrov u celej skupiny sanezistili signifikantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Dievčatá vo veku 15 rokov mali v porovnanís chlapcami rovnakého veku signifikantne vyššie parametre VFS (MSSD, total power, pow er VLF, power HF). Voveku 19 rokov dievčatá mali signifikantne kratšie R-R intervaly a nižšie hodnoty parametrov VFS.Závislosť parametrov VFS od veku (15. - 19. rok): U chlapcov dĺžka R-R intervalu sa s vekom signifikantnepredlžovala, t.j. FS klesala. Parametre, charakterizujúce celkovú VFS (celkový spektrálny výkon a MSSD), akoaj spektrálne výkony vo veľmi nízkofrekvenčnej (VLF) a vo vysokofrekvenčnej (HF) oblasti sa vekom zvyšovali.U dievčat v sledovaných parametroch neboli zistené žiadne vývojové trendy.

Klíčová slova:
variabilita frekvencie srdca, spektrálna analýza, vývoj, pohlavie, vek, mladí jedinci

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se