Frekvence bakteriálních patogenů a jejich rezistence k anti-mikrobním preparátům na Dětské klinice FN v Olomouci


Frequency of Bacterial Pathogens and their Resistance to Antimicrobial Drugs at the PaediatricClinic, Faculty Hospital Olomouc

The investigation presents data on the prevalence of bacterial pathogenic microorganisms in patients of thePaediatric Clinic of the Faculty Hospital in Olomouc and on the development of resistance to antimicrobial drugsduring the three-year period from 1995 - 1997, incl. provisions within the framework of the antibiotic policy. Themost frequently isolated bacteria were Escherichia coli (19.1 - 20.9%), Staphylococcus epidermidis (12.1 - 16.7 %),Streptococcus viridans (10.3 - 11.4 %), Klebsiella pneumoniae (4.3 - 8.9 %), Staphylococcus aureus (5.4 - 8.5 %),Haemophilus influenzae (5.0 - 7.9 %), Pseudomonas aeruginosa (4.4 - 5.8 %) and Enterococcus sp. (3.3 - 5.7 %).At the Paediatric Clinic a significant rise (p = 0.05) was recorded in the resistance of Pseudomonas aeruginosato ceftazidime (from 1.9% in 1995 to 34.5% in 1997). This very negative trend could be associated among otherswith an increase of the selective pressure of this preparation by 122% (when using parameter RDDDATB). Therewas also a significant rise (p = 0.05) of the resistance of strains of Pseudomonas aeruginosa to ofloxacine (from1.9% to 18.2%) and to ciprofloxacine (from 1.1% to 13.8%), whereby the increase of the selective pressure offluoroquinolones can be characterized by the increase of RDDDATB from 0.08 in 1996 to 0.21 in 1997, which is anincrease of 162.5%. An adverse trend is also the increased frequency of gentamicin resistant strains of Pseudomo-nas aeruginosa (from 8.8% to 24.1%).The increased resistance of Klebsiella pneumoniae to cefotaxime (from 2.0% to 57.1%) and ceftazidime (from1.5% to 52.2%) in 1996 was due to ESBL positive bacterial strains at the neonatal department.

Key words:
pathogenic bacteria, resistance, antibiotherapy, antibiotic policy


Autoři: M. Kolář;  E. Mikušková 1;  I. Vágnerová;  S. Hanáková 1
Působiště autorů: Ústav mikrobiologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. V. Hájek, CSc. Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, 1přednosta doc. MUDr. V. Mihál, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (8): 425-430.
Kategorie: Články

Souhrn

Studie dokumentuje výskyt bakteriálních patogenů u pacientů Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomoucia vývoj rezistence k antimikrobním preparátům v tříletém období 1995 - 1997, včetně opatření v rámci antibioticképolitiky. Mezi nejčastěji izolované druhy bakterií patřily Escherichia coli (19,1 - 20,9 %), Staphylococcus epider-midis (12,1 - 16,7 %), viridující streptokoky (10,3 - 11,4 %), Klebsiella pneumoniae ( 4,3 - 8,9 %), Staphylococcusaureus (5,4 - 8,5 %), Haemophilus influenzae (5,0 - 7,9 %), Pseudomonas aeruginosa (4,4 - 5,8 %) a Enterococcussp. (3,3 - 5,7 %).Na Dětské klinice byl prokázán signifikantní vzestup (p = 0,05) rezistence druhu Pseudomonas aeruginosak ceftazidimu (z 1,9 % v roce 1995 na 34,5 % v roce 1997). Tento velmi negativní trend může souviset mimo jinése zvýšením selekčního tlaku tohoto preparátu o 122 % (při použití parametru RDDDATB). Dále byl rovněž zjištěnsignifikantní vzestup (p = 0,05) rezistence kmenů Pseudomonas aeruginosa k ofloxacinu (z 1,9 na 18,2 %)a k ciprofloxacinu (z 1,1 na 13,8 %), přičemž zvýšení selekčního tlaku fluorochinolonů lze charakterizovat vývojemRDDDATB z hodnoty 0,08 v roce 1996 na 0,21 v roce 1997, což představuje nárůst o 162,5 %. Nepříznivým trendemse jeví i zvýšená frekvence gentamicin-rezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa (z 8,8 na 24,1 %).Vzestup rezistence Klebsiella pneumoniae k cefotaximu (z 2,0 na 57,1 %) a ceftazidimu (z 1,5 na 52,2 %) v roce1996 byl vyvolán výskytem ESBL-pozitivních bakteriálních kmenů na novorozeneckém oddělení.

Klíčová slova:
patogenní bakterie, rezistence, antibioterapie, antibiotická politika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se