Vliv perorálního osídlení nepatogenním kmenem E. coli ponarození na složení střevní flóry, imunitní odpověď a výskytnozokomiálních infekcí u donošených a nedonošených dětí.Sledování jeho dlouhodobého působení


Influence of the Oral Colonization with the Non-pathogenic Strain of E. coli after Birth on theComposition of the Intestinal Flora, Immune Response and Incidence of Nosocomial Infectionsin Mature and Premature Infants.

After oral administration of a live, non-pathogenic E. coli strain the strain colonized effectively the intestine infull-term and preterm infants and persisted for many weeks and months showing, that it is capable to establishitself as a resident strain in the gut. The presence of E. coli stimulated significantly antibody production in the gutand saliva of colonized infants. An early induction of secretory IgA production is important particularly informula-fed infants, where it partly replaces the lacking immunoglobulin supplied with human milk.In full-term and premature infants the early presence of the non-pathogenic E. coli strain in the intestinedecreased significantly the presence of pathogenic bacterial strains in the intestine but also other mucosal surfacesof the body, decreased the number of nosocomial infections, mortality rate in connection with infection, the needfor antibiotics, and replaced successfully pathogenic strains in carriers.Colonization after birth influenced the immune reactions: after 10 years occurrence of repeated infections andallergic diseases in premature infants was significantly lower in colonized infants than in controls. After twentyyears the difference was still significant in the percentage of allergic diseases in full-term infants.

Key words:
oral colonization with the E. coli strain, neonates, immunity, nosocomial infection, long-term action


Autoři: R. Lodinová-Žádníková 1;  B. Cukrowská 2
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, 1vedoucí pediatrického oddělení MUDr. Z. StraňákImunologické oddělení, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, 2vedoucí doc. MUDr. H. Tlaskalová, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (6): 268-273.
Kategorie: Články

Souhrn

Po perorálním podávání nepatogenního kmene E. coli u donošených a nedonošených novorozenců se kmenrychle uchytil ve střevě a přetrvával jako rezidentní po řadu týdnů a měsíců. Přítomnost kmene stimulovalaprotilátkovou odpověď, především lokální, ve slinách a střevním ústrojí, ale též celkovou, prokazatelnou v séru.Časná indukce vlastní tvorby sekrečního IgA ve střevním traktu je významná zvláště u nekojených dětí, kde zčástinahrazuje chybění tohoto imunoglobulinu dodávaného mateřským mlékem.U nedonošených dětí mělo preventivní osídlení příznivý vliv na snížení počtu infekcí, úmrtí v souvislostis infekcí, snížení přítomnosti patogenní mikroflóry ve střevě i na jiných sliznicích. U nosičů patogenních kmenůvytlačoval podaný kmen úspěšně patogeny a napomáhal k restituci porušené střevní mikroflóry. Osídlení ponarození významně dlouhodobě ovlivnilo výskyt opakovaných infekcí a alergických onemocnění. Po 10 letech bylvýskyt těchto onemocnění u osídlených nedonošených dětí významně nižší než u skupiny dětí kontrolních. Po 20letech byl po zhodnocení dotazníkového průzkumu prokázán stále ještě významně nižší výskyt alergickýchonemocnění u donošených dětí osídlených po narození než u dětí kontrolních.V současné době je kmen E. coli součástí vakcíny, která je registrována a vyráběna pod jménem Colinfant.

Klíčová slova:
perorální osídlení kmenem E. coli, novorozenci, imunita, nozokomiální infekce, dlouhodobépůsobení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×