Jakých hodnot mohou dosáhnout parametry lipidového metabo-lismu při nevhodné životosprávě u mladistvého


Values of Parameters of Lipid Metabolism which can be Achieved as a Result of an UnsuitableLifestyle in an Adolescent

A 17-year-old adolescent was referred to the metabolic ambulance because of serious combined hyperlipidae-mia with extreme parameters of lipid metabolism with a total cholesterol of 14.64 - 27.6 mmol/l, triglycerides 16.42- 51.15 mmol/l, beta-lipoproteins 22.5 g/l, lipidaemia 37 g/l and highly chylous serum. The boy was obese - 119 kgand hypertensive (150/100 mm). Genealogical and laboratory examination did not suggest a primary cause ofhyperlipidaemia nor any other disease which could have an impact on the lipid metabolism. Laboratory examina-tion in the family revealed normal cholesterol and triglyceride values in the mother and sister, the father hadslightly elevated triglycerides.By dietary and lifestyle measures and very good cooperation it proved possible after 7 months to reduce theweight by 16 kg, achieve normal blood pressure readings, and to normalize eventually the parameters of lipidmetabolism. The authors emphasize the importance of lifestyle changes before pharmacological treatment isstarted, even in patients with serious disorders of the lipid metabolism, in particular in children and adolescents.

Key words:
hyperlipidaemia, therapy


Autoři: Z. Urbanová;  J. Zeman
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (6): 302-303.
Kategorie: Články

Souhrn

17letý dospívající byl doporučen do metabolické ambulance pro závažnou kombinovanou hyperlipidémiis extrémními parametry lipidového metabolismu s celkovým cholesterolem 14,64 - 27,6 mmol/l, triglyceridy 16,42- 51,15 mmol/l, beta-lipoproteinem 22,5 g/l, lipidémií 37 g/l a zcela chylózním sérem. Chlapec byl obézní - 119 kga měl hypertenzi 150/100 torrů. Genealogické a laboratorní vyšetření nesvědčilo pro primární příčinu hyperlipi-démie ani pro jiné onemocnění, které by ovlivňovalo lipidový metabolismus. Laboratorní vyšetření v rodiněukázala normální hladiny cholesterolu i triglyceridů u matky a sestry, otec měl mírně zvýšené triglyceridy.Dietními a režimovými opatřeními, při velmi dobré spolupráci se po 7 měsících podařilo snížit hmotnost chlapceo 16 kg, normalizovat krevní tlak a postupně zcela upravit parametry lipidového metabolismu. Je zdůrazněnanutnost režimových opatření před zahájením farmakologické léčby i u pacientů s velmi závažnými poruchamilipidového metabolismu, zvláště u dětí a mladistvých.

Klíčová slova:
hyperlipidémie, terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se