Tuberózní skleróza - současné možnosti DNA diagnostiky


Tuberous Sclerosis - Contemporary Possibilities of DNA Diagnosis

The complex of tuberous sclerosis (TSC, Bourneville’s syndrome) is an autosomal dominant hereditary diseasewith a genetic and clinical heterogeneity. Dominant manifestations include hamartomas in different organs (mostfrequently renal angiolipomas and rhabdomyomas in the heart muscle). Dermal manifestations include hypome-lanotic spots, adenoma sebaceum in the face (Pringle’s adenoma) subungual fibromas and shagreen patches. Thelesion in the CNS (cortical tubers, subependymal nodules) are the cause of mental retardation and epilepsy. Thedisease has a variable expressivity, from very severe manifestations with serious mental retardation and organaffections to isolated mild dermal symptoms. The responsible gene was identified in the region of 9q34 (TSC1 gene)and the second gene the mutation of which leads to manifestations of the disease is the so-called TSC2 gene locatedin the region 16p13.3. The authors present the clinical picture of tuberous sclerosis with a typical variability inthe family, where DNA analysis (method SSCP) revealed mutations of the TSC1 gene in exon 13.

Key words:
complex of tuberous sclerosis, clinical variability, DNA, diagnosis, TSC1


Autoři: R. Vrtěl;  A. Šantavá;  E. Krejčiříková;  J. Šantavý
Působiště autorů: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (6): 288-292.
Kategorie: Články

Souhrn

Komplex tuberózní sklerózy (TSC, syndrom Bournevillův) je autozomálně dominantně dědičným onemocně-ním, které vykazuje genetickou i klinickou heterogenitu. K dominantním projevům patří hamartomy v různýchorgánech (nejčastěji jde o renální angiolipomy a rabdomyomy v srdečním svalu). Kožní projevy zahrnují výskythypomelanotických skvrn, adenoma sebaceum v obličeji (Pringlův adenom), subunguální fibromy a šagrénovoukůži. Léze v CNS (kortikální tubery, subependymální noduly) jsou příčinou mentální retardace a epilepsie.Onemocnění jeví variabilní expresivitu, od velmi těžkých projevů se závažnou mentální retardací a orgánovýmpostižením až po izolované, lehké kožní symptomy. Zodpovědný gen byl identifikován v oblasti 9q34 (TSC1 gen)a druhým genem, jehož mutace vede k projevům onemocnění, je tzv. TSC2 gen, lokalizovaný v oblasti 16p13.3.Autoři uvádějí klinický obraz tuberózní sklerózy s typickou variabilitou v rodě, kde byla DNA analýzou (metodouSSCP) odhalena mutace TSC1 genu v exonu 13.

Klíčová slova:
komplex tuberózní sklerózy, klinická variabilita, DNA diagnostika, TSC1

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se